• KOMUNIKAT

  Po zajęciach lekcyjnych udział szkoły
  w  25 edycji akcji Sprzątanie świata – Polska,
  która przebiega pod hasłem:
  „Akcja – Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

 • Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni

  Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni - Obrazek 1

  Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni

   w ramach projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”

   

  W piątek 14 września 2018 września rano w kierunku Poznania wyruszył autokar z uczniami zsz i technikum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku oraz Zespołu Szkół w Dębnie. W tym dniu  uczniowie szkół mogli zwiedzić nowoczesny zakład produkujący samochody dostawcze Volkswagen Crafter.

   

  Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni - Obrazek 2

                                          Kilka słów o produkcji i zakładzie.

  Nowa generacja modelu Volkswagen Crafter jest produkowana w Polsce, we Wrześni,  od 2016 r.. (a dokładnie w Białężycach koło Wrześn).i  Nowy Zakład we Wrześni stał się obok VW Poznań drugim ośrodkiem produkcyjnym marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. Volkswagen Poznań istnieje już od dwudziestu lat. Natomiast od dziesięciu lat produkowany jest tutaj Volkswagen Caddy i Volkswagen Transporter T6 skąd trafia na rynki samochodowe na całym świecie.

  Nowa fabryka we Wrześni położona jest 50 kilometrów na wschód od Poznania. Teren Zakładu Crafter  obejmuje 220 ha, co stanowi powierzchnię 300 boisk piłkarskich. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych pracować tu będzie  3000 osób.  Dodatkowo w otoczeniu Zakładu zlokalizowani są polscy i zagraniczni dostawcy,  co powoduje dalsze zwiększenie zatrudnienia w regionie.

  Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni - Obrazek 3Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 100 000 samochodów rocznie. Na terenie fabryki znajduje się nowoczesna lakiernia, hala budowy karoserii i montażu jak również Park Dostawców z powierzchnią logistyczną.

  Mieliśmy możliwość wejść w świat najnowszych technologii i zobaczyć najnowocześniejsze technologie, urządzenia i narzędzia związane z produkcja samochodów, a w szczególności montażu. Zaprezentowano nam urządzenia związane również ze spawalnictwem, obróbka skrawaniem i transportem wewnętrznym. Nie zabrakło oczywiście robotów przemysłowych i oprogramowania, bez którego nie można  już sobie wyobrazić funkcjonowania nowoczesnego zakładu.

   

  Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni - Obrazek 4

  Czas zwiedzania szybko minął i udaliśmy się na obiad. Mieliśmy możliwość spróbować obiadu w stołówce Politechniki Poznańskiej. (Studenci aż tak źle się nie odżywiają).

  Zmęczeni udaliśmy się w podróż powrotną. Po drodze oczywiście McDonald’s i wieczorem dotarliśmy do Barlinka.

   

   

   

  Wizyta została zrealizowana w ramach projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”, o numerze RPZP.08.09.00-32-K005/16-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Uczestnicy

  PS – mała zagadka dla dociekliwych: dlaczego  na jednym z poniższych zdjęć widać bliźniaczy model VW Craftera ze znaczkiem MAN ?

  Wizyta zawodoznawcza w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni - Obrazek 5

   

  Zdjęcia w galerii Wizyta zawodoznawcze w Nowym Zakładzie Volkswagena we Wrześni w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” 14.09.2018.

   

 • Narodowe Czytanie 2018 „Przedwiośnia”
  18.09.2018

        10 września 2018roku w szkolnej bibliotece miało miejsce Narodowe Czytanie  Przedwiośnia. Jak wiemy, zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku  było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury.          

         Imprezę poprowadzili uczniowie 2loa :Miron Sobolewski i Adam Dziekoński. Szkolne czytanie rozpoczęli: pan dyrektor Łukasz Jędrzejewski oraz panie wicedyrektor: Monika Jagiełło-Trif i Iwona Sobierajewicz, a potem czytali już wszyscy obecni na spotkaniu uczniowie. Historię Cezarego Baryki śledziliśmy z książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Warto podkreślić, że uczestnicy tej wyjątkowej akcji otrzymali do zeszytu pamiątkowy stempel pieczęci, którą Kancelaria Prezydenta  przygotowała specjalnie na tę okazję. Godny odnotowania jest  również fakt, że nasi uczniowie uczestniczyli  w sobotę 08 września w  Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez BOK Panorama. Jesteśmy  przekonani, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku oraz przyczyni się do promocji czytelnictwa.

                                                                                        nauczyciele bibliotekarze

  Zdjęcia zostały dodane do galerii Narodowe Czytanie 2018.

 • Jak dbać o miłość ?

  Jak dbać o miłość ?

  W ramach realizacji programu profilaktyczno – edukacyjnego ,, ARS  czyli jak dbać   o miłość? uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach z panią Agnieszką Jagier z Ośrodka Wsparcia i szkolenia FASD. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z zespołem  zaburzeń jakie mogą powstać kiedy matka w czasie ciąży używa alkohol. Najcięższym uszkodzeniem z tego spektrum jest FAS - alkoholowy zespół płodowy. FAS to jednostka obejmująca zaburzenia, jakie powstają w wyniku narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym. Prenatalna ekspozycja na alkohol powoduje przede wszystkim uszkodzenie mózgu i tworzących się narządów wewnętrznych. Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, nadpobudliwość. Młodzież obejrzała również film ,, Wieczne dziecko,,. Ten film jest opowieścią o dzieciach, które późno lub nigdy nie dorosną, bo mają wady wrodzone, zarówno somatyczne (dotyczące ciała), jak i neurologiczne (układu nerwowego, głównie mózgu). Rozmaite są powody, dla których przyszłe matki sięgają po alkohol w czasie ciąży. Niektóre piją, gdyż nie potrafią poradzić sobie z problemem uzależnienia. Inne, najczęściej bardzo młode i zaskoczone nieplanowaną ciążą, próbują przy pomocy alkoholu pozbyć się lęku i obniżyć poziom stresu. Są również takie, które z radością oczekują narodzin dziecka, ale zupełnie nieświadome zagrożenia - sięgają po pozornie nieszkodliwe czerwone wino. Wszystkie te kobiety narażają swoje dzieci na wystąpienie poważnych szkód zdrowotnych spowodowanych działaniem alkoholu, z których najcięższe to zaburzenia rozwojowe zwane FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy.

  I.Cz

 • WAKACYJNE STAŻE U PRACODAWCÓW

  11.09.2018

  WAKACYJNE STAŻE U PRACODAWCÓW - Obrazek 1

  WAKACYJNE STAŻE U PRACODAWCÓW

  W ramach projektu „Ze szkoły do pracy!” 20 uczniów i 7 uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, w miesiącach lipiec-wrzesień miała możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Terminy stażu zostały uzgodnione między uczniem, pracodawcą a Szkołą, a warunkiem uczestnictwa była podpisana umowa. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1700 zł. Do projektu zaproszono barlineckich pracodawców:

  • ESTO Sp. z o.o.
  • LFE POLAND Sp. z o.o.
  • Int. Production JCS Sp. z o.o.
  • HaCon Sp. z o.o. Odlewnia żeliwa
  • HOLDING-ZREMB-Gorzów S.A. Oddział METPOL-BARLINEK
  • ZPHU „BAR-FOL” S.C.
  • Hotel Barlinek

  Celem staży jest podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji młodych osób, które po zakończeniu kolejnego etapu edukacji wejdą na rynek pracy. To okazja do zdobycia doświadczenia, poznania rzeczywistych warunków pracy i oczekiwań pracodawców, a także możliwość  weryfikacji zdobytej
  w szkole wiedzy i podjęcia decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kariery.

  Nadzór nad stażystami w przedsiębiorstwach sprawowali opiekunowie-pracownicy wskazani przez pracodawców, którzy mieli za zadanie nadzorowanie pracy stażystów, dbanie o bezpieczeństwo oraz poprawne wykonywanie powierzonych im zadań.  Monitorowali również nabywanie nowych umiejętności i kompetencji przez swoich podopiecznych - część z nich otrzymała propozycję zatrudnienia po zakończeniu stażu.

  Do głównych korzyści dla ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

  • możliwość pogłębienia i zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji wykraczających poza zakres kształcenia praktycznego w szkole
  • zdobycie doświadczenia, a tym samym lepsze dopasowanie do lokalnego rynku pracy,
  • sprawdzenie się w rzeczywistych warunkach pracy i możliwość współpracy w zespole pracowniczym,
  • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie absolwenta,
  • wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
  • udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV,
  • ułatwiony start w dorosłe życie - rozpoczęcie kariery zawodowej.

   

  Do głównych korzyści dla szkoły z realizacji przez jej uczniów staży należą:

  • pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę,
  • możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami,
  • wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
  • zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
  • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
  • możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców.

  Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

  • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
  • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
  • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
  • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
  • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej
   z sektorem edukacji),
  • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.

  Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 • „SQLPress” zaprasza!

  „SQLPress” zaprasza! - Obrazek 1

  Pisanie sprawia ci przyjemność? Lubisz dzielić się swoimi spostrzeżeniami? Masz talent literacki? Czy może od zawsze marzyłeś o zostaniu redaktorem?

   

  Jeśli tak to ogłoszenie jest właśnie dla ciebie ! Zespół gazetki szkolnej „SQLPress” zaprasza na spotkanie w poniedziałek o godzinie 11:25 (długa przerwa) w sali 109.

   

   

  Zapraszamy !

 • Idzie nowe, idzie nowe … Nowy rok szkolny rozpoczęty …

  Idzie nowe, idzie nowe …   Nowy rok szkolny rozpoczęty … 

       Czas wakacji szybko mija, na szczęście pozostają wakacyjne wspomnienia, a nierzadko i „fajne foty” (czytaj ciekawe zdjęcia). A po wakacjach to już tylko szkoła, nauka i praca  …  No chyba, że w tej pracy i nauce odnajdziesz trochę pasji, dzięki której codzienna rzeczywistość stanie się bardziej kolorowa. W poszukiwaniu tych kolorów 3 września o godz. 9.00. na boisku szkolnym przy ul. Szosowej 2 zgromadziła się społeczność naszej szkoły - zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły, by jak co roku zainaugurować początek nowego roku szkolnego. 

       Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu prowadzący apel Krzysztof Komorowski poinformował zgromadzonych o gwałtownych zmianach, które nawiedziły barlinecką oświatę. Pierwszą zasadniczą zmianą jest zmiana nazwy szkoły. Od 1 września jesteśmy uczniami i pracownikami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro. Kolejna zmiana to zakończenie kadencji dyrektora szkoły Jacka Szkwarka. Nowym dyrektorem został pan Łukasz Jędrzejewski, który przedstawił trochę przebudowany zespół kierowniczy szkoły: gdzie wicedyrektorem od spraw kształcenia ogólnego została pani Monika Jagiełło – Trif, wicedyrektorem  od kształcenia zawodowego – pani Iwona Sobierajewicz, nowym kierownikiem kształcenia  praktycznego – pan Mirosław Żuk

       Wcześniej jeszcze podziękowania w imieniu grona pedagogicznego dyrektorowi Jackowi Szkwarkowi i kierownikowi warsztatów Wiesławowi Kulczewskiemu złożyły panie: Urszula Piotrowicz i Marzena Lewandowska.  Po oficjalnym przedstawieniu nowej dyrekcji, dyrektor szkoły Łukasz Jędrzejewski uroczyście otworzył rok szkolny 2018 2019 życząc jak najlepszych wyników uczniom, a także przedstawił w pewnym skrócie plan działań na najbliższy czas.  Następnie w imieniu zaproszonych gości przemawiał pan Ryszard Wiśniak, radny powiatu myśliborskiego, który w imieniu starosty naszego powiatu, pani Danuty Patkowskiej, życzył uczniom udanego roku szkolnego, jak najlepszych ocen, ale również wspomniał, że mija dokładnie 40 rocznica zaistnienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Barlinku przy ul.  Szosowej, czyli na Górce.

        W związku z tym, że początek roku szkolnego to wrzesień,  prowadzący apel wspomniał o tragicznym wrześniu roku 1939 i nawiązał do imienia patrona szkoły Andrzeja Romockiego „Morro”, który może i powinien stać się dla uczniów przykładem „zwyczajnego codziennego bohaterstwa”.  Minutą ciszy uczczono uczniów i nauczycieli oraz pracowników oświaty, którzy zginęli w czasie II wojny św.

      Następnie przedstawiono nowych wychowawców klas pierwszych:

  klasa I LO a – Izabela Leszczyńska

  klasa I LO b – Urszula Piotrowicz

  klasa I Ti – Mirosława Korczak

  klasa I Th – Beata Milkowska

  klasa I Te/s – Krzysztof Komorowski

  klasa I DS   -  Kazimierz Kulpa

  oraz tych, którzy będą pełnić rolę wychowawcy w zastępstwie w klasach starszych

   klasa III Teh – Karolina Konieczna

   klas II Th – Małgorzata Jarzembowska

   klasa II Tm/s – Adrianna Borowska

   

       Z nowym rokiem szkolnym pojawili się również nowi nauczyciele, dwie panie od przedmiotów hotelarskich: pani Aneta Masternak i pani Aleksandra Huczek oraz ksiądz katecheta Michał Grzegorczyk.  Następnie pan Andrzej Rudniki przedstawił projekt „Niepodległa”, dotyczący obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości w roku 2018. Dzisiejszy apel inauguruje te obchody, ale wkrótce pojawią się kolejne działania m.in. gra uliczna dla uczniów klas pierwszych,  konkursy wiedzy historycznej  i plastyczny, zostanie przygotowana specjalna wystawa. Zaś kulminacją obchodów będzie wycieczka do Warszawy Śladami Józefa Piłsudskiego i wreszcie debata połączona z uroczystą Akademią z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości.

      Prowadzący w czasie apelu wspomniał również o sukcesie matematycznym szkoły, gdyż szkoła w kategorii zespołów szkół znalazła się na 8 miejscu w województwie, jeśli chodzi o zdawalność matematyki w LO jako jedyna  z naszego powiatu. W tym miejscu warto dodać, że nowy rok szkolny w ZS i PO nr 1 rozpoczęło 496 uczniów w tym 142 pierwszoklasistów. We wszystkich typach szkół łącznie posiadamy 22 oddziały. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły zaproszono młodzież do klas na spotkania z wychowawcami. Wszyscy z radością ruszyli na te pierwsze zajęcia, ale jaki będzie ten nowy rok szkolny? … Zobaczymy …

  Zdjęcia w galerii Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

  Relacjonował Krak

  Zdjęcia Adrian Urban

 • SZKOLNA GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

  SZKOLNA GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

  Informujemy, że juz od jutra 6.09.2018 na szkolnym korytarzu na I piętrze będzie miała miejsce giełda podręczników. Na wyznaczonych stanowiskach osoby zainteresowane będą mogły tam sprzedać (forma samodzielnej odsprzedaży), wymienić bądź kupić książki. Serdecznie zapraszamy!!!

  Organizatorzy nauczyciele bibliotekarze

 • - Obrazek 1

 • Matematyczny sukces maturalny „Na Górce”

  Matematyczny sukces maturalny „Na Górce”

  Ciężka praca popłaca, czyli matematyczny sukces maturalny „Na Górce”

   

              Choć emocje związane z maturą 2018 już opadły a tegoroczni abiturienci na początku lipca poznali wyniki majowych egzaminów, to właśnie teraz nadszedł czas na szczegółowe analizy. Jedna z nich dokonana w Kuratorium Oświaty w Szczecinie wykazała, że możemy mieć powody do zadowolenia. Otóż nasze I Liceum Ogólnokształcące znalazło się na ósmej pozycji szkół z najwyższymi wynikami egzaminu maturalnego z matematyki w województwie zachodniopomorskim (w gronie tym nie było żadnej innej szkoły powiatu myśliborskiego)!!! 

              Nie od dziś wiadomo, że matematyka jest piętą achillesową uczniów. Potwierdziły to także ogólnopolskie wyniki maturalne – egzamin z matematyki zdało 83% absolwentów, podczas gdy inne przedmioty obowiązkowe – 94% i więcej przystępujących.

  W naszej szkole podobnie jak w innych wielu uczniów ma problemy ze zrozumieniem zagadnień królowej nauk. Jednak zaangażowanie naszych pań matematyczek, ich pomysłowość w doborze metod pracy na zajęciach oraz motywowanie młodzieży do rozmaitych form aktywności doskonalących umiejętności matematyczne tak na lekcjach jak i poza nimi przyniosły upragniony efekt i przyczyniły się do zajęcia zaszczytnego ósmego miejsca i tym samym znalezienia się w gronie 16 wyróżnionych przez Kuratorium szkół.

              Dodać należy, że wyniki z pozostałych przedmiotów także są satysfakcjonujące i umożliwiły naszym absolwentom podjęcie studiów na wybranych kierunkach. To potwierdza, że nie trzeba szukać daleko, by móc realizować swoje marzenia.

  Naszym absolwentom gratulujemy i życzymy im mądrych wyborów w przyszłości oraz sukcesów w dalszym życiu. A my z radością możemy stwierdzić: GÓRKA GÓRĄ!!!

  JSt

 • !!! UWAGA !!!

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  ODBĘDZIE SIĘ 03.09.2018 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 9.00

  NA BOISKU ASFALTOWYM

 • Trwa nabór do Szkoły Policealnej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

  Trwa nabór do Szkoły Policealnej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Obrazek 1Trwa nabór do Szkoły Policealnej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku, który od 01.09.2018 r. zostanie przekształcony w Zespół Szkół
  i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

  Jeżeli jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego lub technikum, chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, poszukiwany i ceniony na rynku pracy oraz międzynarodową kwalifikację zawodową  DOŁĄCZ DO NAS !!!

  Wszelkie informacje na stronie: www.zspnr1barlinek.pl lub pod nr tel.: 95 7461 064

  Podanie do Szkoły Policealnej 2018-2019

  Podanie do ODiDZ (KKZ) 2018-2019

  Trwa nabór do Szkoły Policealnej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Obrazek 2

  Trwa nabór do Szkoły Policealnej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Obrazek 3

 • Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne - AKTUALIZACJA

  Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne - AKTUALIZACJA
 • POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

  UWAGA

  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZEJ ODBĘDZIE SIĘ

  23.08.2018 GODZ. 9.00

 • OGŁASZAMY WAKACJE !!!

  OGŁASZAMY WAKACJE !!! - Obrazek 1  OGŁASZAMY WAKACJE !!! - Obrazek 2

 • Pożegnanie szkoły BS1

  Żegnaj szkoło…

  Koniec roku szkolnego dla jednych to moment promocji do klasy następnej, jednak w naszej szkole to również uroczyste zakończenie nauki uczniów w Branżowej Szkole I-go stopnia (dawniej ZSZ). W piątek, 22 czerwca o godz. 11:00. takiego momentu doczekało się 25 szczęśliwców z kl. III b oraz 16 z klasy III swz.  Uroczystość odbyła się w świetlicy szkolnej, a poprowadzili ją z lekkością i gracją Beata Milkowska (wychowawczyni) i Wiesław Kulczewski (kierownik warsztatów). Wśród gości zaproszonych pojawił się burmistrz Barlinka, Dariusz Zieliński oraz rodzice absolwentów.

  Po tym, jak zabrzmiała melodia hymnu narodowego i wprowadzono Sztandar Szkoły, uroczystość otworzył dyrektor szkoły,Jacek Szkwarek. Po nim głos zabrał burmistrz Barlinka, Dariusz Zieliński, który pogratulował absolwentom faktu ukończenia szkoły, życzył powodzenia na egzaminach zawodowych jak i w dorosłym życiu. Następnie krótką charakterystykę i kilka informacji statystycznych o swoich klasach przestawili wychowawcy Beata Milkowska i Łukasz Kasprzak.  

  Na szczególne wyróżnienie zasłużyli uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki edukacyjne, w tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie szkoły zawodowej (branżowej) otrzymali stypendia Starosty myśliborskiego, a wręczył je pan Andrzej Rudnicki, radny powiatu myśliborskiego. Uczniowie ci to:

   

                Dawid Strzelczyk z klasy III B średnia ocen: 4,64

                Paulina Klops z klasy III SWZ średnia ocen: 4,50

  W opinii wychowawców również na szczególne wyróżnienie zapracowali:
         1.  Michał Krawczyk - za dobre wyniki oraz bardzo dobre zachowanie,

         2. Paulina Rosiak - za dobre wyniki i wzorowe zachowanie oraz 100% frekwencję,

         3. Sandra Ziółkowska - za dobre wyniki i wzorowe zachowanie,

         4. Anna Piechocka - za 100% frekwencję w czasie 3 letniej nauki.

  Dyplomy wręczył dyrektor szkoły pan Jacek Szkwarek. Kolejne dyplomy otrzymali sportowcy czyli Agata Kucharska i Marcin Priem, których nagrodził pan Jarek Bednarek. Wśród absolwentów nie brakowało też honorowych krwiodawców. Jak powiedzieli prowadzący: Krew jest darem życia, oddając ją ratujemy innym życie. Na ten szlachetny gest zdecydowali się:

  Sylwia Bokota

  Radosław Bartosik

  Hubert Kristel

  Nagrody wręczył wicedyrektorzy: Łukasz Jędrzejewski i Iwona Sobierajewicz.

  W naszej szkole uczniowie mogą również zdobywać dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje w czym szczególnie pomaga Stowarzyszenie WABAR.  Wymaga to jednak od uczniów poświęcenia swojego czasu. Ten wysiłek jednak się opłaci, o czym świadczą zdobyte uprawnienia m.in.  Czeladnik w zawodzie  operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń transportu bliskiego, a także  Uprawnienia energetyczne, a wszystko  w ramach Unijnego projektu ,,Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie''.

         Niektórzy uczniowie brali także udział w Praktykach zawodowych w Niemczech gdzie doskonalili swoje umiejętności i poznawali zagraniczne rynki pracy  - to wszystko w ramach projektu POWER + "Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry".

  Tymi absolwentami są:

  Radosław Bartosik, Radosław Dobrzycki, Kordia Gawin, Kamil Golański, Damian Jankowski, Michał Krawczyk, Damian Kwaśniewicz, Dawid Maciąg, Patryk Ostrowski, Dawid Strzelczyk, Szymon Wilkiewicz.

  Uzyskane certyfikaty, EUROPASS MOBILNOŚĆ i zaświadczenia wręczył Prezes Stowarzyszenia WABAR Kazimierz Siarkiewicz wraz z koordynatorem Piotr Walaszczyk i  wychowawcą Łukasz Kasprzak.

      I wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment, gdy wychowawcy po raz ostatni sprawdzili obecność przystąpili do wręczania świadectw. W imieniu absolwentów głos zabrał Dawid Strzelczyk, następnie absolwenci wręczyli dyrektorowi tablo, został również przygotowany prezent dla szkoły. Natomiast w imieniu klas młodszych głos zabrał jeszcze głos Kamil Węgrzynowski z klasy II b zsz.

  Pani Beata Milkowska podziękowała rodzicom za współpracę i zaangażowanie, by w końcu zaprosić wszystkich na skromny poczęstunek i wspomnienia przy kawie. Tak pożegnali szkołę absolwenci szkoły zasadniczej.

   

  O czym donosił K.K.

   

 • Wakacji nadszedł czas …

  Wakacji nadszedł czas …

  W piątek 22 czerwca nadszedł długo oczekiwany moment zakończenia roku szkolnego. Choć pogoda nas nie rozpieszczała, apel został przygotowany na szkolnym parkingu. Tutaj zgromadzili się uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Prowadzący apel Nikola Zych, Katarzyna Grzybowska i Krzysztof Komorowski rozpoczęli od poetyckiej zadumy:

  Ile razem dróg przebytych?
  Ile ścieżek przedeptanych?
  Ile deszczów, ile śniegów
  wiszących nad latarniami?

  Ile listów, ile rozstań,
  ciężkich godzin w miastach wielu?
  I znów upór żeby powstać
  i znów iść, i dojść do celu.

  Ile w trudzie nieustannym
  wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
  Ile chlebów rozkrajanych?
  Pocałunków? Schodów? Książek?
  (…)
  Twe oczy jak piękne świece,
  a w sercu źródło promienia.
  Więc ja chciałbym twoje serce
  ocalić od zapomnienia.

  Następnie zabrzmiała melodia hymnu narodowego i wprowadzono Sztandar Szkoły. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły, pan Jacek Szkwarek, po nim głos zabrał pan Ryszard Wiśniak, członek Zarządu powiatu myśliborskiego, który w imieniu swoim i pani starosty pogratulował uczniom wyników, życzył udanego wypoczynku i przekazał miłą niespodziankę – Stypendia Starosty Myśliborskiego – tym wszystkim, którzy uzyskali  średnie ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowe zachowanie Są to uczniowie:

  Z klasy I LO A

  1. Ziemichód Martyna – 5,44
  2. Zwierzchowska Weronika – 5,20

  3.   Michalska Justyna – 5,19

  4. Wiktoria Wiśniak – 5,19

  5. Cybulska Magdalena – 5,00

  6. Karpińska Julia – 4,94

  7. Bordewicz Wiktoria – 4,88

  8. Zdunowska Nikola – 4,88

  9. Dziekoński Adam – 4,81

  Z klasy I LO B

  1. Wowczuk Julia – 5,44
  2. Cimochowska Elżbieta – 5,13

  2.  Gaber Kornelia – 4,94

  3. Łabowicz Kacper – 4,88

  4. Majkutewicz Weronika – 4,81

  5. Wasilewska Katarzyna- 4,79

   

  Z klasy I LO C

  1. Nikola Wiśniak – 4,81
  2. Sandra Zdunowska – 4,75

   

         Z klasy II LO A

  1. Kubicki Tomasz – 5,00

  2.  Grzybowska Katarzyna – 4,89

  3. Subocz Anita – 4,78

  4. Fijałkowski Paweł – 4,78

  5. Zych Nikola – 4,78

   

  Z klasy II LO B

  1.  Burzawa Julia – 4,90

  2.  Gawin Natalia – 4,90

  3.  Szczerba Daria – 4,89

  4. Bodnar Michalina – 4,85

   

  Do uczniów liceum po chwili dołączyli uczniowie naszego technikum (tu wystarczyła do uzyskania stypendium  średnia 4,5. A byli to:

   

  1. Oliwia Poniatowska z kl. II Ti/s – 4, 77
  2. Przemysław Marcinkowski z kl. II Ti/s – 4,92
  3. Jonatan Czapla z klasy III Ti – 5,79
  4. Golasz Oliwia z klasy – I TH 4,85
  5. Budzik Milena z klasy II TEH – 5,06
  6. Falkowska Julia z klasy II TEH – 4,81
  7. Nowak Justyna z klasy I TH – ( 4,50 )

  W sumie w naszej szkole stypendium starosty myśliborskiego za rok szkolny 2017/2018 otrzymało 32 uczniów, a po uwzględnieniu dwóch absolwentów ze szkoły zasadniczej Pauliny Klops (III swz)  i Dawida Strzelczyka (III b)  to ich liczba wzrosła do  34. Najbardziej cieszy fakt, że do prymusów z LO i technikum dołączyli uczniowie z klas szkoły zawodowej.

  Na szczególne podkreślenie zasługuje osiągnięcie tego, co wielu uczniom wydaje się niemożliwe – uzyskanie stuprocentowej frekwencji na zajęciach dydaktycznych w całym roku szkolnym. W tym roku szkolnym dokonało tego wyczynu aż 7 uczniów:

  1. Wiktoria Bordewicz – I LO A
  2. Elżbieta Cimochowska – I LO B
  3. Julia Wowczuk – I LO B
  4. Julia Mastalerz – I LO C
  5. Krzysztof Makuch z kl. I Ti/s
  6. Marcin Olejniczak – I B/wz (szkoła branżowa I stopnia)
  7. Węgrzynowski Kamil – II B  (ZSZ)

   

   

  Otrzymali oni od wychowawców nagrody i dyplomy. Następnie nagrodzono uczniów, którzy startowali w konkursach językowych, przyrodniczo-ekologicznych, geograficznych, wyróżniono członków redakcji gazetki szkolnej i szkolnych kabareciarzy. Pamiętano o wyróżniających się uczniach na praktykach, uczestnikach programu zagranicznych stażów uczniowskich w ramach programu POWER + "Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry" Uzyskane certyfikaty, EUROPASS MOBILNOŚĆ i zaświadczenia wręczył Prezes Stowarzyszenia WABAR Kazimierz Siarkiewicz wraz z koordynatorem Piotr Walaszczyk i  wychowawcami. Ale punktem kulminacyjnym okazało się pożegnanie ks. Kryspina Gasiulewicza. Bardzo emocjonalne słowa odczytały uczennice szkolnego wolontariatu, a następnie spontanicznie uczniowie z różnych klas podziękowali ks. Kryspinowi za wspólnie spędzony czas w szkole. Następnie były ostatnie komunikaty i uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas. I tak, mimo dość zimnej i pochmurnej aury, w sercach wszystkich zagościło słońce i lato. I niech trwa jak najdłużej…

   Relacjonował Krak

  PS Szczególne podziękowania dla:

  Karoliny Koniecznej

  Jarosława Bednarka

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064