• ZASTĘPSTWA

     piątek 31.03.2023

              4. TPh, 4. TPm/s, 3. Ti – praktyka zawodowa od 27.03.2023 do 28.04.2023

            Nieobecni nauczyciele:
     Pani Ewa Borowiecka                                
     Ks. Piotr Łosiewski 
                             

     Lekcja

     Klasa

     Przedmiot

     Zastępstwo / zmiana

     Sala

     2.

     4, TPe

     matem.

     zajęcia biblioteczne

     B

     3.

     1. LOm

     matem.

     zajęcia biblioteczne

     B

     3.

     4. TGi

     religia

     zajęcia biblioteczne

     B

     4.

     1. Ti

     matem.

     zajęcia biblioteczne

     B

     4.

     1. LOb,c

     religia

     zajęcia odwołane

     5.

     3. LOb

     matem.

     geografia z p. D.Bindugą-Wieczorek z środy z 8.l

     105

     5.

     4. TGs

     religia

     zajęcia biblioteczne

     B

     6.

     3. Tm/s

     matem.

     zajęcia biblioteczne

     B

     8.

     1. Tem
     1. Th/s

     religia

     zajęcia odwołane


      

     Zastępstwa na dyżurach:     
     po 4. lekcji – II piętro – p. T. Wróblewska
     po 5. lekcji – I piętro – p. M. Szafkowska