• Dzień Patrona Szkoły/Otrzęsiny klas pierwszych

  Nowa galeria Dzień Patrona Szkoły/Otrzęsiny klas pierwszych została dodana do albumu fotograficznego

 • Informacja dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 roku

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przedstawia w tabeli poniżej informacje dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r. dotyczące składania deklaracji. Poniższa tabela wraz innymi ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2022 r. znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022.

  TABELA Matura 2022

 • „Z językami zajdziesz dalej”

  26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. To międzynarodowe święto ma na celu zachęcenie   Europejczyków do nauki  języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej..

  W naszej szkole święto to obchodzić będziemy 01 października. Zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w wyzwaniu językowym, jakim jest zaplanowany na ten dzień dwujęzyczny konkurs angielsko-niemiecki.

  Regulamin konkursu:

  I. Konkurs niemiecko-angielski „Z językami zajdziesz dalej” odbędzie się:

   

  01 października (piątek) br. o godz. 8.50

  w sali językowej I3

   

  II. Do konkursu przystępują po 2 osoby zgłoszone wcześniej z poszczególnych klas.

  III. Czas trwania konkursu przewidziany jest na ok. 45 minut.

  IV. Konkurs składać się będzie z 1 części:

   

  • Quiz z zagadnień kulturowych, gramatycznych i leksykalnych  w języku niemieckim i angielskim (max.15 pkt za każdy test)

   

  V. Punkty zostaną zsumowane z dwóch języków, a zwycięzcą zostaje para, która otrzyma łącznie największą ilość punktów (max.30pkt).

  VI. Uczestnicy, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymają oceny celujące, dyplomy za udziału w konkursie oraz nagrody niespodzianki.

  VII. Uczestnicy, którzy znajdą się w pierwszej dziesiątce otrzymają oceny bardzo dobre z aktywności.

  Zgłoszenia po 2 uczniów z klasy prosimy kierować do dnia 30 września (czwartek)  do p.Izabeli Szkwarek lub p. Małgorzaty Blezień-Lach.

  Uczestników konkursu prosimy o zabranie ze sobą telefonu lub tableta/laptopa z dostępem do Internetu.

                                                                             I. Szkwarek, M. Blezień-Lach

 • Pamiętamy o „Dniu Sybiraka”

  Jak co roku 17 września, w 82. rocznicę rozpoczęcia masowych wywózek ludności na Syberię, na Cmentarzu Komunalnym spotkali się członkowie Związku Sybiraków w Barlinku, by złożyć wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym rodziny, które wówczas w uwłaczających godności człowieka warunkach, wywożono na syberyjską tajgę.

  W uroczystości obchodów Światowego Dnia Sybiraka, wziął udział również burmistrz Dariusz Zieliński, sekretarz Ewa Hinc – Dziedziela, wiceprzewodnicząca RM Alicja Kowalewska oraz poczet sztandarowy z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 4 Tes: Emilia Kula i Aleksandra Trafalska, a w roli chorążego debiutował Kacper Kudrewicz z kl. 2 Ti.

  relacja Krak

 • Spływ kajakowy rzeką Drawą

  W czwartek (16.09) odbył się spływ kajakowy, na który z utęsknieniem czekaliśmy. Płynęliśmy  rzeką Drawą z mostu w Prostyni do Ośrodka PTTK w Drawnie 15 kilometrową trasą. Rzeka Drawa jako jedyna nizinna rzeka w Polsce przyjmuje cechy rzeki górskiej i my to odczuliśmy. Przeszkody ze zwalonych drzew po drodze  zmusiły nas do nie lada wyczynu ale też dały dużo atrakcji. Płynąc środkowym odcinkiem rzeki przez Drawieński Park Narodowy napotykaliśmy różnorodne ptactwo w trzcinach, na wodzie i w powietrzu oraz wiele roślin sprawiających wrażenie pięknej „dzikiej” natury. Mimo niesprzyjającej pogody na niektórych odcinkach spływu to i tak każdy z nas dobrze się bawił. Cieszyliśmy się, że można było wziąć bezpośredni udział w lekcji z przyrodą. Po męczącym wiosłowaniu czekało na nas ognisko, przy którym upieczone kiełbaski smakowały wyśmienicie. W spływie brali udział uczniowie z różnych klas (31 osób), którzy stworzyli fajną atmosferę oraz pokazali ważną cechę – wspólne zaufanie w grupie. Dziękujemy młodzieży😊 Czekamy wspólnie na kolejny, tym razem czerwcowy spływ.

  U.Piotrowicz, K.Konieczna, J.Bednarek

 • Narodowe Czytanie 2021 MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ

  06 września 2021 roku w szkolnej bibliotece miała miejsce inauguracja Narodowego Czytania  „Moralności pani Dulskiej”. Podczas  tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania w   bibliotece i na lekcjach języka polskiego  wspólnie czytaliśmy Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.  

  Warto podkreślić, że uczestnicy tej wyjątkowej akcji otrzymali do zeszytu pamiątkowy stempel pieczęci, którą Kancelaria Prezydenta  przygotowała specjalnie na tę okazję. Jesteśmy  przekonani, że wspólna lektura tej wyjątkowej książki pomoże nam  w przeanalizowaniu postawy moralnej  współczesnego społeczeństwa , zajrzeniu w głąb siebie a także przyczyni się do promocji czytelnictwa.

                                                                                        nauczyciele bibliotekarze

 • Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  Nowa galeria UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 została dodana do albumu fotograficznego

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

   

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021 o godz. 9.00 na parkingu przed głównym budynkiem szkoły.

 • EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY

   

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym, który odbędzie się 24 sierpnia br. (wtorek) o godz. 9.00 będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych znajdujących się w budynku byłego Internatu.

  Osoby przestępujące do egzaminu zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego.

  Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust na terenie budynku.

  Zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na sale egzaminacyjne.

 • Poprawkowy egzamin maturalny - część pisemna

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że zgodnie z  komunikatem Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2021 r., część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

  Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na godzinę przed jego rozpoczęciem.

 • INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

  OKE w Poznaniu przypomina, że w 2021 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z  tych egzaminów nie został mu unieważniony.

   Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

  Absolwenci, którzy składali deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) – zgodnie z deklaracją ostateczną – składają bezpośrednio do Dyrektora Komisji (nie później niż do 12 lipca 2021 r.).
  Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

 • Informacja dotycząca odbioru świadectw dojrzałości, zaświadczeń o wynikach egzaminu dojrzałości.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że z przyczyn organizacyjnych odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystąpili do egzaminu maturalnego w terminie głównym, będzie możliwy od dnia 6 lipca (wtorek) 2021 r. od godz.7.00 w biurze administracji.

 • ZAKOŃCZENIE NAUKI SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

  Nowa galeria ZAKOŃCZENIE NAUKI SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA została dodana do albumu fotograficznego

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  Nowa galeria ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 została dodana do albumu fotograficznego

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  e-mail: sekretariat@zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064