• Komunikat Dyrektora ZSiPO w Barlinku

     • Dotyczy regulaminu ZSiPO kształcenia na odległość od dnia 25.03.2020 r.

      Informuję, że od dnia 25.03.2020 r. wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje Regulamin kształcenia na odległość, który jest zamieszczony na stronie szkoły: www.zsipo.eu w zakładce „Kształcenie na odległość”. Zobowiązuję w/w do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania jego zapisów.

     • KOMUNIKAT DYREKTORA ZSiPO W BARLINKU

     • KOMUNIKAT DYREKTORA ZSiPO W BARLINKU

      dot. nowych regulacji prawnych ws. kształcenia na odległość

      w związku z wprowadzeniem przez MEN Rozporządzeń:

      1) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19

      2) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19

       

                  Aktualnie trwają prace Dyrekcji ZSiPO w Barlinku nad szczegółowymi rozwiązaniami dot. pracy zdalnej uczniów oraz nauczycieli (m.in. form nauczania, oceniania i kontaktów na odległość).

      Nowe regulacje w ZSiPO zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom przez wychowawców klas.

      Nauka zdalna w oparciu o ww. rozporządzenie obowiązywać będzie od 25.03.2020 r.

       

      Dyrektor

      Łukasz Jędrzejewski

     • Komunikat Dyrektora ZSiPO dot. Pracy Zdalnej

     • Drodzy Uczniowie,

      Czas zawieszenia zajęć lekcyjnych, nie jest czasem wolnym od nauki. Nauczyciele zostali zobowiązani do kontaktu z Wami drogą elektroniczną (przesyłanie zadań, testów, ćwiczeń)  zgodnie z codziennym planem zajęć. Proszę o sumienne wykonywanie przesyłanych przez nauczycieli poleceń.

       

      Ł. Jędrzejewski

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie,

      Apeluję o poważne potraktowanie i zastosowanie się do zaleceń ministerialnych podczas zawieszenia zajęć w szkole. Proszę o unikanie miejsc publicznych, spotkań towarzyskich, unikanie kontaktu z osobami chorymi i pozostanie w domach w tym okresie. Czas ten należy wykorzystać na powtórki i naukę zdalną. Nauczyciele codziennie przekazywać będą uczniom drogą elektroniczną zakres materiału do pracy.

       

      Ł. Jędrzejewski

     • Komunikat Dyrektora ZSiPO

     • Od dnia 12.03.2020r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym tj. Starostwem Powiatowym w Myśliborzu ogłaszam zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na okres 2 tygodni tj. do dnia 25.03.2020r.

      Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

       

      Kolejne informacje będą pojawiać się w odrębnych komunikatach.

      Ł. Jędrzejewski

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

     • Dyrektor ZSiPO informuje, że na dzień dzisiejszy w placówce nie występuje sytuacja zagrożenia epidemiologicznego.

      Lekcje odbywają się zgodnie z planem.

      Ł. Jędrzejewski

    • Oliwia Jóźwiak wyróżniona w Pyrzycach
     • Oliwia Jóźwiak wyróżniona w Pyrzycach

     •  

                  Już po raz 65. odbywają się eliminacje w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, którego celem jest popularyzacja literatury i uwrażliwienie na piękno języka polskiego. Od dłuższego czasu żaden uczeń nie reprezentował naszej szkoły. W tym roku na udział w eliminacjach rejonowych zdecydowała się Oliwia Jóźwiak z klasy II LO B. Jej interpretacja wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Najpiękniejszy sen” oraz opowiadania „Szafa” Olgi Tokarczuk ujęła jurorów, prowadzącą konkurs oraz zgromadzonych na sali polonistów. Niestety, okazało się, że prezentacja utworów nieco przekroczyła regulaminowy czas i to spowodowało, że Oliwia otrzymała wyróżnienie, ale nie dostała przepustki do zawodów wojewódzkich, które odbędą się w Szczecinie. Nie zraża się jednak i już planuje udział w konkursie w przyszłym roku, do czego zachęcam też innych miłośników interpretacji i literatury, którzy chcieliby spróbować swoich sił na scenie. 

      Justyna Stawicka

    • KONKURS BHP
     • KONKURS BHP

     •  

      5 marca 2020 roku w Szczecinie uczniowie naszej szkoły: Kacper Dobrowolski z klasy 1. TPi oraz Jakub Poleszczuk z 1. TGs po eliminacjach szkolnych zakwalifikowali się do etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. 35 pytań dotyczyło przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

      Dziękuję uczestnikom za udział w konkursie.

      Marzenna Wencierska

     • Weltsprachen ABITUR konkurs z języka niemieckiego

     • Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w 9 edycji konkursu Weltsprachen ABITUR z języka niemieckiego dla klas 1, 2, 3 liceów ogólnokształcących oraz klas 1, 2, 3, 4 techników, która odbędzie się w dniach:

      od 23 marca do 27 marca 2020 roku 

      Zgłoszenia można  dokonać do dnia 6 marca 2020 roku u nauczycieli języka niemieckiego: pani Małgorzaty Blezień-Lach  i Agnieszki Sobkowiak.

      Więcej informacji na stronie: https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/wsa