INSTYTUCJE OŚWIATOWE

Partnerzy

liczba odwiedzin: 2301889

"Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła życia." - Albert Einstein

Wiadomości

 • MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE*

  * Na podstawie art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektor Centralnej Komisje Egzaminacyjnej, ogłasza wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 r. (Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku).

 • Absolwenci lat ubiegłych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu maturalnego mogą od poniedziałku 26.04 2021 r. do piątku 30 .04.2021r. w godzinach 10.00-15.00 odbierać naklejki egzaminacyjne oraz hasła i loginy do późniejszego logowania się na stronę: wyniki.edu.pl

  Tegoroczni absolwenci ZSiPO w Barlinku o sposobie odbioru kodów, haseł i loginów zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

  Terminy poszczególnych egzaminów w załączniku.

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 • Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku zgodnie z wytycznymi MEN informuje, że od 26 kwietnia zajęcia praktyczne będą organizowane w formie stacjonarnej w miejscu ich prowadzenia.

  Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, od dnia 26 kwietnia wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki


  Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (klasy 2. TGh, 2.TGe, 3.Ti, 3.Ts, 4.Th, 4.Tm, 4.Tms, 3. Bm/wz) w sesji czerwiec-lipiec br., będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie zgodnie z planem lekcji w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

 • Zgodnie z informacjami MEN: do 18 kwietnia br. zostaje przedłużone ograniczenie praktycznej nauki zawodu organizowane przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia
  z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

  Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych
  u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 • W pandemii troska o zdrowie to dla wielu osób temat numer jeden. Zdarza się jednak, że zdrowie psychiczne schodzi na drugi plan. A to właśnie zamknięcie, izolacja i nowe lęki związane z obecną sytuacją sprawiają, że coraz więcej ludzi boryka się z objawami depresji. Kiedy smutek zmienia się w chorobę? W jakim momencie konieczna jest pomoc psychologa lub psychiatry? Co powinno cię zaniepokoić w zachowaniu twoim lub bliskich?

  Poniżej artykuł:

  Otwórz się na pomoc

 • Zgodnie z informacjami MEN: do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

  Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 • „Gdy tak śpiewali, Bilbo poczuł, że budzi się w nim miłość do pięknych rzeczy, które powstają dzięki pracy rąk, zręczności i czarom, namiętna i zazdrosna miłość, najgorętsza pożądliwość serc krasnoludzkich. Coś z dziedzictwa Tuków ocknęło się w hobbicie, zapragnął ruszyć w świat, zobaczyć wysokie góry, usłyszeć szum sosen i potoków, zbadać głębie jaskiń, miecz nosić u boku zamiast laski. Wyjrzał przez okno. Na ciemnym niebie ponad drzewami świeciły gwiazdy. Pomyślał o klejnotach krasnoludów, błyszczących w mroku podziemi. Nagle z lasu Za Wodą wystrzelił w górę płomień – ktoś pewnie rozpalił ognisko – i hobbitowi wydało się, że to zbójeckie smoki spadły na jego spokojny Pagórek i chcą wszystko puścić z dymem. Wzdrygnął się i bardzo szybko stał się znów zwykłym panem Bagginsem z Bag End, pod Pagórkiem.”

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  e-mail: sekretariat@zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064