• PROJEKT 8.6

    • http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

      

     Harmonogram zajęć 8.6 - Ze zkoły do pracy (aktualizacja)

      


     http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

     Barlinek, dnia 20.09.2019 r.

      

     Nabór  uzupełniający do projektu 8.6

      

     W związku z przedwczesnym opuszczeniem projektu pn. „Ze szkoły do pracy!” Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego przez uczestników projektu zespół koordynujący ogłasza nabór uzupełniający do ww. projektu.

     Uczniowie  Technikum oraz Branżowej Szkoły I-go Stopnia zainteresowani udziałem w działaniach projektowych w postaci kursów/szkoleń/staży/doradztwa zawodowego mogą zgłaszać się od dnia dzisiejszego, tj. 20.09.2019 r. do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularza zgłoszeniowego i zapoznania się z regulaminem projektu.
     Rekrutacja uzupełniająca  trwa do 27 września 2019 roku.

     Ilość miejsc ograniczona.

      


     http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

      

     Załącznik do zapytania ofertowego

     Zadanie:  Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej

     Wykaz przedsiębiorstw, w których realizowane będą STAŻE w 2019 r  w ramach Projektu . „Ze szkoły do pracy!”.

     dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

     1. ESTO Sp. z o.o., ul. Moniuszki 21, 74 – 320 Barlinek.
     2. AGATA SZULC ASO AKUNUMA 1, ul. św. Bonifacego 48, 74-320 Barlinek
     3. HOLDING – ZREMB GORZÓWS.A., Oddział „METPOL – BARLINEK”ul. Fabryczna 2, 74 – 320 Barlinek.
     4. GOMETAL PAWEŁ GORYŃSKI, ul. Szosa do Lipian 20, 74-320 Barlinek.
     5. HOTEL „BARLINEK”, ul. Jeziorna 14, 74-320 Barlinek
     6. INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o., ul. Pełczycka 17, 74-320 Barlinek
     7. USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE EMILIA PIERZCHAŁA
      ul. Ogrodowa 5/18, 74-320 Barlinek
     8. BARLINECKI OŚRODEK KULTURY „PANORAMA” , ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek
     9. ŻYWIENIE ZBIOROWE STOŁÓWKA S.C. Zwiech Halina, Pichlak Agnieszka, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
     10. Zygmunt J. Głuchowski S.C. Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska  
      Kooperacja Przemysłowo – Handlowa (BUKOWA PRZYSTAŃ BARLINEK)
      ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
     11. JADŁODAJNIA SIEDLISKA ORLIK CHRAPOWO, Chrapowo 70, 74-320 Chrapowo
     12. ZIELONE WZGÓRZE, Osetna 20, 74-240 Lipiany
     13. PPUH MEGAT Maciej Michalik z siedzibą przy ul. Fabryczna 4a, 74-320 Barlinek

      


     http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

     Uwaga !!!!

     W dniu 17.06.2019 r. tj. poniedziałek o godzinie 10.00,
     w gabiniecie pilęgniarki szkolnej odbędą się obowiązkowe badania lekarskie u lekarza medycyny pracy dla wszystkich uczestników staży u pracodawców
     w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
     w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego


     http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

     Uczniowie i uczennice!

     W ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 24.06.2019 r. rozpoczną się płatne staże u pracodawców. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe.

     PRZEBIEG ODBYWANIA STAŻU W 5 KROKACH!

     Krok 1: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

     Krok 2: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie wyda Ci szkoła i otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu dostarcz do szkoły najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż.

     Krok 3: Zapoznaj się z programem stażu, a następnie podpisz umowę o staż praktykę.

     Krok 4: Aktywnie uczestnicz w stażu, potwierdzaj codziennie wykonywane zadania w Dzienniku Stażu raz podpisuj się na liście obecności.

     Krok 5: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do opiekuna stażystów w szkole wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu, celem otrzymania stypendium stażowego,
     a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

     JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZATOR STAŻU? – ZSiPO w Barlinku

     1. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu na wstępne badania lekarskie, w celu
      stwierdzenia zdolności do odbywania stażu oraz pokrycia kosztów tych badań.
     2. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż.
     3. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty, który ukończył staż zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
     4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

     Wszelkich informacji dotyczących staży udzielają pracownicy merytoryczni projektu „Ze szkoły do pracy!”

      


     http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

     Kurs Carvingu.

     Dnia 29. listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się II część kursu carvingu
     w ramach projektu „Ze szkoły do pracy!”. W kursie uczestniczyła grupa dziewcząt z klasy 2. Technikum Hotelarskiego. Carving to sztuka rzeźbienia
     w owocach i warzywach
     wywodząca się z Dalekiego Wschodu.
     Dziewczęta mogły się dowiedzieć co zrobić miedzy innymi z arbuza, dyni, cukinii, marchewki, pora, jabłka, rzodkiewki , buraka czy kalarepy, aby te wyglądały apetycznie, interesująco – i po prostu rewelacyjnie. Tworzyły motywy roślinne oraz inne ozdoby wykorzystując do tego specjalnego zestawu noży i narzędzi. Oczywiście najważniejszym narzędziem okazała się wyobraźnia, dzięki której mogły wykorzystać  pomysły na fantastyczne wzory. Wszystkie dekoracje,
     a właściwie małe dzieła sztuki uczennice wykonywały pod okiem pana Jarosława Galiśkiewicza, który prowadziła kurs. Uczestniczki  na zajęciach wykazały się dużą kreatywnością i zaangażowaniem w tworzeniu dekoracji z warzyw i owoców.

     mgr Iwona Sobierajewicz
     nauczyciel przedmiotów hotelarskich

     Zdjęcia w galerii Kurs Carvingu.


     Harmonogram zajęć 8.6. - Ze szkoły do pracy (aktualizacja)


     http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

     W dniu 25 września 2018r. w sali komputerowej K4

      od godz. 9:00 odbędzie się  spotkanie uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”, którzy dotąd nie brali udziału w badaniach IPD (testy na komputerach)

     30 uczestników z klas trzecich i drugich Technikum
     i Szkoły Branżowej

     Spotkanie dot. doradztwa zawodowego.

     OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!


     Harmonogram zajęć 8.6 - Ze szkoły do pracy


     WAKACYJNE STAŻE U PRACODAWCÓW

     W ramach projektu „Ze szkoły do pracy!” 20 uczniów i 7 uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, w miesiącach lipiec-wrzesień miała możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Terminy stażu zostały uzgodnione między uczniem, pracodawcą a Szkołą, a warunkiem uczestnictwa była podpisana umowa. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1700 zł. Do projektu zaproszono barlineckich pracodawców:

     • ESTO Sp. z o.o.
     • LFE POLAND Sp. z o.o.
     • Int. Production JCS Sp. z o.o.
     • HaCon Sp. z o.o. Odlewnia żeliwa
     • HOLDING-ZREMB-Gorzów S.A. Oddział METPOL-BARLINEK
     • ZPHU „BAR-FOL” S.C.
     • Hotel Barlinek

     Celem staży jest podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji młodych osób, które po zakończeniu kolejnego etapu edukacji wejdą na rynek pracy. To okazja do zdobycia doświadczenia, poznania rzeczywistych warunków pracy i oczekiwań pracodawców, a także możliwość  weryfikacji zdobytej
     w szkole wiedzy i podjęcia decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kariery.

     Nadzór nad stażystami w przedsiębiorstwach sprawowali opiekunowie-pracownicy wskazani przez pracodawców, którzy mieli za zadanie nadzorowanie pracy stażystów, dbanie o bezpieczeństwo oraz poprawne wykonywanie powierzonych im zadań.  Monitorowali również nabywanie nowych umiejętności i kompetencji przez swoich podopiecznych - część z nich otrzymała propozycję zatrudnienia po zakończeniu stażu.

     Do głównych korzyści dla ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

     • możliwość pogłębienia i zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji wykraczających poza zakres kształcenia praktycznego w szkole
     • zdobycie doświadczenia, a tym samym lepsze dopasowanie do lokalnego rynku pracy,
     • sprawdzenie się w rzeczywistych warunkach pracy i możliwość współpracy w zespole pracowniczym,
     • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie absolwenta,
     • wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
     • udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV,
     • ułatwiony start w dorosłe życie - rozpoczęcie kariery zawodowej.

      

     Do głównych korzyści dla szkoły z realizacji przez jej uczniów staży należą:

     • pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę,
     • możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami,
     • wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
     • zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
     • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
     • możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców.

     Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

     • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
     • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
     • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
     • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
     • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej
      z sektorem edukacji),
     • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.

     Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

      


     Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Kurs obsługi kasy fiskalnej.


     Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkolenie Carving.

      


     W dniu 18 kwietnia 2018r. w sali komputerowej W2 na Warsztatach Szkolnych od godz. 9:00 odbędzie się  spotkanie uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”, którzy brali udział w badaniach IPD(testy na komputerach)

     Udział biorą wszyscy uczestnicy z klas trzecich !  (dot. Technikum i SB-I/ZSZ)

     Spotkanie dot. doradztwa zawodowego.

     OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!


     Trwają kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli

     Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

     im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

      

     Nadejście wiosny to dobry czas, by podkręcić tępo realizacji projektu „Ze szkoły do pracy!”.

     Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku biorący udział w projekcie nie narzekają na brak zajęć. Oprócz swoich podstawowych obowiązków tj. pracy i nauki, nabywają wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych kursów i szkoleń, których celem jest podniesienie ich kompetencji zawodowych. Są to min.:

     • Metody Coachingu w kształceniu zawodowym – certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK,
     • "Zagrożenia cyberprzemocy" wraz z dostępem do mobilnej platformy, mające na celu wykształcenie umiejętności uświadamiania młodzieży o niebezpieczeństwach w sieci,
     • Obsługa programu AutoCad, będącego podstawowym obecnie narzędziem komputerowego wspomagania projektowania,
     • Kurs nowoczesnego sprzedawcy dla uczniów - efektywnie prowadzenie sprzedaży dzięki budowaniu dobrych relacji z klientami.

     Po zakończeniu powyższych działań, harmonogram wcale się nie rozluźnia. Uczniowie i nauczyciele przystąpią do szeregu kursów branżowych, do których zgłosili się podczas rekrutacji. Z ciekawszych można tu wymienić np. kursy spawacza metodami MIG/MAG, TIG; kurs Carvingu, czy obsługi kas fiskalnych. W większości są to zajęcia praktyczne, odbywające się poza ławkami – w miejscach mających odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy. Aby uatrakcyjnić prowadzenie zajęć dodatkowych, a później samych lekcji planowany jest zakup doposażenia szkolnych pracowni, które wzbogacą się o sprzęt specjalistyczny.

     Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.     W dniu 20 marca 2018r. w Świetlicy Szkolnej od godz. 14:15 w ramach realizacji projektu 8.6

      „Ze szkoły do pracy!”

     odbędzie się szkolenie dla nauczycieli – „Zagrożenia cyberprzemocy”


     W dniu 12 marca 2018r. w sali komputerowej W2 na Warsztatach Szkolnych od godz. 11:40 odbędzie się badanie IPD dla uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”

     Udział biorą wszyscy uczestnicy z klas trzecich !  (dot. Technikum i SB-I/ZSZ)


     Trwa nabór do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

     Wartość projektu wynosi: 2 086 956,00 zł

     w tym środki wspólnotowe z funduszy Unii Europejskiej 1 773 912,60 zł

     Celem projektu  jest: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSP nr 1 w Barlinku (Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) oraz zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim .

     Projekt adresowany jest do uczniów  szkół zawodowych (Technikum, Branżowa I stopnia, klasy ZSZ) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

     W ramach projektu zaplanowano min. szereg działań skierowanych do:

     • Uczniów, w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

      

     Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

     Efekty realizacji projektu:

     Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”.

      Realizacja w projekcie działań ukierunkowana na zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, zwiększenie dostępu do edukacji uczniom, mającym trudności w dostępie do wiedzy ze względu na czynniki ekonomiczne, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez wysokiej jakości specjalistyczne kursy/szkol, pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia  wśród osób młodych. Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu pozwoli na wyposaż uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.

     Realizacja przyczyni się do rozwijania współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności w celu dostosowywania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

     Realizacja projektu wpłynie również na:

      - poszerzenie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy, organizacjami pracodawców oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację

     zawodową,

     - ściślejszą współpracę z instytucjami związanymi z rynkiem pracy (np. Urząd Pracy, Inspekcja Pracy, Izba Rzemieślnicza, Urząd Dozoru Technicznego),

     - wzrost rangi kształcenia zawodowego, umocnienie współpracy szkoła – środowisko lokalne,

     -wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły (większe

     zainteresowanie kształceniem zawodowym),

      - zaktywizowanie środowiska ucznia do wzięcia udziału w jego edukacji.

      

     Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić załączoną dokumentację:

     Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania – w załączeniu, lub sekretariacie szkoły (wersja papierowa).

     ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

     1. Formularz zgloszeniowy do projektu
     2. Kwestionariusz - Dane osobowe
     3. Regulamin
     4. Deklaracje uczestnictwa:
     5. Oświadcznie o rezygnacji z uczestwictwa w projekcie

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie