RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Tytuł Projektu: Ze szkoły do pracy!

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  e-mail: sekretariat@zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064