• 1. Opis przedmiotu zamówienia:


        • Usługa transportowa na potrzeby projektu „Migracja Europejska okiem dziennikarskim nr umowy: 2019-1-PL01-KA229-064949. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+ sektora Edukacja Szkolna, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół zgodnie z informacją poniżej: