• UWAGA PROBLEMY Z PARKOWANIEM PODCZAS WYWIADÓWEK!

   

  Dyrektor Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że w związku z pracami remontowymi parkingu szkolnego, których zakończenie zaplanowano na dzień 30.09.2019 r., nie będzie możliwe pozostawianie pojazdów na tym terenie.

  W miarę wolnych miejsc parkować można przy budynku Warsztatów Szkolnych, natomiast miejsca przed Montessori School (przy budynku byłej stołówki) zarezerwowane są dla rodziców uczniów Montessori School oraz interesantów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Dyrektor ZSiPO w Barlinku

 • HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

  WTOREK – 24.09.2019 

  OGÓLNE SPOTKANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I
  Z DYREKCJĄ SZKOŁY:

   

  godz. 16:00 – rodzice uczniów klas 1. Liceum Ogólnokształcącego

  godz. 16:15 – rodzice uczniów klas 1. Technikum (po szkole podstawowej)

  godz. 16:30 – rodzice uczniów klas 1. Technikum (po szkole gimnazjalnej)

  godz. 16:45 – rodzice uczniów klas 1. Branżowej Szkoły I Stopnia

   

  ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI
  ODBYWAJĄ SIĘ WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

  LINK DO POBRANIA ---> HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZWYCHOWAWCAMI <---

   

  UWAGA PROBLEMY Z PARKOWANIEM PODCZAS WYWIADÓWEK!

  Dyrektor Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że w związku z pracami remontowymi parkingu szkolnego, których zakończenie zaplanowano na dzień 30.09.2019 r., nie będzie możliwe pozostawianie pojazdów na tym terenie.

  W miarę wolnych miejsc parkować można przy budynku Warsztatów Szkolnych, natomiast miejsca przed Montessori School (przy budynku byłej stołówki) zarezerwowane są dla rodziców uczniów Montessori School oraz interesantów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Dyrektor ZSiPO w Barlinku

 • Otrzęsiny, turniej piłkarski …- ŚWIĘTO PATRONA W ZSiPO

   

  17 września 2019 r. odbyło się w naszej szkole Święto Patrona oraz Otrzęsiny klas pierwszych. Całe wydarzenie zostało przygotowane przez Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem p. Izabeli Leszczyńskiej i p. Andrzeja Rudnickiego.  W trakcie „Kotowiska” uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą o patronie – Andrzeju Romockim „Morro”, ale także talentem artystycznym oraz sprawnością fizyczną w przygotowanych konkurencjach sportowych. „Kociaki” miały za zadanie, m.in.: wykonać plakat na temat 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, upiec ciasto czy zaprezentować swoją klasę w strojach z czasów patrona. Poprzez przeprowadzone konkurencje uczniowie najmłodszych klas udowodnili, że zasługują na to by stać się członkami naszej szkolnej społeczności. Od tego momentu są pełnoprawnymi uczniami  ZS i PO w Barlinku. Do wspólnej zabawy zachęcali prowadzący uroczystość: Martyna Smorąg i Alan Niedźwiedź. Otrzęsiny były bardzo udane i wszyscy świetnie się bawili, a  klasy I okazały się bardzo pomysłowe, odważne i sprytne. Wszystkie konkurencje oceniała komisja w składzie: pani wicedyrektor Iwona Sobierajewicz, p. Dorota Binduga  - Wieczorek oraz trzech członków Samorządu Uczniowskiego. Na podium po ciężkiej walce w Otrzęsinach znalazły się następujące klasy: 1 miejsce - 1TGS  wych. Jacek Świercz, 2 miejsce 1 TGEH  wych. Karolina Konieczna i 3 miejsce 1 LGA wych. Małgorzata Blezień – Lach. W ramach Święta Patrona dla klas starszych na boisku odbywał się również turniej piłkarski, który przerwany został przez ulewny deszcz oraz projekcja filmu w świetlicy dla klas maturalnych.

  Podziękowania dla p. Jarosława Bednarka

  Więcej można zobaczyć zaglądając do fotogalerii.

  SU

 • Otrzęsiny klas I 2019/2020

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Otrzęsiny klas I 2019/2020.

 • Nardowe Czytanie 2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Nardowe Czytanie 2019.

 • OGŁOSZENIE - ZDJĘCIA KLASOWE

   

   

  Dnia 19 września 2019 r. w naszej szkole odbędą się zdjęcia klasowe, według harmonogramu przygotowanego przez Samorząd Uczniowski.

   

  • 2x zdjęcie klasowe(śmieszne i normalne) - 10zł
  • zdjęcie klasowe pojedyncze - 7zł
  • zdjęcie legitymacyjne - 8zł
  • zdjęcie koleżeńskie - 4zł
 • Narodowe Czytanie 2019 - sprawozdanie

   

        9 i 10 września 2019 roku w bibliotece szkolnej miało miejsce Narodowe Czytanie.

  Już po raz ósmy w ramach akcji czytaliśmy  wspólnie wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie.

  Wybór tych tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem był nieprzypadkowy. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.

         Imprezę poprowadziły uczennice klasy 2loa: Alicja Hetzig i Sylwia Walczak.. Szkolne czytanie lekturą „Dymu” Marii Konopnickiej rozpoczęła pani Izabela Leszczyńska, a potem czytali już wszyscy obecni na spotkaniu uczniowie. Warto podkreślić, że uczestnicy tej wyjątkowej akcji otrzymali do zeszytu pamiątkowy stempel pieczęci, którą Kancelaria Prezydenta  przygotowała specjalnie na tę okazję. Godny odnotowania jest  również fakt, że nasi uczniowie uczestniczyli  w sobotę 7 września w  Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez BOK Panorama. Jesteśmy przekonani, że bogactwo tych utworów pozwoliło każdemu uczniowi włączyć się i współtworzyć akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

                                                                                        Nauczyciele bibliotekarze

 • NARODOWE CZYTANIE 2019

  NARODOWE CZYTANIE 2019

  Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie będziemy 09 września

  czytać  w bibliotece szkolnej wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury.

  W tym roku będzie to zbiór zatytułowany Nowele polskie.

                                           Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury!!!

                                                                                                                                 Nauczyciele bibliotekarze

 • SZKOLNA GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

  SZKOLNA GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

  Informujemy, że od 10.09.2019 do 11.09.2019 na szkolnym korytarzu na I piętrze będzie miała miejsce giełda podręczników.

  Na wyznaczonych stanowiskach osoby zainteresowane będą mogły sprzedać (forma samodzielnej odsprzedaży,)wymienić  bądź kupić książki. Serdecznie zapraszamy!!!

                                             

        Organizatorzy nauczyciele bibliotekarze

 • OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

  Zespół nauczycieli projektu Erasmus+ " Migracja europejska okiem dziennikarskim" ogłasza nabór do projektu na zajęcia dziennikarskie dla uczniów klas pierwszych i drugich wszystkich typów szkół. Numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064949

  Rekrutacja trwa od 4.09.2019 r. do 27.09.2019 r. Zainteresowani uczniowie składają wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z opinią wychowawcy do koordynatora projektu, Pani Moniki Jagiełło-Trif lub do swojego nauczyciela polonisty. Regulamin naboru oraz formularz aplikacyjny zamieszczone są na stronie szkoły w zakładce Erasmus+. Serdecznie zapraszamy.

 • WAŻNA INFORMACJA ,,Wyprawka Szkolna 2019,,

  WAŻNA INFORMACJA

  ,,Wyprawka Szkolna 2019,,

  TERMIN – TYLKO DO 10.09.2019

  Rodzice i uczniowie uprawnieni do pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” proszeni są o pobieranie i składanie wniosków u pedagoga szkolnego p. Iwony Czujko (gabinet znajduje się na I piętrze) w terminie do 10.09.2019r.

  Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

  1)     słabowidzącym,

  2)     niesłyszącym,

  3)     słabosłyszącym,

  4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
  w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

  Wakacje minęły bardzo szybko. Nic więc dziwnego, że w poniedziałek 2 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym  Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku im kpt. hm Andrzej Romockiego Morro odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Na inaugurację nowego roku szkolnego przybyli liczni goście. m.in. starosta powiatu myśliborskiego - Andrzej Potyra, radni z powiatu i gminy Barlinek, ale również barlineccy przedsiębiorcy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Minutą ciszy uczczono ofiary czasów II wojny światowej w związku z 80 rocznicą jej wybuchu 1 września 1939 r.

      Pierwszym, ale i bardzo ważnym punktem uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w ZS i PO w Barlinku było nagrodzenie starań uczniów zarówno technikum, szkoły branżowej I stopnia, jak również liceum ogólnokształcącego, którzy w poprzednim roku szkolnym swoją postawą udowodnili, że ich własny rozwój zawodowy dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami przeszedł na wyższy poziom.

       Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Zarządu GBS Barlinek p. Bożena Głogowska, Przewodniczący Organizacji Przedsiębiorców w Barlinku p. Maciej Michalik, Kierownik Wydziału HaCon Sp. z o.o. p. Tomasz Zyr oraz prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR p. Kazimierz Siarkiewicz. Pozostali fundatorzy w osobach p. Teresy Bitel i p. Pawła Goryńskiego z uwagi na sprawy zawodowe przekazali gratulacje za pośrednictwem dyrekcji szkoły. Padła również deklaracja przedstawicieli barlineckich firm, że przyznane stypendia mają charakter cykliczny, co z pewnością zachęci uczniów do podjęcia starań w kolejnych latach szkolnych. Nadmieniamy, że sumy przyznanych stypendiów oscylowały od 1000 do 5000 zł, a łączna kwota stypendiów dla uczniów wyniosła 13 000 zł. Uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjęli wiadomość, iż każda z branż, w których kształci nasza szkoła posiadać będzie własne stypendium.

       Uczniowie, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku składają serdeczne podziękowania fundatorom stypendiów wymienionym poniżej (z prawej strony nagrodzeni uczniowie):

  HaCon Sp. z o.o. – stypendysta: Przemysław Marcinkowski kl. 4. Ti / branża informatyczna
  HaCon Sp. z o.o. – stypendysta: Marcin Olejniczak kl. 3. Bm / branża mechaniczna
  GBS Barlinek – stypendystka: Julia Falkowska kl. 4. Te / branża ekonomiczna
  P.P.H. BIMEX – stypendystka: Martyna Chorążyczewska kl. 3. Th / branża hotelarska
  OPB Barlinek – stypendysta: Krzysztof Makuch kl. 4. Tps / branża samochodowa
  GOMETAL Paweł Goryński S.C. – stypendysta: Rafał Maciaszek kl. 4. Tps / branża samochodowa
  Stowarzyszenie WABAR – stypendystka: Martyna Ziemichód kl. 3 LO a

  Następnie dyrektor szkoły Łukasz Jędrzejewski w krótkim przemówieniu oficjalnie otworzył i zainaugurował nowy rok szkolny, zaś starosta myśliborski Andrzej Potyra wyraził zadowolenie, że widzi tak wielu uczniów, zwłaszcza klas pierwszych.

  Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród dyrektora szkoły w konkursie „Primus Inter Pares”. W naszej szkole uczniem roku została Karina Dudzik z klasy I LO B (obecnie już z drugiej), sportowcem Daria Dominiak z klasy II LO b (obecnie trzeciej), zaś klasą roku - klasa I LO A, której wychowawczynią jest pani Izabela Leszczyńska. Wyróżnione osoby i klasa otrzymały od dyrekcji szkoły czeki ufundowane przez radę rodziców. Następnie pan Artur Śmigrocki przedstawił krótko refleksję historyczną związaną z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Zaś prowadzący uroczystość przedstawił nowych nauczycieli, którzy pojawili się w szkole. Warto wspomnieć, że naukę w naszej szkole rozpoczęło 667 uczniów  w 30 klasach. Po wyprowadzaniu sztandaru szkoły uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, tym samym rok szkolny 2019/2020 został rozpoczęty.

   

  Relacjonował Krak

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  !!! UWAGA !!!

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  ODBĘDZIE SIĘ 02.09.2019 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 9:00

  NA BOISKU SZKOLNYM

 • Nowy projekt Erasmus+ w naszej szkole!

  Nowy projekt Erasmus+ w naszej szkole!

  Informujemy, że od  1. września 2019 r. nasza placówka przystępuje do realizacji nowego projektu w ramach programu Erasmus+ w działaniu KA2 Partnerstwa Strategiczne Szkół. Projekt o  nazwie  Migracja europejska okiem dziennikarskim”, o numerze  2019-1-PL01-KA229-064949 współfinansowany jest ze środków UE. W projekcie, oprócz ZSIPO w Barlinku, uczestniczą dwie szkoły partnerskie, 2nd General Lycium of Vrilissia z Aten oraz Rigas 80 vidusskola z Rygi.

  Projekt powstał w oparciu o potrzebę szkół na ciekawą formę rozwijania sprawności pisania tekstów dziennikarskich przez uczniów. W swym założeniu poprzez innowacyjną formę zajęć pozalekcyjnych i ich tematykę przybliżać on będzie problemy, z jakimi borykają się migranci w krajach partnerskich oraz promować włączenie społeczne i walkę z ksenofobią.

  Planowane praktyczne warsztaty dziennikarskie w ramach 2 letniego programu zajęć oraz duży nacisk na wykorzystywanie TIK i pracy metodą projektu eTwinning, wzmocnią wiedzę i umiejętności uczniów w naszych szkołach. Wpłyną też na ich motywację do dalszego rozwoju oraz kształcenia się. Zaplanowane działania projektowe ukierunkowane są również na wsparcie uczniów zagrożonych różnego typu wykluczeniem.

  Główne cele tego projektu skupione są na tym by uczniowie szkół partnerskich poszerzali wiedzę na temat dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Pracując w oparciu o różne rodzaje i gatunki dziennikarskie, uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami pisowni tekstów dziennikarskich i możliwościami ich publikacji z użyciem innowacyjnych narzędzi TIK. Niezwykle ważne jest również rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych, prezentacji publicznej przez naszych uczniów. Projekt został napisany by inspirować młode pokolenie do aktywności twórczej, odpowiedzialności i pracy w zespole, w tym również w zespołach międzynarodowych. Oprócz rozwoju umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, celem projektu jest przełamywanie osobistych barier, walka z ksenofobią i budowanie mostu zrozumienia oraz tolerancji z zachowaniem własnej tożsamości narodowej i wartości wspólnego dziedzictwa kulturowego. Aby to osiągnąć nauczyciele przybliżać będą młodzieży historyczne i współczesne aspekty migracji w Europie w interesujących dla nich dziedzinach życia.

  Bez względu na narodowość czy pochodzenie, realizacja zajęć dziennikarskich we współpracy międzynarodowej pomoże młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji dziennikarskich również w języku angielskim, jakże niezbędnych dla rozwoju edukacyjnego, przyszłego zatrudnienia czy aktywnego obywatelstwa europejskiego. Zaplanowane w ramach projektu wymiany umożliwią uczniom i nauczycielom osobiste poznanie innych kultur, doświadczenie dziedzictwa narodowego krajów partnerskich, a przez to pomogą otworzyć się na multikulturowość dzisiejszej Europy. Wyjazdy zaowocują w spotkania z ciekawymi ludźmi, emigrantami, którzy mogą być inspiracją dla współczesnej młodzieży, pokazując jak radzić sobie z procesem akulturacji, tęsknotą za ojczyzną, i jaką przyjąć postawę by emigracja stała się atutem i kluczem do osobistego sukcesu. Zarówno realizowane w szkołach zajęcia jak i wymiany, pozwolą uczestnikom spojrzeć na migrację europejską przez pryzmat historii i współczesności w sposób obiektywny, przekrojowy i wieloaspektowy.

   Relacje ze spotkań oraz wymian projektowych zamieszczane będą na stronie internetowej www.zsipo.eu oraz na Facebooku. Natomiast artykuły naszych uczniów będzie można czytać na lokalnych portalach informacyjnych oraz w „Echu Barlinka”. Zapraszamy do zgłaszania się do Koła Dziennikarskiego Erasmus+ do Pana Krzysztofa Komorowskiego lub Pani Moniki Jagiełło-Trif i do bieżącego śledzenia naszych wspólnych osiągnięć.

 • UWAGA PROBLEMY Z PARKOWANIEM!

  Dyrektor Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że w związku z pracami remontowymi parkingu szkolnego, których zakończenie zaplanowano na dzień 30.09.2019 r., nie będzie możliwe pozostawianie pojazdów na tym terenie.

  Plac parkingowy przy budynku Warsztatów Szkolnych w pierwszej kolejności zarezerwowany jest dla nauczycieli ZSiPO. W miarę wolnych miejsc parkować mogą również uczniowie, którzy uprzednio zgłoszą taką potrzebę u wychowawców klas.

  Miejsca przed Montessori School (przy budynku byłej stołówki) zarezerwowane
  są dla rodziców uczniów Montessori School oraz interesantów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  Dyrektor ZSiPO w Barlinku

 • KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ (28.08.) W ŚWIETLICY GODZ. 9.00

 • EGZAMINY POPRAWKOWE

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

  Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku dla uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum znajduje się w zakładce „wykaz podręczników 2019/2020”

  Należy się wstrzymać z  kupnem podręczników do języków obcych i przedmiotów zawodowych do września; decyzje o obowiązującym podręczniku zapadną po konsultacjach

  z nauczycielami w pierwszym tygodniu września.

 • Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064