W dniu 20 marca 2018r. w Świetlicy Szkolnej od godz. 14:15 w ramach realizacji projektu 8.6

 „Ze szkoły do pracy!”

odbędzie się szkolenie dla nauczycieli – „Zagrożenia cyberprzemocy”


W dniu 12 marca 2018r. w sali komputerowej W2 na Warsztatach Szkolnych od godz. 11:40 odbędzie się badanie IPD dla uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”

Udział biorą wszyscy uczestnicy z klas trzecich !  (dot. Technikum i SB-I/ZSZ)


Trwa nabór do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem projektu  jest: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSP nr 1 w Barlinku (Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) oraz zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim .

Projekt adresowany jest do uczniów  szkół zawodowych (Technikum, Branżowa I stopnia, klasy ZSZ) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zaplanowano min. szereg działań skierowanych do:

 • Uczniów, w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

 

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić załączoną dokumentację:

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania – w załączeniu, lub sekretariacie szkoły (wersja papierowa).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 2. Kwestionariusz - Dane osobowe
 3. Regulamin
 4. Deklaracje uczestnictwa:
 5. Oświadcznie o rezygnacji z uczestwictwa w projekcie

 

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064