• Zakończenie klas maturalnych

     • „Szczęśliwej drogi już czas

      Mapę życia w sercu masz

      Jesteś jak młody ptak”

                  Słowami znanej piosenki 28 kwietnia w BOK Panorama pan Jarosław Bednarek oraz  pan Andrzej Wieczorek powitali tegorocznych absolwentów na uroczystości zakończenia roku szkolnego. To wyjątkowe spotkanie stało się ostatnią okazją nie tylko do podsumowania pracy uczniów za 4- letni okres nauki w szkole ale także przyczyną refleksji i zadumy.

      Otworzył je pan dyrektor Łukasz Jędrzejewski, który podkreślił, że jest to wyjątkowy rocznik absolwentów, gdyż w bieżącym roku szkolnym żegnamy uczniów, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną – klasy technikum oraz tych, którzy jako pierwsi kończą swoją edukację na podbudowie szkoły podstawowej po reformie szkolnej – klasy liceum. Następnie  głos zabrali starosta powiatu myśliborskiego pan Andrzej Potyra i  radny powiatu myśliborskiego pan Ryszard  Wiśniak, którzy to wyrazili nadzieję, że maturzyści będą podejmować dobre decyzje, zarówno te związane z wyborem studiów czy pracy jak i dotyczące dylematów życiowych.

      O przedstawienie wyników edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum poproszono panie wicedyrektor: panią Monikę Jagiełło- Trif i panią Iwonę Sobierajewicz.

      Pani dyrektor Monika Jagiełło-Trif podkresliła, że po naborze na rok szkolny 2019/2020 z 49 przyjętych uczniów  utworzono wówczas 2 klasy, których  stan liczebny zmieniał się nieco przez te 4 lata. Dziś, na koniec cyklu kształcenia, naukę kończy 42 absolwentów. Średnia frekwencja uzyskana za ten okres w klasie 4LPa wyniosła- 87,09% , a w klasie 4LPb- 90,57%. Średnie ocen klas liceum na koniec cyklu wynoszą: 4,11 w 4LPa i 4,07 w klasie 4LPb. Z kolei pani dyrektor Iwona Sobierajewicz pzypomniała, że 4 lata temu próg naszej szkoły przekroczyło 73 uczniów, którzy wybrali Technikum jako  szkołę swojej dalszej edukacji. W ciągu 4 lat nauki niestety ubywało uczniów, a stan na koniec ostatniego dnia edukacji wynosi 58 uczniów. Średnie ocen z 4 lat nauki są bardzo zbliżone i tak klasa 4TGi osiągnęła średnią 3,84, klasa 4TGe/h-3,33 a klasa 4TGs-3,08. Natomiast frekwencja z całego cyklu kształcenia wynosi: w klasie 4TGi 92%, w klasie 4TGe/h-87%, a w klasie 4TGs-83%.

      Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

      Wśród naszych absolwentów są tacy uczniowie, którzy zasłużyli na szczególne wyróżnienie, ponieważ wymagali od siebie bardzo dużo, a ich praca była rzetelna i wytrwała. Uczniowie ci uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 ze wszystkich lat nauki i podczas odbioru świadectw złożyli wpis w Złotej Księdze : Borowski Mikołaj - 5,56,  Ściesiek Natalia -  5,38,  Wyderska Amelia - 4,88, Bartnicka Agnieszka - 4,81, Wasiak Agata - 4,88 oraz Ostrowska Wiktoria - 4,80. Także i wśród absolwentów  technikum znaleźli się uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w nauce, którzy  zostali wyróżnieni: Marcel Paturej, Bartosz Miduch, Bartłomiej Kupczyński, Oskar Matkowski, Oliwia Giedziun oraz Michał Żabierek.

       

      Szczególne gratulacje należą się Dawidowi Komadzie, który miał 100% frekwencji przez 4 lata. W imieniu klas młodszych za wspólnie spędzone lata podziękowała uczennica klasy III LO A Kornelia Ożóg.

      Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie
      i determinacja, by niezależnie od tego, czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy, dawać z siebie wszystko“. (Vince Lombardi)

      Nadszedł wreszcie upragniony moment – wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły i pamiątkowych upominków od wychowawców. Jako pierwsza wyszła na scenę wychowawczyni klasy 4LPA pani profesor Teresa Wróblewska, która ostatni raz odczytała listę obecności uczniów swojej klasy. Wśród uczniów klasy 4LPA byli tacy, którzy w sposób szczególny wyróżniali się pracą i aktywnością na przestrzeni swojego pobytu w naszej placówce.

      Uczennice, które reprezentowały godnie naszą szkołę na zawodach sportowych: Agnieszka Bartnicka, Martyna Musiałowska, Amelia Wyderska. Martyna Musiałowska ustanowiła rekord szkoły w skoku w dal 4,60.

      Uczniowie, którzy wyróżnili się pracą na rzecz szkoły i klasy to: Maja Kaczmarek, Magdalena Rachwalska, Amelia Wyderska, Martyna Musiałowska, Oliwia Goryńska i Julia Biernat.Uczennica  wyróżniona za pracę w szkolnym wolontariacie pod opieką pani Marzenny Wencierskiej i pana Andrzeja Wieczorka to Katarzyna Kordula. Aktywnie w samorządzie szkolnym pod bacznym okiem pani Karoliny Koniecznej i Andrzeja Rudnickiego pracowali: Magdalena Rachwalska i Adam Troszczyński.

      Następnie na scenę zapraszono wychowawczynię klasy 4LPB panią profesor Martę Szafkowską, która również ostatni raz odczytała listę obecności uczniów swojej klasy i wręczyła im świadectwa ukończenia.

      Aktywnie w samorządzie szkolnym pracował Paweł Kowalek,  który też reprezentował godnie naszą szkołę w zawodach sportowych.

      Uczniowie, którzy wyróżnili się pracą na rzecz szkoły i klasy to: Kornelia Ladra, Wiktoria Ostrowska, Martyna Poszwa i Paweł Kowalek.

      Podziękowania za pracę w gazetce szkolnej „Sqlpress“ którą prowadziła pani Marta Szafkowska, otrzymali:  Agata Wasiak, Anastazja Socha, Klaudia Czaja, Kornelia Ladra, Martyna Poszwa, Wiktoria Ostrowska, Aleksandra Kruzel, Maciej Szafran i Paweł Kowalek.

      Później prezyszedł czas na pożegnanie klas technikalnych i jako pierwsza wychowawczyni klasy TGI pani profesor Małgorzata Osińską wręczyła swoim wychowankom świadectwa dojrzałości.

      Uczniowie, którzy wyróżnili się pracą na rzecz szkoły i klasy oraz uzyskali dobre wyniki w nauce to: Marcel Paturej, Kacper Stawicki, Jakub Dudek, Bartosz Miduch, Bartłomiej Kupczyński, Marcin Suszek, Dawid Suszek i Oskar Matkowski.

      Aktywnie w samorządzie pracowali: Marcel Paturej, Wojciech Wiśniak i Kacper Stawicki.

      Za pracę w gazetce szkolnej „Sqlpress“ zostali wyróżnieni: Bartłomiej Kupczyński, Bartosz Miduch, Dariusz Malewicz, Filip Zima, Kacper Stawicki, Krystian Krawczyk, Jakub Bobiński, Jakub Dudek, Marcel Paturej, Oskar Matkowski, Marcin i Dawid Suszek.

      Kolejną wychowawczynią, która pożegnała swoich wychowanków z klasy 4TGE/H, była  pani profesor Karolina Konieczna. Warto dodać, że w klasie 4TGE/H  uczniowie kształcili się w dwóch zawodach: technik ekonomista oraz technik hotelarz. Uczniem z tej klasy, który pełnił zaszczytną funkcję w poczcie sztandarowym pod opieką pani Karoliny Koniecznej i pana Rafała Kulpy, był chorąży pocztu sztandarowego Dariusz Jędrzycki.

      Z kolei pracą na rzecz szkoły i klasy wyróżniły się: Jessica Kubicka, Martyna Kalata i Julia Chrzanowska.

      Nieco później pan profesor Jacek Świercz - wychowawca klasy 4TGS wyczytał nazwiska swoich wychowanków, którzy ukończyli naszą szkołę. Wśród absolwentów tej klasy  na rzecz szkoły i klasy aktywnie pracowali: Michał Żabierek, Tomasz Cybulski, Mateusz Sowala, Oskar Kordalski i Jakub Poleszczuk.

      O wyjątkową oprawę muzyczną zadbał szkolny wokalista Antoni Płaczek, który  wykonał  3 utwory dedykowane dzisiejszym bohaterom- absolwentom. W imieniu czwartoklasistów  głos zabrali Gabriela Gałecka i Filip Zima, którzy podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za trud i wysiłek włożony w ich edukację i wychowanie.

      Natomiast w imieniu rodziców absolwentów  wdzięczność gronu nauczycielskiemu wyraziła była przewodnicząca Rady Rodziców pani Alicja Kowalek.

      Już filozof  rzymski Seneka zauważył, że życie dzieli się na trzy okresy: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie. Przed  Wami szanowni maturzyści  niepokoje i nadzieje, niepewność i mozolne szukanie drogi i prawdy życia po splątanych ścieżkach świata. W tej nieustannej wędrówce pamiętajcie o przesłaniu z pieknej piosenki:

      Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata kiedy byłem mały.. Pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat.

      W życiu piękne są tylko chwile, coś się kończy coś zaczyna Waszej drogi w naszej szkole to jednak finał.

       

                                                                                                                      Paweł Kowalek IVLPBl

     • Nasi wolontariusze na I Barlineckim Niebieskim Biegu dla Autyzmu

     • W sobotę 22 kwietnia, na Stadionie Miejskim im. Bronisława Bagińskiego w Barlinku wolontariusze Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku wspomagali I Barlinecki Niebieski Bieg dla Autyzmu. Organizatorem wydarzenia, któremu przyświecała idea chęci pokazania innym swojej solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, było Niepubliczne Przedszkole „Bratek”.

      Bieg podzielono na dwie kategorie – bieg rodzinny na 1 km oraz bieg otwarty na 5 km. Włączyliśmy się  jako wolontariusze do zorganizowania  animacji dla najmłodszych. Dzieci mogły pomalować sobie twarz, zrobić zdjęcie z Minionkiem i Marshallem , zrobić fantastyczne zwierzaki z balonów oraz wziąć udział we wspólnych  zabawach ruchowych .

      Byliśmy obecni również na trasie , aby ,, sportowym duchem „ dodawać sił młodszym i starszym biegaczom.

       Pogoda dopisała , a My jako wolontariusze dziękujemy ,że mogliśmy Być częścią tej Fantastycznej imprezy.

      Opiekun grupy: A.Wieczorek

     • NIETYPOWA LEKCJA ANATOMII W PLASTINARIUM

     • PLASTINARIUM w Guben  jest unikalnym miejscem w Europie, gdzie oprócz znanych na całym świecie plastynatów preparowanych na wystawy BODY WORLDS, przede wszystkim produkowane są próbki dydaktyczne, do edukacji studentów uczelni medycznych i szkolenia pracowników służby zdrowia na wszystkich kontynentach.

      W PLASTINARIUM mogliśmy doświadczyć lekcji anatomii z bliska, spojrzeć przez ramię taksydermisty podczas pracy tworzenia najnowocześniejszych okazów dydaktycznych, a tym samym uzyskać wyjątkowy widok na ciało człowieka i zwierzęcia.

      W wycieczce pod opieką pań: Teresy Wróblewskiej, Marzeny Lewandowskiej, Izabeli Szkwarek i Moniki Jagiełło-Trif, wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego klas 1-4, rozszerzający biologię.

     • Uroczystość Pogrzebowa

     • Informujemy, iż uroczystości pogrzebowe Jakuba Kosyla odbędą się w dniu 22 kwietnia 2023r. (sobota) o godz 11.00 - Msza Święta w Kościele przy ul. Św. Bonifacego, a po niej pochówek na cmentarzu przy ul. Gorzowskiej

     • Wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

     • To był ciekawy wyjazd geograficzny uczniów naszej szkoły z klas: 1LOc, 2LOa oraz uczniów zainteresowanych  przedmiotem. Zajęcia odbyły się 16 marca w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych. Spotkanie zostało podzielone na trzy części:

      1. Film o Historii życia na Ziemi zapisany w Górach Skalistych w postaci skamieniałości przewodnich (amonitów, trylobitów, belemnitów).
      2. Zajęcia w Muzeum Geologicznym, gdzie można było zobaczyć  ponad 8000 okazów: minerałów, skał, skamieniałości i meteorytów. Była również możliwość przebywania wśród jednej z największych kolekcji piasków na świecie. Sala interaktywna w Muzeum wyposażona była również w mikroskopy, binokulary oraz ekran dotykowy.
      3. Wykład prowadzony przez prof. Małgorzatę Bąk na temat ostatnich wydarzeń na rzece Odrze. Pani profesor wraz ze swoją ekipą prowadziła badania na rzece Odrze (od granicy z Czechami aż do ujścia) za pomocą okrzemek, mówiących o zanieczyszczeniu wód. Za główną przyczynę pojawienia się alg w wodach rzeki zostały uznane zanieczyszczania poprzemysłowe(kopalniane).

      Zajęcia na Uniwersytecie były inną formą zdobycia wiedzy przez młodzież oraz dały możliwość poczucia atmosfery studenckiej.  

      Wyjazd uatrakcyjniony był informacjami o ciekawych miejscach Szczecina, a przewodnikiem po tych miejscach był pan Artur Śmigrocki - za co dziękujemy. Dla chętnych była możliwość wjazdu na 22 piętro budynku Polskiej Żeglugi Morskiej w celu obejrzenia Szczecina z góry przy pomocy ustalonych kierunków stron świata.

      Dziękujemy młodzieży za wspólny, dobry wyjazd.

      Nauczyciele geografii

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie