• Nagłówek

    • Podanie do Szkoly Policealnej 2019-2020


     Rekrutacja

     Informacje podstawowe

     BRAK opłaty wpisowej.

     Wymagane dokumenty:

     ·         wypełniony formularz rekrutacyjny,

     ·         oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły,

     ·         2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

     ·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku,

     ·         dowód osobisty do wglądu.

      

     Dokonując wyboru szkoły powinieneś wiedzieć:

     ·         jak długo istnieje?  - ponad 70-letnia tradycja w kształceniu zwodowym,

     ·         czy jest darmowa? - kształcenie jest całkowicie bezpłatne, ponieważ jesteśmy szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski,

     ·         czy pobiera dodatkowe opłaty? - nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, np. za przystąpienie do egzaminów, wydawanie dokumentów, czesne itp.,

     ·         jak kształci? - posiadamy bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych – tj. 100% w niektórych zawodach,

     ·         gdzie odbywają się zajęcia? - organizowane przez nas zajęcia odbywają się
     w budynku ZsiPO przy ul. Szosowej 2

     ·         jak jest wyposażona? - posiadamy własne, w pełni wyposażone pracownie nauki zawodów, w których kształcimy

     ·         w jakich systemach kształci? - kształcimy w systemie dziennym, stacjonarnym (tzw. wieczorowym) i zaocznym - elastycznie ustalamy harmonogramy zajęć uwzględniając potrzeby i propozycje słuchaczy,

     ·         czy szkoła organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe? - tak organizujemy, posiadamy podpisane umowy z pracodawcami, dlatego bezpłatnie zapewniamy słuchaczom realizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy

     ·         czy organizuje dodatkowe zajęcia? - organizujemy dla słuchaczy zajęcia,
     w ramach realizowanych projektów unijnych, które pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje potwierdzone wydanym certyfikatem.

      

     Najczęstsze obawy słuchaczy to, że:

     ·         są za starzy na podjęcie nauki - szkoła nie posiada górnej granicy wiekowej, gdyż na naukę nigdy nie jest za późno! –oferta dla osób w każdym wieku (20, 30, 40, 50, 60 lat), a zróżnicowane wiekowo grupy, pozwalają słuchaczom dzielić się doświadczeniem,

     ·         nie będą w stanie pogodzić nauki z pracą zawodową - kształcimy w różnych systemach, przy ustalaniu harmonogramów zajęć uwzględniamy potrzeby
     i propozycje słuchaczy. Wymagamy frekwencji na poziomie 50%, a zajęcia
     w głównej mierze odbywają się przez 2 lub 3 dni w tygodniu, w tym popołudniami lub w soboty,

     ·         ostatnią szkołę ukończyli wiele lat temu i będą mieli trudności z nauką - do każdego słuchacza podchodzimy indywidualnie, a kontakt z innymi słuchaczami umożliwia poszerzanie ich horyzontów, możliwości rozwoju i odzyskanie wiary
     w siebie,

     ·         są po studiach, a przecież szkoła policealna jest szkołą niższego stopnia - oferujemy kształcenie w innych zawodach, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskają nowy zawód i dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy,

     ·         brak wykształcenia średniego uniemożliwi im podjęcie kształcenia - posiadamy
     w ofercie zawody, w których kształcenie odbywa się bez względu na poziom posiadanego wykształcenia (zapraszamy osoby po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum - bez matury, liceum - bez matury).

      

     W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu
     z sekretariatem. Skorzystaj z przedstawionej przez nas oferty edukacyjnej i
     Dołącz do nas!

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie