• Informacje maturalne

  Absolwenci lat ubiegłych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu  maturalnego mogą od poniedziałku 26.04 2021 r. do piątku 30 .04.2021r.  w godzinach 10.00-15.00  odbierać naklejki egzaminacyjne oraz hasła i loginy do późniejszego logowania się na stronę: wyniki.edu.pl  

  Tegoroczni absolwenci ZSiPO w Barlinku o sposobie odbioru kodów, haseł i loginów zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

  Terminy poszczególnych egzaminów w załączniku.

   

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 • NOC GEOGRAFII

  23 kwietnia 2021 roku w godzinach 16:00 - 22:00  Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował Noc Geografii. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowej inicjatywy, jaką jest GeoNight (Night of Geography). Jej celem jest zwrócenie uwagi na geografię i geografów, umożliwienie szerszej publiczności zapoznania się z koncepcjami i badaniami geograficznymi oraz szeroko pojęta promocja geografii w świecie. O 16:00 doszło do uroczystego otwarcia  Nocy Geografii z udziałem  Rektora UŚ oraz Przewodniczącej PTG dr hab. Urszuli Mygi-Piątek. Program zawierał 10 ciekawych  wykładów z profesorami.

  Ja miałam przyjemność brać udział w spotkaniu dr Maksymiliana Solarskiego które miało temat : Bytom – miasto, które się zapada.

  Podsumowując spotkanie : W okresie 1883- 1993 osiadania górnicze na terenie Bytomia objęło obszar 54 % miasta. Największe osiadanie terenu odnotowano w Dąbrowie (maks.35 m ). Konsekwencją osiadań terenu były szkody górnicze prowadzące do degradacji lub dewastacji. Pomimo ,iż większość  zakładów górniczych w mieście nie prowadzi już eksploatacji, osiadania terenu nadal zachodzą ,prowadzące m.in. do pogarszania się stanu technicznego budynków i do konieczności przesiedlania mieszkańców np. Karb (w 2011 –wysiedlono 350 osób) czy Miechowic ( w 2018r.- wysiedlono 200 rodzin). Innym przejawem ,,zapaści’’ miasta jest aspekt demograficzny.

  Noc geografii to było dla mnie bardzo ciekawe spotkanie można było dużo się dowiedzieć i nauczyć .Mam nadzieje  tak jak pewnie wszyscy że za rok będzie mogło odbyć się na żywo. Dla wszystkich zaangażowanych Należą  się ogromne brawa.

  /Nikola Pawłowska, kl.2LGb/

   

  • Sprawozdanie drugiej uczennicy:

   

  Na mnie największe wrażenie zrobiły trzy wykłady.

        ‘’Obserwatorium krajobrazu -dlaczego monitorowanie  krajobrazu jest ważne ‘’. Prowadziła go dr hab. Urszula Myga- Piątek . W ciekawy sposób wyjaśniła co to jest krajobraz i z czego się składa oraz jak ważną rolę ma monitorowanie zmian zachodzących w określonym czasie na danym terenie . Pozwala to na zachowanie pewnego rodzaju dziedzictwa jakim jest krajobraz. Zachowanie go od zniszczenia, mądrzejsze nim zarządzanie i budowanie świadomości społecznej.

       Drugim wykładem który oglądałam z zaciekawieniem był wykład dr Andrzeja Boczarowskiego pod tytułem ‘’Świat okiem Gallileusza ‘’ który jest fragmentem cyku ‘’Stojąc na ramionach olbrzymów ‘’.Świetna multimedialna prezentacja i niezwykle ciekawie opowiedziana  .Współcześni naukowcy opierają swoją wiedzę na odkryciach swoich starożytnych czy średniowiecznych odkrywców. Tak naprawdę do odkrycia jest jeszcze bardzo dużo i to wszystko przed nami.

      Trzeci wykład dotyczył „Monitorowania burz z wykorzystaniem radaru meteorologicznego. Pokazano mechanizm powstawania burzy ,przewidywania jej wystąpienia ,skali zjawiska i szkód jakie może generować .Najbardziej zaskoczyło mnie zdjęcie gradziny ,która miała średnicę 12 centymetrów i była największą w Polsce ,a zdjęcie zrobiono w czerwcu 2019 r. w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                        Dodatkową atrakcją był konkurs i możliwość podziwiania panoramy Katowic z dachu ‘’Żylety’’, najwyższego budynku uniwersyteckiego w Polsce ,gdzie planowane jest powstanie obserwatorium krajobrazu . Mój plus jeszcze za tłumacza migowego. Świetny pomysł .Podsumowując- wydarzenie ciekawe  i przydatne, zwłaszcza dla maturzystów.

  /Karolina Kamińska, kl.1LOa/       

 • Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne

  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku zgodnie z wytycznymi MEN informuje, że od 26 kwietnia zajęcia praktyczne będą organizowane w formie stacjonarnej w miejscu ich prowadzenia.

  Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, od dnia 26 kwietnia wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  Dyrektor ZSiPO w Barlinku

 • Informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki

  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki


          Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (klasy 2. TGh, 2.TGe, 3.Ti, 3.Ts, 4.Th, 4.Tm, 4.Tms, 3. Bm/wz) w sesji czerwiec-lipiec br., będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie zgodnie z planem lekcji w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

  Ponadto od 19 kwietnia br. młodociani pracownicy z III klasy branżowej szkoły I stopnia, będą odbywali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
   

  Pozostałe obostrzenia zostają przedłużone do 25 kwietnia br.

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. .

  Art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 • REKRUTACJA 2021/2022

 • Przedłużone ograniczenie praktycznej nauki zawodu

   

  Zgodnie z informacjami MEN: do 18 kwietnia br. zostaje przedłużone ograniczenie  praktycznej nauki zawodu organizowane przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia
  z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

  Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych
  u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 • Otwórz się NA POMOC

  W pandemii troska o zdrowie to dla wielu osób temat numer jeden. Zdarza się jednak,  że zdrowie psychiczne schodzi na drugi plan. A to właśnie zamknięcie, izolacja i nowe lęki związane z obecną sytuacją sprawiają, że coraz więcej ludzi boryka się z objawami depresji. Kiedy smutek  zmienia się w chorobę? W jakim momencie konieczna jest pomoc psychologa lub psychiatry?  Co powinno cię zaniepokoić w zachowaniu twoim lub bliskich?

  Poniżej artykuł:

  Otwórz się na pomoc

 • Życzenia Wielkanocne

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU i MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

   

  Zgodnie z informacjami MEN: do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

  Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 • ŚWIATOWY DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA

  „Gdy tak śpiewali, Bilbo poczuł, że budzi się w nim miłość do pięknych rzeczy, które powstają dzięki pracy rąk, zręczności i czarom, namiętna i zazdrosna miłość, najgorętsza pożądliwość serc krasnoludzkich. Coś z dziedzictwa Tuków ocknęło się w hobbicie, zapragnął ruszyć w świat, zobaczyć wysokie góry, usłyszeć szum sosen i potoków, zbadać głębie jaskiń, miecz nosić u boku zamiast laski. Wyjrzał przez okno. Na ciemnym niebie ponad drzewami świeciły gwiazdy. Pomyślał o klejnotach krasnoludów, błyszczących w mroku podziemi. Nagle z lasu Za Wodą wystrzelił w górę płomień – ktoś pewnie rozpalił ognisko – i hobbitowi wydało się, że to zbójeckie smoki spadły na jego spokojny Pagórek i chcą wszystko puścić z dymem. Wzdrygnął się i bardzo szybko stał się znów zwykłym panem Bagginsem z Bag End, pod Pagórkiem.”

  25 marca przypada Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Święto od 2003 r. organizowane jest przez brytyjskie Towarzystwo Tolkienowskie (The Tolkien Society), a od kilku lat obchodzone także w naszym kraju. W tym dniu fani Tolkiena na całym świecie organizują wydarzenia kulturalne i różne akcje  zachęcające do sięgnięcia po prozę mistrza fantasy. John Ronald Reuel Tolkien to autor takich klasyków literatury jak „Władca Pierścieni” czy „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Niewątpliwie jego przekaz o tęsknocie za utraconym rajem pozostawia ślad w wielu umysłach czytelników na całym świecie. Trwały pomnik postawiła Tolkienowi opowieść o przyjaźniach, które zawiązały się w obliczu wspólnego celu. Zapoznajcie się z prezentacją na temat J.R.R. Tolkiena, która przedstawia krótką biografię oraz opis jego dzieł dostępną na stronie:

  https://www.edukator.pl/presentation/show/?uid=b6c4bde06c4b01dd8b8400b7047623cbc59e33c8

  Wykorzystajcie 25 marca i w ramach Światowego Dnia Czytania Tolkiena przeczytajcie lub wysłuchajcie fragment wybitnej literatury. Podróż z Tolkienem czas zacząć:

  Dołączcie chociaż na chwile do rzeszy fanów, którzy od lat zanurzeni są w świecie stworzonym przez Tolkiena w jego największych dziełach: „Silmarillionie”, „Hobbicie” czy „Władcy Pierścieni”. Zachęcamy Was, abyście oderwali się od rzeczywistości i dostrzegli piękno tej literatury, ale czytając Tolkiena nie zapominajcie o zawartej tam mądrości, którą jest m.in. miłość, smutek, odpowiedzialność i dojrzałość. Przekonajcie się, że nic nie wnika głębiej w wyobraźnię niż literatura, która porusza i niepokoi.

   

  W zbiorach biblioteki szkolnej posiadamy dzieła Tolkiena.

  Zapraszamy i zachęcamy do lektury.

  Nauczyciele bibliotekarze

 • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

  Dyrektor ZSiPO w Barlinku informuje, iż zgodnie z nowymi wytycznymi MEN (w załączeniu) obowiązującymi od 22 marca do 11kwietnia 2021r. wszyscy uczniowie oraz młodociani pracownicy związani z Naszą placówką realizują proces nauczania w niezmienionej formie.

  Dyrektor ZSiPO w Barlinku

   

  PEŁNY KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 • Konkurs fotograficzny "Samorząd lokalny w obiektywie"

   

  Ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do poznania funkcjonowania samorządu lokalnego i jego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców.

  Konkurs fotograficzny - regulamin.

 • WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

 • I OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO NA DZIEŃ KOBIET

   

   

  Zapraszamy Was do wspólnej zabawy zorganizowanej w formie konkursu przez serwis edukacyjny Dyktanda.pl, który organizuje w tym roku pierwsze Ogólnopolskie Dyktando na Dzień Kobiet.

  Informacja od organizatora:

  „Jak można dodatkowo umilić sobie Dzień Kobiet? Na przykład zdobyć wartą kilkaset złotych kartę podarunkową do wykorzystania w sklepie kobiecej marki premium!

  Taką propozycję przygotował dla kobiet portal Dyktanda.pl. Konkurs wyróżnia się także tym, że będzie wymagał wykazania się wiedzą. Będą to bowiem (jak wskazuje nazwa portalu) zmagania ortograficzne, i to niezwykle ciekawe! Specjalne dyktando na tę okazję przygotuje Pani Prezes Fundacji Języka Polskiego, dr Magdalena Wanot-Miśtura z Uniwersytetu Warszawskiego.

  Do rozwiązania dyktanda będzie można przystąpić online, 8 marca 2021 r. między 19:00 a 20:00.

  Warto podjąć się tego wyzwania, bowiem na każdą z uczestniczek czeka nagroda gwarantowana w postaci kodu rabatowego -20% na całą ofertę Relaksacyjne.pl!

  Wracając do głównych nagród - do zdobycia jest sześć kart podarunkowych, o wartości od pięćdziesięciu do pięciuset złotych, oczywiście do wykorzystania w sklepie Relaksacyjne.pl. Znajdziecie w nim szeroką gamę produktów premium dla kobiet: zaczynając od jedwabnych i lnianych gumek do włosów, poprzez relaksujące opaski na oczy, aż po naturalne termofory. Cały asortyment wykonany jest w 100% z naturalnych materiałów, a do tego szyte są w naszym kraju, w duchu zero waste, z dbałością o najmniejszy detal.”

  Oczywiście udział w dyktandzie jest całkowicie bezpłatny!

  Więcej szczegółów oraz link do zapisu na Dyktando na Dzień Kobiet znajduje się na stronie: dyktanda.pl/dyktanda/dyktando-na-dzien-kobiet. 

   

  Powodzenia!

  Nauczyciele języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze

 • Wyniki konkursu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

  MAMY ZWYCIĘZCÓW

  Kultywowanie polskich tradycji i znajomość języka  ojczystego są niezwykle ważne w kształtowaniu świadomości młodych Polaków. O tym, że język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie przekonało się 51. uczniów naszej szkoły, biorących udział w konkursie bibliotecznym online w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święta, które ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To bardzo ważne wydarzenie, które ma również przypomnieć, że chroniąc język ojczysty dbamy także o tożsamość kulturową.

  ZWYCIĘZCAMI KONKURSU ZOSTALI:

  1 miejsce:

  • Wiktoria Kowalska kl. 1 LO a
  • Aleksandra Kruzel kl. 2 LP b

  2 miejsce:

  • Maria Trif kl. 2 LG a
  • Agata Wasiak kl. 2 LP b
  • Joanna Kaczmarek kl. 2 LG b

  3 miejsce:

  • Sylwia Walczak, Aleksandra Dudkiewicz, Alicja Grudzińska kl. 3 LO a
  • Martyna Baranowska, Paulina Baranowska, Kornelia Ożóg kl. 1 LO a
  • Martyna Cieślak kl. 2 TPE
  •  Julia Dybińska kl. 2 LG b.

  Pamiętając o pielęgnowaniu naszej pięknej polskiej mowy zwycięzcom gratuluję, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie. Nagrody i dyplomy zwycięzcy otrzymają po powrocie do szkoły.

  Organizator: Izabela Leszczyńska

 • KOMUNIKAT - ORGANIZACJA MATURALNEGO TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

  Dyrektor ZSiPO informuje, że w dniach 03.03.2021 r. – 16.03.2021 r. przeprowadzone zostaną w formie stacjonarnej egzaminy matury próbnej zgodnie z terminami CKE:

   

  03.03.2021 r. (środa) – j. polski pp.

  04.03.2021 r. (czwartek) – matematyka pp.

  05.03.2021 r. (piątek) – j. angielski pp.

  08.03.2021 r. (poniedziałek) – j. niemiecki pp.

   

  Test diagnostyczny z ww. przedmiotów przeprowadzony zostanie w Sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

  Szczegóły dotyczące przeprowadzenia ww. egzaminów podane zostaną do wiadomości uczniów i nauczycieli w poniedziałek 01.03.2021 r.

   

  Forma i terminy organizacji pozostałych egzaminów na poziomie rozszerzonym, ogłoszone zostaną odrębnym komunikatem.

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

   

  Zapraszam na KONKURS biblioteczny online zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Formą konkursu jest test wyboru. LINK DO KONKURSOWEGO TESTU: https://www.testportal.pl/test.html?t=xaXq9iJb7CLv

  Aktywność testu rozpocznie się 19 lutego 2021 r. o godz. 8:00. Test będzie dostępny do otworzenia najpóźniej do 26 lutego 2021 r. do godz. 16:00. Na zwycięzców czekają nagrody.   

   

  Konkurs nawiązuje do 21 lutego, czyli obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Data święta przypomina tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie mowy ojczystej jako dziedzictwa kulturowego. To dobry czas na to, aby zastanowić się nad pięknem i bogactwem naszego języka ojczystego, ale również o jego ubożeniu przez kulturę obrazkową i język mediów, czy o potrzebie „odchwaszczenia” języka z wulgaryzmów, jakimi obrósł w ostatnich latach. Jak to zrobić? Może na początek przypomnijmy sobie historię naszego języka, jego rozwoju w poszczególnych okresach, a pomogą Wam w tym zabawne, krótkie filmiki animowane z cyklu "Błyskawiczne dzieje polszczyzny" umieszczone na platformie YouTube:

  Odcinek 1 - Polszczyzna jako język słowiański  

  https://www.youtube.com/watch?v=RxPKer-tmfA&feature=emb_logo    

  Odcinek 2 - Powstanie języka polskiego

  https://www.youtube.com/watch?v=UZW4GgzQ1c4&feature=emb_logo

  Odcinek 3 - Rozwój polszczyzny w średniowieczu

  https://www.youtube.com/watch?v=C_mCux85_38

  Odcinek 4 - Najstarsze zabytki piśmiennictwa

  https://www.youtube.com/watch?v=fSbzsA7kDiU

  Odcinek 5 - Renesans i polszczyzna

  https://www.youtube.com/watch?v=pULsS1pPDlg

  Odcinek 6 - Polszczyzna barokowa i sarmacka

  https://www.youtube.com/watch?v=kA0wXEp-EKI

   

  Przekonajcie się sami, że znajomość zasad poprawnościowych języka polskiego przydaje się zarówno w mówieniu, jak i w pisaniu. Dbajmy wspólnie o nasz język ojczysty.

   

  ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

  I. Leszczyńska

 • SPEKTAKLE TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.

   

  SPEKTAKLE TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.

  Teatr im. J. Osterwy przygotował dla widzów uczty teatralne, aby świętować miesiąc zakochanych. Kto z Was nie widział "Hamleta" czy musicalu "Romeo i Julia" ma teraz do tego najlepszą okazję! Zobaczyć te spektakle w innej formie niż zwykle, bo online i u siebie w domach.

  Wszystkie spektakle dostępne są na kanale You Tube tylko w trakcie trwania spektakli, natomiast link można znaleźć dzień wcześniej na teatralnym facebooku.

  Zapraszamy do obejrzenia przygotowanych spektakli teatralnych.

   

  Luty z Szekspirem - REPERTUAR

 • PATRONI ROKU 2021

  PATRONI ROKU 2021

  Sejm ustanowił patronów roku 2021: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. Podobnie jak w roku ubiegłym chcielibyśmy przybliżyć Wam drodzy uczniowie sylwetki wymienionych postaci poprzez przygotowane prezentacje multimedialne oraz inne formy on-line. Na podstawie przedstawionych materiałów przygotujemy konkurs biblioteczny na temat „Patroni roku 2021”. Jako pierwszego chcielibyśmy wspomnieć Cypriana Kamila Norwida - twórcę, którego teksty omawiacie na lekcjach języka polskiego w odniesieniu do epoki romantyzmu. W uchwale czytamy: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

  Poznajcie wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artystę sztuk pięknych.

  „Nad Kapuletich i Montekich domem, 

  Spłukane deszczem, poruszone gromem, 

  Łagodne oko błękitu 

  Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, 

  Na wywrócone bramy do ogrodów, 

  I gwiazdę zrzuca ze szczytu.

  Cyprysy mówią, że to dla Juliety, 

  I dla Romea łza ta znad planety 

  Spada i w groby przecieka; 

  A ludzie mówią, i mówią uczenie, 

  Że to nie łzy są, ale że kamienie, 

  I że nikt na nie nie czeka! …"

  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ.

   Zapraszamy do biblioteki szkolnej, która jest otwarta od poniedziałku do piątku.

  Zachowajcie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

  Nauczyciele bibliotekarze

  CYPRIAN KAMIL NORWID - patron roku 2021

 • Harmonogram konsultacji dla maturzystów od 01.02.2021

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  e-mail: sekretariat@zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064