SZKOŁA POLICEALNA

Podanie do Szkoly Policealnej 2019-2020


Rekrutacja

Informacje podstawowe

BRAK opłaty wpisowej.

Wymagane dokumenty:

·         wypełniony formularz rekrutacyjny,

·         oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły,

·         2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku,

·         dowód osobisty do wglądu.

 

Dokonując wyboru szkoły powinieneś wiedzieć:

·         jak długo istnieje?  - ponad 70-letnia tradycja w kształceniu zwodowym,

·         czy jest darmowa? - kształcenie jest całkowicie bezpłatne, ponieważ jesteśmy szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski,

·         czy pobiera dodatkowe opłaty? - nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, np. za przystąpienie do egzaminów, wydawanie dokumentów, czesne itp.,

·         jak kształci? - posiadamy bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych – tj. 100% w niektórych zawodach,

·         gdzie odbywają się zajęcia? - organizowane przez nas zajęcia odbywają się
w budynku ZsiPO przy ul. Szosowej 2

·         jak jest wyposażona? - posiadamy własne, w pełni wyposażone pracownie nauki zawodów, w których kształcimy

·         w jakich systemach kształci? - kształcimy w systemie dziennym, stacjonarnym (tzw. wieczorowym) i zaocznym - elastycznie ustalamy harmonogramy zajęć uwzględniając potrzeby i propozycje słuchaczy,

·         czy szkoła organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe? - tak organizujemy, posiadamy podpisane umowy z pracodawcami, dlatego bezpłatnie zapewniamy słuchaczom realizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy

·         czy organizuje dodatkowe zajęcia? - organizujemy dla słuchaczy zajęcia,
w ramach realizowanych projektów unijnych, które pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje potwierdzone wydanym certyfikatem.

 

Najczęstsze obawy słuchaczy to, że:

·         są za starzy na podjęcie nauki - szkoła nie posiada górnej granicy wiekowej, gdyż na naukę nigdy nie jest za późno! –oferta dla osób w każdym wieku (20, 30, 40, 50, 60 lat), a zróżnicowane wiekowo grupy, pozwalają słuchaczom dzielić się doświadczeniem,

·         nie będą w stanie pogodzić nauki z pracą zawodową - kształcimy w różnych systemach, przy ustalaniu harmonogramów zajęć uwzględniamy potrzeby
i propozycje słuchaczy. Wymagamy frekwencji na poziomie 50%, a zajęcia
w głównej mierze odbywają się przez 2 lub 3 dni w tygodniu, w tym popołudniami lub w soboty,

·         ostatnią szkołę ukończyli wiele lat temu i będą mieli trudności z nauką - do każdego słuchacza podchodzimy indywidualnie, a kontakt z innymi słuchaczami umożliwia poszerzanie ich horyzontów, możliwości rozwoju i odzyskanie wiary
w siebie,

·         są po studiach, a przecież szkoła policealna jest szkołą niższego stopnia - oferujemy kształcenie w innych zawodach, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskają nowy zawód i dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy,

·         brak wykształcenia średniego uniemożliwi im podjęcie kształcenia - posiadamy
w ofercie zawody, w których kształcenie odbywa się bez względu na poziom posiadanego wykształcenia (zapraszamy osoby po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum - bez matury, liceum - bez matury).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu
z sekretariatem. Skorzystaj z przedstawionej przez nas oferty edukacyjnej i
Dołącz do nas!

 

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  e-mail: sekretariat@zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064