O szkole

1946

15 października otwarto przy Państwowym Gimnazjum Handlowym Trzyletnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Dyrektorem szkoły został Grzegorz Matczyszyn.

 

1948

16 grudnia zatwierdzono zakład stolarski Władysława Fiksa na warsztat szkolny kierunku drzewnego.

 

1950

1 lipca zmieniono nazwę szkoły na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Regulski.

 

1951

1 września utworzono samodzielne warsztaty szkolne przy ul. Niepodległości 64. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był inż. Stanisław Szczęśniak. Szkoła staje się samodzielną Zasadniczą Szkołą Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Szkole przekazano budynek tzw. ,,Harcówki" wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Strzeleckiej. Obowiązki dyrektora obejmuje Maria Probst.

 

1952

Od 14 stycznia zaczął funkcjonować internat przy ul. Strzeleckiej.

1 września obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Jan Skrzyniarz.

 

1953

We wrześniu przeniesiono warsztaty szkolne z ul. Niepodległości na ul. Strzelecką.

 

1955

 

Dyrektorem szkoły ponownie zostaje Jerzy Regulski.

 

1956

W lipcu, decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodo­wego w Szczecinie, przemianowano szkołę na Zasadni­czą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa.

 

1958

We wrześniu nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.

 

1959

Od września szkołę przejęło Ministerstwo Oświaty. Zmieniono również nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Obowiązki dyrektora obejmuje inż. Stanisław Bandurski.

 

1961

Decyzją Ministerstwa Oświaty we wrześniu utworzono przy szkole Technikum Mechaniczne dla Pracujących oraz Za­sadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W dniach 14-15 października odbyły się obchody 15-lecia szkoły połączone ze zjazdem byłych nauczycieli oraz ab­solwentów.

 

1962

1 września obowiązki dyrektora szkoły obejmuje inż. Stanisław Jaszczak.

 

1963

We wrześniu utworzono 5-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej.

 

1964

W maju drużyna szkolna w składzie: Kazimierz Zięba, Edward Gruszecki, Stanisław Bakalarczyk, zajęła IV miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady „Polska i Świat Współczesny" we Wrocławiu. Opiekunem grupy był mgr Stanisław Pietrzak.

 

1966

15 października odbyły się uroczyste obchody XX-lecia, podczas których wręczono szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

 

1968

W czerwcu opuszczają szkołę pierwsi absolwenci Młodzieżowego Technikum Mechanicznego.

 

1969

1 września obowiązki dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Leszek Bartuś.

 

1970

We wrześniu, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie, utworzono wydział dokształcający Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku drzewnym.

 

1971

1 września rozpoczęło działalność 3-letnie Technikum Mechaniczne Młodzieżowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje dr inż. Józef Przekwas.

12 października szkole wręczono Złotą Odznakę Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju.

15 listopada szkole przyznano Złotą Odznakę Gryfa Pomorskiego za zasługi dla woj. szczecińskiego.

 

1973

W lutym przekazano tereny przy ul. Szosowej pod budowę nowych obiektów szkolnych.

 

1973

We wrześniu utworzono wydział Technikum dla Pracujących o kierunku drzewnym.

 

1974

W kwietniu, uczniowie Andrzej Mrowiński i Marian Palczyński, uczestniczyli w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 

1975

30 maja Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie nadało szkole nazwę Zespół Szkół Zawodowych. W czerwcu uczeń Jan Kotarski zdobył Brązową Odznakę Recytatora w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Od września do grudnia został przeprowadzony konkurs na patrona szkoły.

 

1976

W maju Rada do Spraw Wychowania Ministerstwa Oświaty i Wychowania wyraziła zgodę na nadanie szkole imienia profesora Wacława Moszyńskiego.

W październiku grupa uczniów uczestniczyła w reprezentacji Gorzowa w finale ogólnopolskim Narodowych Biegów Przełajowych (zajęto II miejsce).

 

1977

W grudniu oddano do użytku budynek internatu przy ul. Szosowej.

 

1978

W sierpniu oddano do użytku nowe obiekty szkolne przy ul. Szosowej.

W dniu 4 września odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Szkole nadano imię profesora Wacława Moszyńskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową i wręczono nowy sztandar, ufundowany przez ZUO,,Bomet". Placówka otrzymała również odznaczenie „Zasłużony dla województwa gorzowskiego".

Opublikowano Księgę Pamiątkową Szkoły - obejmującą lata 1946-1978.

W październiku uczeń Jan Dziubiński uczestniczył w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 

1979

W dniu 31 marca szkoła była gospodarzem międzynaro­dowych zawodów matematycznych Frankfurt-Gorzów.

Od 15 kwietnia obowiązki dyrektora obejmuje mgr Stanisław Pietrzak.

W dniu 19 maja gościem szkoły był Minister Oświaty i Wychowania - Józef Tejchma. W październiku drużyna szkolna zajęła VI miejsce w finałach Krajowych Sztafetowych Biegów Przełajowych.

 

1980

W dniu 26 września szkołę odwiedziła delegacja peda­gogów niemieckich z Frankfurtu.

W październiku uczeń Jan Dziubiński uczestniczył w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W tym roku szkolnym Teatr Poezji zakwalifikował się na Festiwal Zespołów Harcerskich w Kielcach.

Waldemar Jańczura zdobył tytuł wicemistrza Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w boksie.

Drużyna szkolna zajęła XVI miejsce w finale Krajowych Sztafetowych Biegów Przełajowych.

 

1981

W maju i czerwcu przeprowadzono frontalną wizytację szkoły, zakończoną wystawieniem bardzo dobrej oceny za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.

14 października uroczyście obchodzono 35-lecie istnienia szkoły.

 

1983

14 października otwarto Izbę Tradycji Szkoły.

 

1984

2 czerwca odbył się I zjazd absolwentów Technikum po ZSZ z rocznika 1979.

 

1985

18 maja odbył się zjazd absolwentów Technikum Mechanicznego Młodzieżowego z rocznika 1970.

W listopadzie i grudniu przeprowadzono kolejną frontalną wizytację szkoły, zakończoną ponownie uzyskaniem bardzo dobrej oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

1986

W maju zorganizowano wystawę z okazji Gorzowskich Dni Techniki.

14 października obchodzono uroczyście 40-lecie istnienia szkoły. Z tej okazji wydano publikację obejmującą historię szkoły w latach 1946-1986.

 

1987

W dniach 9-10 października szkoła była organizatorem i gospodarzem VI Rejonowej Sesji Postępu Pedagogicz­nego.

 

1988

W czerwcu Wiesław Wstawski zajął X miejsce w finale centralnym XXVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie szkół zawodowych.

W lipcu, w ramach wymiany międzynarodowej szkół, gru­pa młodzieży przebywała na obozie w Eberswalde-Finow, a grupa młodzieży niemieckiej w Barlinku.

12 listopada szkoła gościła laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

 

1989

16 czerwca odbył się zjazd absolwentów Technikum po ZSZ rocznika 1971-1974. W lipcu nastąpiła ponowna wymiana młodzieży naszej szkoły i zaprzyjaźnionej szkoły z Eberswalde-Finow.

1991

W kwietniu obowiązki dyrektora szkoły obejmuje inż. Jerzy Korecki.

15 kwietnia w szkolnym Konkursie Recytatorskim uczestniczyła poetka z Warszawy, p. Leokadia Ogrodnik.

We wrześniu utworzono pracownię komputerową, rozpoczęto produkcję „ATLASU" i otwarto sklep przy warsztacie.

Wprowadzono nowe typy szkół:

 • Liceum Zawodowe
 • ZSZ wielo-zawodową.

W listopadzie odbyły się uroczyste obchody 45-lecia szkoły połączone z wystawą dorobku szkoły.

1993

27 lutego szkoła gościła delegację nauczycieli ze Schnewerdingen.

28 maja oddano do użytku siłownię szkolną

 

1994

11 marca otwarto stację diagnostyczną z komputerową analizą spalin.

18 czerwca odbył się zjazd absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z rocznika 1966-1969.

1995

10 kwietnia, w ramach współpracy z Eksjo, z wizytą w szkole przebywała grupa ekologów ze Szwecji.

1 września szkoła weszła do międzynarodowego Programu Phare-MOVE pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”, finansowanego przez Unię Europejską.

29 września szkoła była organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiego Forum Ekologicznego.

13 października odbyły się obchody 25-lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Drzewnej.

1996

Październik – uroczyste obchody 50-lecia ZSZ nr 1 w Barlinku.

 

1997

Kwiecień – nowym dyrektorem ZSZ nr 1 zostaje pan mgr Ryszard Wiśniak.

Maj – przeniesienie stacji kontroli pojazdów do nowych pomieszczeń.

 

1998

Reprezentacja szkoły w zawodach „Sprawni jak żołnierze” zajmuje V miejsce w fiale ogólnopolskim chłopców. Opiekunem drużyny był mgr J. Kowalczyk.

Czerwiec – decyzją dyrekcji rozpoczęto nabór do klas liceum ogólnokształcącego.

1 września – dwie pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno - informatycznym rozpoczęły naukę w naszej szkole.

1 października – przeniesienie biblioteki szkolnej z budynku tzw. „wygnajewa” do głównego budynku szkolnego.

1999

W wyniku reformy oświatowej zaprzestano naboru do technikum pięcioletniego a w jego miejsce utworzono 4-letnie liceum techniczne.

 

2000

Styczeń – wyposażenie i otwarcie nowego działu warsztatowego (diagnostyka zawieszeń)

Reprezentacja szkoły w zawodach „Sprawni jak żołnierze” zajmuje III miejsce w fiale ogólnopolskim dziewcząt. Szkołę reprezentowały Katarzyna Kluik, Agata Ruszak i Katarzyna Suwińska. Opiekunem drużyny był mgr J. Kowalczyk.

25 października – po raz pierwszy w naszej szkole przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów. Otrzymali je: Anna Ginowicz LO, Michał Antosiewicz TM5 oraz Mariusz Kulczewski LT.

Rozpoczął działalność Klub Europejski „Perspektywa”, inicjatorem jego powstania był p. Marian Dudek.

2001

Styczeń – odbył się pierwszy konkurs „Europa w mojej szkole”. Zwyciężyła klasa III LO b reprezentująca Niemcy.

Czerwiec – rozstrzygnięto wyniki wyborów na najlepszą klasę roku, ucznia roku, sportowca roku. Był to pierwszy taki konkurs w dziejach szkoły.

 

2002

Czerwiec – w finale Wojewódzkiej Licealiady w piłce nożnej chłopców drużyna ZSZ nr 1 zajęła pierwsze miejsce i zdobyła tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego. Trenerem drużyny był mgr Jacek Świercz.

1 września – Nowym dyrektorem został pan mgr inż. Ryszard Syroka, nastąpiła również zmiana nazwy szkoły. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego szkole nadano nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku. Nowa nazwa nie zawierała w sobie imienia poprzedniego patrona.

Równocześnie po raz pierwszy z godnie z kalendarzem reformy oświaty, powitaliśmy w szkole uczniów po szkole gimnazjalnej.

W bibliotece szkolnej otwarto Multimedialne Centrum Informacji z dostępem do Internetu

 

2003

Czerwiec – w finale Wojewódzkiej Licealiady w piłce nożnej chłopców drużyna ZSP nr 1 zajęła pierwsze miejsce i zdobyła drugi rok z rzędu tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego. Trenerem drużyny był mgr Jacek Świercz

Odbyła się w szkole konferencja oświatowa „Korelacja programów wychowawczych i przedmiotowych w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, która umożliwiła wymianę doświadczeń i współpracę nauczycieli różnych typów szkół.

Przy współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Na Odległość przy Politechnice Warszawskiej zorganizowana została Sesja Popularnonaukowa dla uczniów i nauczycieli pod tytułem „Internet w nauczaniu i samokształceniu

Czerwiec – naukę w szkole zakończyła ostatnia klasa technikum 5-letniego.

Wrzesień – powstaje program rozwoju modernizacji warsztatów szkolnych.

Grudzień – z wizytą w szkole gościł ks. biskup Jan Gałecki.

 

2004

18-20 luty – Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadziło zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. Wyniki potwierdziły wysoki poziom procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Wiosną przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego, wymieniając okna i ocieplając szkołę.

Uczeń szkoły Marcin Wielgosz został Sportowcem Roku w Barlinku

1 wrzesień – naukę i pracę w szkole rozpoczynają uczniowie oraz nauczyciele przeniesieni ze zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego z ul. Leśnej.

Listopad – warsztaty szkolne uzyskały Certyfikat Instytutu Sportu.

Listopad – nauczyciele historii wraz z młodzieżą przygotowali debatę na temat „Rola R. Dmowskiego i J. Pilsudskiego w odbudowie II Rzeczypospolitej” Debatę poprowadził dr W. Potkański ze Szczecina, a uczestniczył w niej również poseł Parlamentu Europejskiego pan Sylwester Chruszcz.

15 grudzień – uroczyste otwarcie nowych sal językowych w budynku internatu na I piętrze.

 

 

2005

Szkoła otrzymuje kolejną nowoczesną pracownie komputerowa z 15 stanowiskami dla uczniów

Kwiecień – szkoła uzyskała upoważnienie OKE w Poznaniu do przeprowadzenia egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik samochodowy, ślusarz.

Szkoła została też laureatem ogólnopolskiego konkursu na dotacje dla szkół zawodowych w ramach Phare 2002. W efekcie zakupiono pracownię komputerową do diagnozowania pojazdów samochodowych za kwotę 9 tys. €.

Maj – po raz pierwszy w ZSP nr 1 w Barlinku przeprowadzono egzamin maturalny tzw. „Nową maturę”

W ramach Wojewódzkiego Konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie ślusarz” uczeń P. Marcinek zajął pierwsze miejsce indywidualnie a reprezentacja szkoły zajęła również I miejsce drużynowo. Opiekunem uczniów był M. Żuk.

Czerwiec – po roku oddawania krwi przez uczniów szkoła nasza zdobywa pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Honorowych Krwiodawców „Młoda krew ratuje życie”

Listopad – rozpoczęło swoją działalność Szkole Koło CARITAS.

 

2006

25 luty – odbył się bal charytatywny zorganizowany przez Radę Rodziców. Całkowity dochód z niego został przekazany na utworzony w tym samym czasie Fundusz Stypendialny Rady Rodziców dla uczniów zdolny z ubogich rodzin.

Marzec – przeprowadzono wybory kandydata na patrona szkoły. W wyniku dwóch tur głosowań kandydatem tym został Andrzej Romocki.

Uczniowie Technikum M. Bibro oraz P. Frąckowiak zdobywają pierwsze miejsce w Turnieju Maszyn Wodnych na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2005. Opiekunem uczniów jest P. Walaszczyk.

maj - zakończył edukację ostatni rocznik technikum 3-letniego po zasadniczej szkole zawodowej, a do matury przystąpił pierwszy rocznik technikum 4-letniego.

czerwiec– uczeń kl. II LO a Przemysław Kulpa zajął 5 miejsce w konkursie ogólnopolskim „Jak zreformować gospodarstwo ojca” i zdobył indeks na wyższą uczelnie. Opiekunem ucznia była D. Binduga-Wieczorek. Szkoła po raz kolejny dzięki aktywności nauczycieli P. Mrowińskiego, G. Zielińskiego i J. Szkwarka, zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Honorowych Krwiodawców „Młoda krew ratuje życie”.

W ramach Wojewódzkiej Licealiady reprezentacja szkoły zdobywa tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego piłce nożnej chłopców. Trenerem drużyny był Z. Blezień.

Czerwiec - Rada Powiatu Myśliborskiego nadaje szkole imię kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”.

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  e-mail: sekretariat@zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064