• GRONO PEDAGOGICZNE
      ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
      im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlink
      u

       

      mgr inż. Łukasz Jędrzejewski – dyrektor

      mgr Monika Jagiełło-Trif – wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego

      mgr Iwona Sobierajewicz – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

      mgr Mirosław Żuk – kierownik szkolenia praktycznego

       

      Język polski

      mgr Krzysztof Komorowski – wychowawca klasy 1. LO c

      mgr Izabela Leszczyńska

      mgr Justyna Stawicka – wychowawca klasy 2. LO b

      mgr Marta Szafkowska – wychowawca klasy 4. LP b

      mgr Marzenna Wencierska – wychowawca klasy 1. Ti

      mgr Monika Ziemichód – wychowawca klasy 4. TPh

       

      Język angielski

       

      mgr Dorota Borowska – wychowawca klasy 2. Bwz

      mgr Monika Jagiełło-Trif – wicedyrektor

      mgr Monika Janicka – wychowawca klasy 2. LO a

      mgr Izabela Szkwarek – wychowawca klasy 3. LO a

      mgr Artur Śmigrocki

       

      Język niemiecki

       

      mgr Małgorzata Blezień-Lach – wychowawca klasy 1. LO b

      mgr Agnieszka Sobkowiak – wychowawca klasy 1. Bwz

      mgr Dorota Skowron

      mgr Sylwia Stanisz

       

      mgr Marena Lewandowska – wychowawca klasy 1. LO a

       

      Historia, WOS

       

      mgr Andrzej Rudnicki – wychowawca klasy 3. Ti

      mgr Ewa Wawrzyniak – wychowawca klasy 3. LO b

      mgr Artur Śmigrocki

      mgr Małgorzata Cheba

       

      Matematyka

       

      mgr Ewa Borowiecka – wychowawca klasy 1. LO m

      mgr Adrianna Borowska- wychowawca klasy 1. Th/s

      mgr Jolanta Józefowicz-Gradys

      mgr Sylwia Olejnik

      mgr Małgorzata Osińska – wychowawca klasy 4. TGi

      mgr Tadeusz Śnieżewski

       

      Fizyka

       

      mgr Agnieszka Wójciak – wychowawca klasy 3. Te/h

      mgr Małgorzata Jarzembowska– wychowawca klasy 2. Ti

       

      Chemia

       

      mgr Agnieszka Wójciak – wychowawca klasy 2. Te/h

       

      Biologia

       

      mgr inż. Teresa Wróblewska – wychowawca klasy 4 LP a

      mgr Beata Milkowska – wychowawca klasy 1. Bms

       

      Geografia

       

      mgr Dorota Binduga-Wieczorek – wychowawca klasy 1 Te/m

      mgr inż. Urszula Piotrowicz– wychowawca klasy 2. Te/s

       

      mgr Paweł Staszak

       

      Wychowanie fizyczne

       

      mgr Jarosław Bednarek – wychowawca klasy 3. Tm/s

      mgr Karolina Konieczna – wychowawca klasy 4. TGe/h

      mgr Jacek Świercz – wychowawca klasy 4. TGs

      mgr Artur Szychalski – wychowawca klasy 3. Bwz

      mgr Grzegorz Zieliński

       

      Muzyka

       

      mgr Małgorzata Michalczyk

       

      Plastyka

      mgr Anna Stefańska

       

      Edukacja dla bezpieczeństwa

       

      mgr Grzegorz Zieliński

       

      mgr Jarosław Bednarek– wychowawca klasy 3. Tm/s

       

      mgr Artur Szychalski– wychowawca klasy 3. Bwz

      Przedmioty informatyczne

       mgr inż. Mirosława Korczak

      mgr Małgorzata Jarzembowska– wychowawca klasy 2. Ti

      mgr Wiesław Kulczewski

      mgr inż. Olaf Romanowski

      mgr inż. Adrian Urban – wychowawca klasy 4. TPi

      mgr Kamil Wawrzyniak

       Przedmioty
      ekonomiczno-handlowe

       mgr Beata Krycka – wychowawca klasy 4. TPe

      mgr Beata Milkowska – wychowawca klasy 1. Bps

       

      Przedmioty hotelarskie

       

      mgr inż. Anna Gaładyk – wychowawca klasy 2. Th/m

      mgr Iwona Sobierajewicz - wicedyrektor

       Przedmioty
      mechaniczno-samochodowe

       mgr inż. Łukasz Jędrzejewski - dyrektor

      mgr Wiesław Kulczewski

      mgr inż. Łukasz Kasprzak

      lic. Tomasz Konieczny – wychowawca klasy 1. Bps

      mgr Kazimierz Kulpa – wychowawca klasy 2. Bm/s

      mgr Rafał Kulpa – wychowawca klasy 3. Bm/wz

      mgr inż. Kazimierz Siarkiewicz

      mgr Jacek Szkwarek – wychowawca klasy 4. TPm/s

      mgr inż. Piotr Walaszczyk

      mgr Mirosław Żuk – kierownik szkolenia praktycznego

       Religia

       

       katech. Małgorzata Prawucka

      ks. mgr Piotr Łosiewski

       Biblioteka szkolna

       mgr Urszula Piotrowicz

      mgr Marta Szafkowska

      mgr Marzenna Wencierska

       

       

      Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

       

      Pedagog szkolny

       

       

       

      mgr Iwona Czujko

       

      Pedagog specjalny

       

      mgr Andrzej Wieczorek

       

      Psycholog                                       mgr Martyna Pierzchała

       

      Oligofrenopedagog                       mgr Iwona Żuk