• Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych.

     •  

      Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY!!!

      Nasza biblioteka szkolna, jak co roku, włącza się w obchody

       Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych.

       

      To październikowe święto, ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship). W 1999 r., obchodzone było przez  jeden dzień, a od 2008 r. – przez cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

      Hasło tegorocznej edycji :

       Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY!!!

      W ramach obchodów MMBS zapraszamy uczniów do aktywnego, choć nieco nietypowego, bo głównie uczestnictwa online w akcjach organizowanych przez nauczycieli-bibliotekarzy i do odwiedzania biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

      Działania promujące bibliotekę i czytelnictwo w związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych:

      1. QUIZ [ostatni tydzień października]- „Ulubione książki z dzieciństwa naszych wychowawców” - uczniowie  będą mieli za zadanie odgadnąć tytuł ulubionej książki z dzieciństwa swojego wychowawcy.

      2. Konkurs fotograficzny lub plakat na temat: „Czytać można wszędzie”.

      3. Okolicznościowa gazetka na temat MMBS.

      4. Wirtualna podróż po „Niezwykłych bibliotekach”: https://culture.pl/pl/artykul/10-niezwyklych-bibliotek-w-polsce

      5. Rok 2020 - rokiem św. Jana Pawła II, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena i Leopolda Tyrmanda - prezentacje  na stronie szkoły na temat patronów roku 2020 ustanowionych przez Sejm. Konkurs online o patronach roku 2020-listopad 2020.

      Startujemy 1 października 2020! DOŁĄCZ DO NAS! Zapraszamy do obchodów święta

      Nauczyciele bibliotekarze

     • „Z językami zajdziesz dalej”

     •  26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. To międzynarodowe święto ma na celu zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych  oraz propagowanie zalet różnorodności językowej..

      W naszej szkole święto to obchodzić będziemy 28 września. Zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w wyzwaniu językowym, jakim jest zaplanowany na ten dzień dwujęzyczny konkurs angielsko-niemiecki.

      Regulamin konkursu:

      I Konkurs niemiecko-angielski „Z językami zajdziesz dalej” odbędzie się:

      28 września (poniedziałek) br. o godz. 9.45

      w sali językowej I3

      II Do konkursu przystępują po 2 osoby zgłoszone wcześniej z poszczególnych klas.

      III Czas trwania konkursu przewidziany jest na ok. 45 minut.

      IV Konkurs składać się będzie z 1 części:

      • Quiz z zagadnień kulturowych, gramatycznych i leksykalnych  w języku niemieckim i angielskim (max.15 pkt za każdy test)

      V Punkty zostaną zsumowane z dwóch języków, a zwycięzcą zostaje para, która otrzyma łącznie największą ilość punktów (max.30pkt).

      VI Uczestnicy, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymają oceny celujące, dyplomy za udziału w konkursie oraz nagrody niespodzianki.

      VII Uczestnicy, którzy znajdą się w pierwszej dziesiątce otrzymają oceny bardzo dobre z aktywności.

      Zgłoszenia po 2 uczniów z klasy prosimy kierować do dnia 25 września (piątek)  do p.Izabeli Szkwarek lub p. Małgorzaty Blezień-Lach.

      Uczestników konkursu prosimy o zabranie ze sobą telefonu lub tabletu/laptopa z dostępem do Internetu.

                                                                                 I.Szkwarek, M. Blezień-Lach

     • GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

     • Informujemy, że od 08.09.2020 do 10.09.2020 na szkolnym korytarzu na I piętrze będzie miała miejsce giełda podręczników szkolnych.

      Na wyznaczonych stanowiskach osoby zainteresowane będą mogły sprzedać (forma samodzielnej odsprzedaży), wymienić  bądź kupić książki.

       

      ZACHOWAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, m.in.: załóż maskę i rękawiczki.

                                                                                                 

       Serdecznie zapraszamy!!!

     • Narodowe Czytanie 2020

     • Wspólne czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego odbędzie się w całej Polsce w sobotę 5 września 2020 roku. Nasza szkoła również po raz kolejny zgłosiła swój udział w tej akcji i 7 września wykorzystując różne formy przeczytajmy lekturę dziewiątej odsłony Narodowego Czytania.

      Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy […] Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności[...] również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.W ramach przypomnienia: Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

      Źródło:

      https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2020/

       

      Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i udziału w akcji.

      Nauczyciele bibliotekarze

       

      Juliusz Słowacki - Balladyna

      Narodowe Czytanie 2020 - Prezentacja

     • Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

     • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

      Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

      Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

      Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

      Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

      Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

      Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.