• Prezydium Rady Rodziców

    •  
      
     Przewodnicząca - Pani Alicja Kowalewska
     Zastępca Przewodniczącej - Pani Małgorzata Karmelita
     Skarbnik - Pan Janusz Płaczek
     Sekretarz - Pani Aleksandra Robak
     Opiekunem z ramienia szkoły - Pani Beata Milkowska

      

     Numer konta Rady Rodziców  95 8355 0009 0000 2134 2000 0001