• Prezydium Razy Rodziców

    •  
      
     Przewodnicząca - Pani Alicja Kowalek
     Zastępca Przewodniczącej - Pan Dariusz Baryło
     Skarbnik - Pani Iwona Suszek
     Sekretarz - Pani Karolina Chuda
     Opiekun z ramienia szkoły - Pani Beata Milkowska

      

     Numer konta Rady Rodziców  95 8355 0009 0000 2134 2000 0001