Pedagog Szkolny

PEDAGOG SZKOLNY- Iwona Czujko

 

PONIEDZIAŁEK   8.00 -13.00

WTOREK            10.00 -15.00

ŚRODA                8.00 -13.00

CZWARTEK         8.00 -13.30

PIĄTEK               8.00 -12.30

INFORMACJA DODATKOWA DLA RODZICÓW
Zapraszam również na dni otwarte

 (według harmonogramu na dany rok szkolny)
gabinet znajduje się na I piętrze obok sali 109.

Zawsze pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, zwierzyć się z nich. Choćby, dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy. Każdy, kto zgłosi się do pedagoga – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy. Pedagog nie może zagwarantować, że każdą sprawę uda mu się załatwić, ale uczeń może być pewien, że pedagog dołoży wszelkich starań, by tak było. Bo pedagog szkolny jest życzliwym dorosłym, osobą, u której uczeń powinien szukać wsparcia, zrozumienia.

Pedagog nie tylko rozwiązuje problemy szkolne (takie jak np. niska frekwencja), ale zajmuje się sprawami uczniów. Jakimi? Zakres jest praktycznie nieograniczony! Poczucie niezrozumienia przez innych (uczniów, nauczycieli), problemy w relacjach z kolegami, nauczycielami, kłopoty w domu, konflikty   rodzicami, trudna sytuacja materialna  Obowiązuje go przy tym tajemnica. Uczeń ma gwarancję, że to, o czym rozmawia z pedagogiem zostanie między pedagogiem a uczniem. Chyba, że dzieje się coś, co zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu ucznia (w grę wchodzą narkotyki, skłonności samobójcze, zastraszanie przez innych). W takich przypadkach pedagog musi natychmiast reagować i zachowanie dyskrecji nie jest możliwe.Pedagog nie działa sam – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami oraz innymi instytucjami: poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej.

Program Wychowawczo - profilaktyczny

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  www: zsipo.eu
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064