• Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku na praktykach zawodowych w Czechach

     • Uczniowie klas trzecich Technikum zakończyli praktyki zawodowe w Czechach, gdzie przebywali od 02.05.2022 do 13.05.2022 w ramach projektu Erasmus+ „Umiejętności bez granic” KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

       

      W Ostrawie 18 uczniów miało szanse podnosić swoje kompetencje zawodowe, doskonalili umiejętności językowe, społeczne i interpersonalne a także rozwijali wrażliwość kulturową realizując praktykę zawodową i uczestnicząc w programie kulturowym.

      Miejsca realizacji dwutygodniowych praktyk to przedsiębiorstwa w Ostrawie:

      Technik ekonomista -  Account Professional a.s.,

      Technik informatyk - TRAMIT spol.sr.o.,

      Technik mechanik  - EBG plastics CZ s.r.o. i JT Kovo cz, s.r.o.,

      Technik mechanik pojazdów samochodowych - INDEX AUTO s.r.o.; Student; Q-SERVICE Autocentrum Ostrava s.r.o.,.

      Zdobyta wiedza i doświadczenie z pewnością będą przydatne na dalszych etapach kształcenia, a także w przyszłym życiu zawodowym. Odbyty staż został udokumentowany m.in. certyfikatami w j. polskim oraz j. angielskim, dokumentami Europass Mobiliność, Kartami Oceny Efektów Kształcenia nabytych podczas kształcenia.

      Wyjazd poprzedzony był zajęciami z języka angielskiego oraz w przygotowania kulturowego, pedagogicznego i organizacyjnego. Prowadzący udzielili uczniom wielu praktycznych rad, z których wkrótce mieli szansę skorzystać.

      W trakcie pobytu w Czechach, uczniowie korzystali również z programu kulturowego. W Ostrawie zwiedzali Stare Miasto, wieżę widokową w Dolní Vítkovice, ogród botaniczny oraz ZOO, nieczynną już kopalnię Michał (Důl Michal) obecnie Muzeum Górnictwa. Byli na wycieczce na hałdzie kopalnianej Ema, której wnętrze nadal płonie i osiąga temperaturę ok. 1500°C. Spacerowali nad rzeką Ostrawicą, wzięli również udział w koncercie zorganizowanym z okazji 100-lecia klubu piłkarskiego FC Banik Ostrawa, na którym spotkali się z czeskim ministrem kultury panem Lubomírem Zaorálekiem. Niezwykle miłym uwieńczeniem spotkania było zamieszczenie przez pana Ministra wspólnego zdjęcie ze spotkania z naszymi uczniami i opiekunami na jego oficjalnym koncie w mediach społecznościowych.  Oprócz Ostrawy, uczniowie mieli również możliwośc zwiedzić Brno. Oprócz najbardziej znanych zabytków tego miasta, odwiedzili również Centrum Nauki VIDA!

      Z pewnością pobyt w Czechach był jedną z pierwszych lekcji samodzielności, niesamowitą przygodą
      i doświadczeniem, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy uczestników


      Zespół projektowy

     • INFORMACJE MATURALNE

     • Wyniki absolwentów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystąpili do egzaminu maturalnego są do odbioru w biurze administracji ZSiPO w Barlinku od 6 lipca .

      Jednocześnie przypominamy, iż do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

      a.    nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

      b.    przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej
       i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

      c.    przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

      Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

      Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

      Załącznik 7 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

     • Szkolenia branżowe Kadry Kształcenia Zawodowego w Ostravie (Rep. Czeska)

     • 12 osób zaangażowanych w kształcenie zawodowe (nauczyciele, doradcy zawodowi, instruktorzy) uczestniczyło w szkoleniach branżowych job-schadowing w Ostrawie w Czechach.

       

      Byliśmy tam 5 dni na przełomie czerwca i lipca 2022 w ramach projektu Erasmus+ „Umiejętności bez granic” Realizowanego przez Stowarzyszenie WABAR w Barlinku. Czeski partner to EDUCARE ET LABORA z Ostrawy

      W Ostrawie mieli możliwość obserwowania pracy  i prowadzonych zajęć w Czeskich (a właściwie Morawskich) firmach i szkołach. Gościliśmy między innymi w STŘEDNÍ ŠKOLA, Bohumín i Międzynarodowej firmę branży informatycznej TIETO Czech s.r.o. w Ostrawie.

      Zdobyta wiedza, kompetencje i doświadczenie z pewnością będą przydatne w życiu zawodowym.

      W trakcie pobytu w Czechach, korzystaliśmy również z programu kulturowego. W Ostrawie zwiedziliśmy Stare Miasto z ulica Stodolni wieżę widokową w Dolní Vítkovice, ogród botaniczny oraz ZOO, nieczynną już Hutę Dolni Vitkovice. Spacerowaliśmy nad rzeką Ostrawicą, Oprócz Ostrawy, mieliśmy również możliwość zwiedzania przepięknego Olomunca.

      Nie mogło się oczywiście obyć bez Piva (niealkoholickiego) Knedlików I Kofoli.

      Z pewnością pobyt w Czechach był niesamowitą przygodą i doświadczeniem, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy uczestników

       

      Uczestnicy Projektu

     • MIĘDZY ATENAMI A RYGĄ

     •  

      Co takiego jest między tymi stolicami Grecji i Łotwy, Warszawa pomyślicie?. Otóż nie. Stolica Nordic Walkingu czyli nasz malowniczy Barlinek. Ale jak to możliwe? Takie partnerstwo realizowane przez szkoły 2. Liceum Vrilissia, 80. Viduskola i Zespół Szkół i Placówek oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku, już trzeci rok funkcjonuje dzięki projektowi Erasmus+ „Migracja europejska okiem dziennikarskim.

       

      Ostatni tydzień roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem dla szkół, tym razem był podwójnie istotny, ponieważ nasze miasto gościło uczniów i nauczycieli z ww. szkół partnerskich. Były to ostatnie lekcje tolerancji, partnerstwa, dziennikarstwa, tańców ludowych, kultury naszych krajów, języka angielskiego, topografii Zielonej Góry czy Nordic Walkingu z Panią Katarzyną Mielcarek. Na zajęciach w BOK „Panorama” uczyliśmy się grawerowania na szkle oraz manufaktury mydeł, nagrywaliśmy profesjonalne podcasty w Radio Zachód, w studio fotograficznym Pani Justyny Szczygielskiej odkrywaliśmy tajniki robienia profesjonalnej sesji zdjęciowej, następnie poznawaliśmy tradycje winiarskie Zielonej Góry. Ponadto, nasi goście spędzając u nas pięć dni, oczarowani zostali przyrodą Barlinka. Pierwszy raz pływali rowerkami wodnymi – tu należą się podziękowania Klubowi Żeglarskiemu „Sztorm”, a także właścicielom i obsłudze Ośrodka „Janowo” i Pensjonatu „Leśny Dom” za umożliwienie korzystania z plaży i wypoczynku. Dodam, że catering z coctail-baru „Spiżarnia” i zabawa na kręgielni też były super. Serdecznie dziękujemy właścicielom ww. miejsc.

      Ciekawym wydarzeniem dla trzydziestoosobowej grupy uczniów i ich opiekunów był także wyjazd studyjny do Zielonej Góry, pełen atrakcji i możliwości rozwoju umiejętności dziennikarskich. Oto relacja uczennicy ZSIPO z tego wyjazdu, Marysi z 3 LGa.

      Dnia 23 czerwca 2022 roku grupa uczniów i nauczycieli biorących udział w wymianie w Barlinku w ramach projektu Erasmus+ pojechała do Zielonej Góry. Program został przygotowany w taki sposób, by nasi goście nie tylko poszerzyli wiedzę na temat dziennikarstwa, ale także mogli poznać kulturę oraz architekturę polską. Po dotarciu do Zielonej Góry z samego rana, dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Radiu Zachód i Radiu Zielona Góra. Podzieleni na dwie mniejsze grupy, anglojęzyczną i polskojęzyczną, zwiedzaliśmy kompleks radia, poznając techniki nagrywania podcastów, przygotowywania programów, działania w terenie oraz zbierania informacji. Poznaliśmy osobiście dziennikarzy prowadzących programy na żywo, przyglądaliśmy się z reżyserki jak wygląda praca radiowca za konsoletą. Ponadto, goście z Aten i Rygi mieli również możliwość nagrania profesjonalnego podcastu. Pod koniec wizyty kilkoro uczniów i nauczycieli uczestniczyło w wywiadach przeprowadzonych przez pracowników radia.  Zainteresowani mogą nas zobaczyć klikając w link https://www.facebook.com/bythejournalismeye/videos/772950854115488

      Następnie udaliśmy się do centrum Zielonej Góry, gdzie rozpoczęły się podchody. Gra uliczna polegała na znalezieniu dwudziestu zielonogórskich Bachusików, poznaniu ich historii oraz uwiecznieniu ich na wspólnych grupowych zdjęciach. Każda grupa dostała też zadanie kreatywne do wyboru, można było utworzyć legendę, piosenkę lub wywiad z wybranym Bachusikiem. Po zakończeniu podchodów był czas na małą przerwę z posiłkiem, po czym uczniowie i nauczyciele podzieleni na 3 grupy, mieli zapewnione naprzemiennie te same zajęcia w różnych godzinach. Między innymi odbyły się warsztaty fotograficzne, spacer po palmiarni z wykonaniem ww. zadania i wizyta w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

      Na koniec wszyscy udali się do galerii handlowej by spędzić wspólnie czas wolny przy kawie bądź na zakupach. Tym miłym akcentem zakończyliśmy wycieczkę do Zielonej Góry i wróciliśmy do Barlinka.

      Podsumowanie i prezentacje działań projektowych z wymiany nastąpiło podczas kolacji pożegnalnej ostatniego dnia.

      Drodzy czytelnicy, kolejny raz, a jest to trzeci projekt współpracy szkół w ramach programu Erasmus+ w okresie 2015-2022 i szósta wymiana organizowana przez naszą szkołę „na górce”,  mogliśmy się przekonać, że Barlinek , powtarzając za młodzieżą ich językiem, po prostu „wymiata”.

      M.J-T.

     • Grecja smaczna jak truskawki w maju, czyli słów kilka o wizycie studyjnej w Atenach (Erasamus+)

     • Nasz dziennikarski projekt Erasmus + „European Migration” finiszuje. Po woli wychodzimy  z czasów pandemii, więc trzeba nadrobić to, co wcześniej było niemożliwe do zrealizowania. W maju przyszedł czas na działania nauczycieli i dlatego 24 maja - w samym środku nocy- udaliśmy się do Aten, by wspólnie z nauczycielami z Grecji i Łotwy, zaplanować wizyty uczniów zaprzyjaźnionych szkół w Barlinku i Rydze.

      W czasie naszego kilkudniowego pobytu poznaliśmy również uroki Grecji, niezwykłe zabytki, ale także ciekawe aspekty pracy dziennikarskiej. I to, co było chyba najciekawsze,  czyli kulturę kulinarną Greków. 

      W wyprawie do Grecji z naszej szkoły wzięli udział następujący nauczyciele: Monika Jagiełło Trif, Iwona Sobierajewicz, Marzenna Wencierska i piszący te słowa Krzysztof Komorowski.

      Dla mnie początek był dość stresujący, wszak to pierwszy lot samolotem. Jednak  szybowanie w przestworzach można polubić, również greckie słońce … nie musi być takie straszne, gdy ma się krem z filtrem. Ateny powitały nas słońcem, w hotelu poznaliśmy nauczycielki z Łotwy, czyli: Natalię i Katię. Następnie nasza polska grupa udała się na wstępny rekonesans. I tu był mój pierwszy szok, gdyż spróbowałem potraw, których chciałem uniknąć. Owoce morza w bardzo klimatycznej tawernie były super. Przyszedł czas na realizację pierwszego punktu planu naszego pobytu. Wizyta i spotkanie w Bibliotece Narodowej.  Postanowiliśmy udać się pieszo … łatwo nie było, ale dotarliśmy na wyznaczone miejsce w dobrym czasie. Ateńska biblioteka to bardzo nowoczesny budynek, multimedialne centrum edukacyjne. Z tarasu piękny widok na port, morze i panoramę miasta. W bibliotece spotkaliśmy naszych przyjaciół z Grecji. Wspólnie zwiedziliśmy wystawę fotografii „World Press Fhoto 2022”  Fotografie piękne, ale i wstrząsające, prezentowały bardzo ciekawe reportaże i zdjęcia z różnych regionów świata. Wieczór w Atenach bardzo ciepły, więc czas na zimną kawę, a potem spacer nad brzeg morza i uroczy wieczór z rozmowami w tawernie na marinie. Ustaliliśmy program naszej wizyty i wszelkie szczegóły logistyczne.

      I tak rozpoczął się dzień 2 pobytu w Atenach – wizyta w szkole i warsztaty. Gospodarzami była społeczność  2 Liceum Wrilisji w Atenach To był bardzo inspirujący dzień. W ateńskim liceum poznaliśmy p. dyrektor, nauczycieli i uczniów, którzy uczestniczą w projekcie Erasmus +.  Bardzo ciekawe było spotkanie z dziennikarką greckiej telewizji publicznej Andrianą Paraskevopoulou. Opowiedziała ona nam o swoim warsztacie pracy, rozwoju dziennikarskiego rzemiosła,  również o wymaganiach stawianych młodym dziennikarzom, konsekwencjach takiej wymagającej pracy, ale wspomniała też o swoich sukcesach. Pani Andriana obecnie prowadzi najważniejszy blok informacyjny w tv. w Grecji o godz. 21.00. Zwiedziliśmy też szkołę ateńską, największe wrażenie na mnie zrobiły: pracownie do chemii, biologii i fizyki, ale również pokój nauczycielski oraz pokój Erasmusa. Czas wolny spędziliśmy w niesamowitej tawernie, gdzie mogliśmy spróbować, praktycznie większości potraw greckich. Były to małe porcje, ale tak różnorodne i przepyszne. Wieczorne zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na Stadionie Olimpijskim z 1896 r., potem spacer przez pachnący i kwitnący Ogród Narodowy, wizyta pod Parlamentem, gdzie mogliśmy zobaczyć zmianę warty prze greckim Grobie Nieznanego Żołnierza, to bardzo spektakularny pokaz, Nasza grupa właściwie przyłapała oddział żołnierzy straży honorowej i towarzyszyliśmy im przez dłuższy czas. Po atrakcjach teatralnych przyszedł czas na atrakcje muzyczne i niezwykły koncert ulicznych muzyków na Syntagmie – to plac po drugiej stronie budynku parlamentu … I znów wróciliśmy pod Akropol … Poznaliśmy Ateny nocą, a nawet mogliśmy obserwować wieczór panieński w jednej z tawern.

      Dzień trzeci to słońce, piękne widoki, wizyta na plaży i poszukiwanie pamiątek ... A wszystko rozpoczęło się od wyprawy na półwysep Sunio. na południe od Aten. to bardzo urokliwe miejsce nad morzem Egejskim, ale stąd można popłynąć i na Kretę lub posłuchać jak „Cykady na Cykladach” śpiewają lub wybrać się dalej na morze Jońskie czy Śródziemne … Atrakcją Sunio były ruiny Świątyni Posejdona, można było sobie wyobrazić wędrówki Odyseusza i jego ucieczkę przed  rozgniewanym cyklopem Polifemem (synem Posejdona). Widoki przepiękne, a potem znów atrakcje kulinarne. Skoro byliśmy nad morzem, to ryby i owoce morza. Po południu przyszedł czas na małą sjestę i odpoczynek nad cichą plażą. A rozmowy z przyjaciółmi z Łotwy weszły na ścieżki poetyckie. Okazało się, ze Natalia też lubi sonety poetów romantycznych. Wieczór w Atenach to jak zwykle spacery po niesamowitych, ale i pełnych turystów uliczkach w poszukiwaniu pamiątek dla rodziny i przyjaciół. Prezenty przygotowane, więc najwyższy czas się pakować.

      Dzień czwarty (piątek) –  to wyprawa na Akropol,  w trakcie tej wyprawy poznaliśmy uroki Aten jako centrum kultury europejskiej. Wzgórze Akropolu wyróżnia się w krajobrazie Aten. To tu znajdują ruiny świątyni Ateny zwycięskiej. Akropol zwiedzaliśmy z przyjaciółmi z Łotwy, choć ludzi i turystów było bardzo dużo, słyszałem i j. angielski, francuski, japoński, a najmilej było usłyszeć j. polski. Największe wrażenie zrobił na mnie Teatr Dionizosa – a właściwie to, co z niego pozostało. Sam Akropol i jego rozmach z bliska porażają – po prostu monument. No a i widoki na całe Ateny … Upał jednak robił swoje, więc południe spędziliśmy w klimatyzowanym muzeum Akropolu. Tu poznaliśmy historię świątyni, ale i próby rekonstrukcji zniszczonych artefaktów. Mnie najbardziej zainspirował portyk (zwieńczenie świątyni) z wizerunkami greckich bogów. Większość mogłem nazwać i określić na podstawie rzeźb, ale miałem też wątpliwości i nie obyło się bez wycieczek po Internecie. Pełni wrażeń udaliśmy się na spacer po greckich uliczkach i zaułkach. Pożegnaliśmy się z przysiółkami z Łotwy. Spotkanie  z ostatnimi zabytkami Aten – świątynie  i  kościoły bizantyńskie - przepiękne. W hotelu byliśmy już spakowani, więc wyprawa na lotnisko i tu szok … powrót do Polski  Powrót z niespodziankami. Okazało się, że nasz lot został odwołany, totalny brak informacji od przewoźnika. Cud jakiś sprawił, że trafiliśmy na 4 wolne miejsca w samolocie do Wrocławia i z lekkim poślizgiem byliśmy w Barlinku. Cudne zdjęcia i wspomnienia rekompensują jednak wszystko. Zapraszam do spojrzenia na fotorelację. A przepis na Musakę czeka na domowe „kuchenne rewolucje”. 

      o czym donosił z wielką radością wasz korespondent - K. Komorowski

       

      Ps. A jeśli ktoś zapyta o truskawki w tytule? – były tanie i przepyszne …

     • SUKCES SZKOLNYCH PIŁKARZY

     • Po wygraniu przez szkolną reprezentację piłkarską turniejów eliminacyjnych w powiecie i regionie, przyszedł czas na  finał wojewódzki. Dnia 6 czerwca nasza reprezentacja pojechała do Koszalina by tam rozegrać turniej finałowy.

      W meczu półfinałowym nasi chłopcy trafili na głównego faworyta rozgrywek VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, w barwach którego występują młodzi piłkarze Bałtyku Koszalin. Pomimo zaciętej walki nasi zawodnicy doznali gorycz porażki.

      Przegrana w pierwszym meczu wpłynęła mobilizująca na naszych reprezentantów. W meczu decydującym o trzecim miejscu zagrali przeciwko ZS Gryfice i pewnie pokonali rywali 6-2.

      Trzecie miejsce w województwie to już kolejny sukces naszych szkolnych piłkarzy.

      Najlepszą tego dnia okazała się ekipa z Koszalina, a drugie miejsce przypadło drużynie ZS Czaplinek.

      W wojewódzkim finale naszą szkołę reprezentowali: Oskar Monasterski, Piotr Król, Patryk Gil, Daniel Stawicki, Kacper Kucharski, Dawid Pieczko, Mateusz Maciejak, Marcel Buczek,  Mateusz Sykuła, opiekunem był pan Jacek Świercz.

                                                                                                              JB

     • Zajęcia terenowe – badanie wody

     • To dobry sposób na poznanie wiedzy poprzez dotyk, kontakt z naturą oraz zauważenie czegoś, co wcześniej było dla nas niewidoczne i mało istotne. Tym razem obiektem analizy była rzeka Młynówka(na długości 30m.) przy wypływie z Jeziora Barlineckiego. Celem naszych badań było ustalenie:

      1. Cech rzeki (głębokości, szerokości, prędkości płynięcia wody),
      2. Jakości wody w rzece na podstawie roślin i zwierząt jako wskaźników czystości wody,
      3. Przyczyn zbadanej jakości

      Młodzież podzielona na grupy pracowała z wielkim zacięciem i dużą ciekawością. To było fajne i prawdziwe. Zajęcia były organizowane dla dwóch klas: ITPh/m z wychowawczynią Panią Anną Gaładyk i IILOa. Uczniom z oby klas wyszły bardzo podobne wyniki:

      1. Głębokość wody w rzece w początkowym biegu(przy wypływie z jeziora) wyniosło ok. 30cm, a 30m dalej wyniosło ok. 45cm; szerokość rzeki 2-2,5m; prędkość wody wyniosła ok. 3,3 sek/m (biorąc pod uwagę, że woda płynie prawie po równym terenie).
      2. Jakość wody w rzece wyszła przeciętna, na podstawie znalezionych przez młodzież organizmów:
      • Organizmy roślinne (moczarka kanadyjska, trzcina pospolita i manna mielec),
      • Organizmy zwierzęce (błotniarka stawowa, zatoczek rogowy, skójka zaostrzona i ochotka)
      1. Przyczynami takiej jakości wody według młodzieży (po analizie wyników i mapy topograficznej terenu) jest bliskość pól uprawnych, ośrodków wypoczynkowych, domków jednorodzinnych i cmentarza. Wymienione miejsca położone są bezpośrednio przy Jeziorze Barlineckim i w niektórych miejscach na różnicy wysokości 30-50m, z dużym spadkiem terenu w kierunku jeziora. Bliskość takich miejsc przyczynia się do eutrofizacji jezior, a to powoduje obniżenie ich jakości. Wody w rzekach i jeziorach mają zdolność samooczyszczania się ale tylko w pewnym stopniu.

      Lekcje w terenie uważam za udane i bardzo owocne, za co dziękuję młodzieży obu klas.

       

      Urszula Piotrowicz

     • Majówka z Marią Konopnicką - patronką roku 2022!

     • Od 23 maja w szkolnej bibliotece odbywa się cykl spotkań poświęconych  Marii Konopnickiej - poetki czasów niepoetyckich. Uczniowie mogą zobaczyć i posłuchać ciekawostek o Konopnickiej oraz poczytać książki Konopnickiej!!!

      Z pewnością jest to postać ciekawa, znana, choć nieco zapomniana. Często kojarzona z pojedynczych dzieł. Związana z nią rocznica to doskonały moment, by przyjrzeć się bliżej jej życiorysowi oraz twórczości. Maria Konopnicka to pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka. Twórczyni „Roty”. Tworzyła piękną literaturę dla dzieci. Znana jest jako autorka baśni „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Współpracowała z tygodnikiem dla kobiet „Bluszcz”. 

       

      Zajmowała się też krytyką literacką. Pisała również nowele, jej dziełami są m.in. „Mendel Gdański” czy „Nasza szkapa”. Miała kilkoro dzieci, była żoną Jarosława Konopnickiego, ale rozstała się z mężem. Przyjaźniła się z Elizą Orzeszkową. Pisarka była też działaczką społeczną. Walczyła o prawa kobiet. Protestowała przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Z jej nazwiskiem łączono wielu mężczyzn, choć nie ma pewności dla kogo tak naprawdę miała najcieplejsze uczucia. Bliska przyjaźń łączyła ją z malarką Marią Dulębianką. Konopnicka urodziła się 1842 roku w Suwałkach, zmarła w 1910 roku we Lwowie.

      W ramach Majówki z Marią Konopnicką uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu zajęć  przygotowanych przez p. Izabelę Leszczyńską i p. Martę Szafkowską. Młodzież z klasy 1 Thm i 1 Ti wykonała prezentacje multimedialne na temat życia i twórczości poetki.

      Zapraszamy do obejrzenia przepięknej wystawy o Marii Konopnickiej, którą przygotowały  dla Was: Wiktoria Leszczyńska, Adrianna Krawczyk, Nadia Lewandowska i Iryna Manza z klasy I LOA oraz wirtualnego zwiedzania Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na stronie https://www.youtube.com/watch?v=PIC4aykuQUg


      Zapraszamy