• GRONO PEDAGOGICZNE
      ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
      im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlink
      u

       

      mgr inż. Łukasz Jędrzejewski – dyrektor

      mgr Monika Jagiełło-Trif – wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego

      mgr Iwona Sobierajewicz – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

      mgr Mirosław Żuk – kierownik szkolenia praktycznego

       

      Język polski

      mgr Krzysztof Komorowski – wychowawca klasy 4. Te/s

      mgr Izabela Leszczyńska – wychowawca klasy 1. Ti

      mgr Justyna Stawicka – wychowawca klasy 1. LO b

      mgr Marta Szafkowska – wychowawca klasy 3. LP b

      mgr Marzenna Wencierska – wychowawca klasy 3. LG b

      mgr Monika Ziemichód – wychowawca klasy 3. TPh

       

      Język angielski

       

      mgr Dorota Borowska – wychowawca klasy 1. Bwz

      mgr Monika Jagiełło-Trif – wicedyrektor

      mgr Monika Janicka – wychowawca klasy 1. LO a

      mgr Izabela Szkwarek – wychowawca klasy 2. LO a

      mgr Artur Śmigrocki

       

      Język niemiecki

       

      mgr Małgorzata Blezień-Lach – wychowawca klasy 3. LG a

      mgr Agnieszka Sobkowiak – wychowawca klasy 1. BPwz

      mgr Anna Jaśniak

      mgr Dorota Skowron

      mgr Sylwia Stanisz

       

      Historia, WOS

       

      mgr Andrzej Rudnicki – wychowawca klasy 2. Ti

      mgr Ewa Wawrzyniak – wychowawca klasy 2. LO b

      mgr Artur Śmigrocki

      mgr Małgorzata Cheba

       

      Matematyka

       

      mgr Ewa Borowiecka – wychowawca klasy 2. Th

      mgr Adrianna Borowska

      mgr Jolanta Józefowicz-Gradys – wychowawca klasy 3. LP a

      mgr Małgorzata Osińska – wychowawca klasy 3. TGi

      mgr Tadeusz Śnieżewski

       

      Fizyka

       

      mgr Agnieszka Wójciak – wychowawca klasy 2. Te

      mgr Małgorzata Jarzembowska– wychowawca klasy 1. Bs/k

       

      Chemia

       

      mgr Agnieszka Wójciak – wychowawca klasy 2. Te

       

      Biologia

       

      mgr inż. Teresa Wróblewska

      mgr Beata Milkowska – wychowawca klasy 4. TH

       

      Geografia

       

      mgr Dorota Binduga-Wieczorek

      mgr inż. Urszula Piotrowicz– wychowawca klasy 1. Te/s

       

      Wychowanie fizyczne

       

      mgr Jarosław Bednarek – wychowawca klasy 2. Tm/s

      mgr Karolina Konieczna – wychowawca klasy 3. TGe/h

      mgr Jacek Świercz – wychowawca klasy 3. TGs

      mgr Artur Szychalski – wychowawca klasy 2. Bwz

      mgr Grzegorz Zieliński

       

      Muzyka

       

      mgr Małgorzata Michalczyk

       

      Edukacja dla bezpieczeństwa

       

      mgr Grzegorz Zieliński

       

      Przedmioty informatyczne

       

      mgr inż. Mirosława Korczak – wychowawca klasy 4. Ti

      mgr Małgorzata Jarzembowska– wychowawca klasy 1. Bs/k

      mgr Wiesław Kulczewski

      mgr inż. Olaf Romanowski

      mgr inż. Adrian Urban – wychowawca klasy 3. TPi

      mgr Kamil Wawrzyniak

       

      Przedmioty
      ekonomiczno-handlowe

       

      mgr Beata Krycka – wychowawca klasy 3. TPe

      mgr Beata Milkowska – wychowawca klasy 4. Th

       

      Przedmioty hotelarskie

       

      mgr inż. Anna Gaładyk – wychowawca klasy 1. Th/m

      mgr Iwona Sobierajewicz - wicedyrektor

       

      Przedmioty
      mechaniczno-samochodowe

       

      mgr inż. Łukasz Jędrzejewski - dyrektor

      mgr Wiesław Kulczewski

      mgr inż. Łukasz Kasprzak

      lic. Tomasz Konieczny – wychowawca klasy 3. BGm/s

      mgr Kazimierz Kulpa – wychowawca klasy 1. Bm/s

      mgr Rafał Kulpa – wychowawca klasy 2. Bm/wz

      mgr inż. Kazimierz Siarkiewicz

      mgr Jacek Szkwarek – wychowawca klasy 3. TPm/s

      mgr inż. Piotr Walaszczyk – wychowawca klasy 3. BPm/s

      mgr Mirosław Żuk – kierownik szkolenia praktycznego

       

      Religia

       

       

      ks. mgr Przemysław Kryszczyński

      ks. mgr Piotr Łosiewski

       

      Biblioteka szkolna

       

      mgr Izabela Leszczyńska

      mgr Marta Szafkowska

      mgr Marzenna Wencierska

       

      Pedagog szkolny

       

      mgr Iwona Czujko