• Światowy Dzień bez Tytoniu 2021

     • Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła całoroczną globalną kampanię z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu 2021 - „Deklaruję – nie palę!”, która ma na celu wsparcie 100 milionów ludzi na całym świecie w ich próbach rzucenia palenia poprzez różne inicjatywy
      i rozwiązania cyfrowe. Pomoże stworzyć zdrowsze środowisko sprzyjające rzucaniu palenia poprzez:

      • opowiadanie się za zdecydowaną polityką zaprzestania palenia tytoniu,
      • promowanie zwiększonego dostępu do usług w zakresie rzucania palenia,
      • podnoszenie świadomości na temat taktyk przemysłu tytoniowego,
      • umożliwienie użytkownikom tytoniu podejmowania skutecznych prób rzucenia palenia poprzez inicjatywy „rzuć i wygraj”.

                     Na całym świecie około 780 milionów ludzi twierdzi, że chce rzucić palenie, ale tylko 30% z nich ma dostęp do narzędzi, które mogą pomóc im przezwyciężyć fizyczne i psychiczne uzależnienie od tytoniu. WHO oraz jej partnerzy chcą zapewnić ludziom narzędzia potrzebne do podjęcia skutecznej próby rzucenia palenia.

       

      Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne.

       

      Już po 20 minutach od rzucenia palenia spada tętno.

      W ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy.

      W ciągu 2–12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc.
      W ciągu 1-9 miesięcy ustępują kaszel i duszność.

      W ciągu 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu porównywalnego do osób niepalących.

      W ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o około połowę mniejsza niż wśród palaczy.

      W ciągu 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.

                     

      WHO ustanowiło nową inicjatywę „Access Initiative for Quitting Tobacco”, która zapewnia ludziom na całym świecie między innymi bezpłatny dostęp do poradnictwa cyfrowego. Nawiązało współpracę z firmami technologicznymi, takimi jak Facebook, WhatsApp i Soul Machines, aby podnieść świadomość i wspierać użytkowników tytoniu               w rzucaniu palenia przy pomocy chatbotów i cyfrowych pracowników służby zdrowia. Na przykład Florence - doradca cyfrowy, oparty na sztucznej inteligencji, pomaga ludziom opracować spersonalizowany plan rzucenia palenia i kieruje ich do dostępnych aplikacji mobilnych i bezpłatnych infolinii dotyczących rzucania palenia w ich krajach.

      W międzyczasie Quit Challenge na WhatsApp dostarcza zarejestrowanym użytkownikom bezpłatne wiadomości o tym, jak rzucić palenie, bezpośrednio na ich telefony komórkowe.

      Te i inne globalne i regionalne narzędzia w zakresie rzucania palenia zostaną wprowadzone  w ramach kampanii na Światowy Dzień Bez Tytoniu 2021, po raz kolejny potwierdzają, że usługi w zakresie rzucania palenia poprawiają zdrowie, ratują życie i oszczędzają pieniądze.

      Światowy Dzień Bez Tytoniu, to okazja do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia tytoniu oraz jego negatywne skutki zdrowotne m. in. (nowotwory płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki). WHO stale wzywa rządy do pomocy użytkownikom tytoniu, zapewniając wsparcie, usługi, politykę i podatki od tytoniu, które umożliwiają ludziom rzucenie palenia. Jednak przemysł tytoniowy nieustannie usiłuje podważyć te ratujące życie środki zdrowia publicznego.

      W ciągu ostatniej dekady przemysł tytoniowy promował e-papierosy jako pomoc w rzucaniu palenia pod pozorem przyczynienia się do globalnej kontroli tytoniu. W międzyczasie stosowali strategiczne taktyki marketingowe, aby przyciągnąć dzieci do tych samych produktów, udostępniając je w ponad 15 000 atrakcyjnych smakach. Dowody naukowe dotyczące e-papierosów jako środków wspomagających rzucanie palenia nie są rozstrzygające i brakuje jasności co do tego, czy produkty te mogą odegrać jakąkolwiek rolę w tym procesie. Przejście z konwencjonalnych wyrobów tytoniowych na e-papierosy to nie rzucanie palenia. „Musimy kierować się nauką i dowodami, a nie kampaniami marketingowymi przemysłu tytoniowego – tej samej branży, która od dziesięcioleci kłamie i oszukuje sprzedając produkty, które zabiły setki milionów ludzi” – powiedział dyrektor generalny WHO
      dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus:

      „ E-papierosy wytwarzają toksyczne chemikalia, które są powiązane ze szkodliwymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia i choroby płuc”.

      Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Jeśli nie będziemy podejmować działań zapobiegawczych, to do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad
      8 milionów ludzi. Dlatego WHO rozpoczęła całoroczną kampanię pod hasłem Światowego Dnia Bez Tytoniu – „Zobowiązuj się do rzucenie palenie”. Kampania ta ma na celu umożliwienie 100 milionom użytkowników tytoniu podjęcia próby rzucenia palenia. Priorytetem kampanii jest stworzenie sieci wsparcia i zwiększenie dostępu do usług, które okazały się pomocne w rzuceniu palenia. Zostanie to osiągnięte poprzez rozszerzenie istniejących usług, takich jak krótkie porady od pracowników służb zdrowia i bezpłatnych krajowych linii rzucania palenia, a także uruchomienie innowacyjnych usług.

      Naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i ich nowatorskich wyrobów), znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem. Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.

      Mówi się, że „rezygnujący nigdy nie wygrywają”, ale w przypadku tytoniu prawdziwymi zwycięzcami są osoby, które rzuciły palenie. Pamiętajmy - zaangażowanie w pomoc palaczom
      w rzuceniu palenia ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia i ratowania życia. Dlatego warto podjąć walkę z nałogiem, warto przestać palić tytoń! A czas pandemii i zmagań
      z koronawirusem nas w tym utwierdził.

       

      I.Cz

     • ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

     • ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK
      I POZOSTAŁYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

      DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

      • Obowiązek rozliczenia się z biblioteką szkolną mają wszyscy uczniowie.
      • Zbiory można zwrócić w ściśle wyznaczonym dniu [według harmonogramu zwrotu książek do biblioteki].  Jeżeli czytelnik  nie może zrobić tego w dniu wyznaczonym, należy zrobić to w innym terminie.
      • Do biblioteki jednocześnie może wejść 1 osoba.
      • Obowiązkowo zakładamy maseczkę i rękawiczki.
      • Dezynfekujemy ręce i zachowujemy odstęp.
      • Uprasza się o nieprzemieszczanie się w bibliotece i zajęcie określonego miejsca z zachowaniem bezpiecznej odległości.
      • Odkładamy książki w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.
      • Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie.
      •  Odizolowane egzemplarze zostaną wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

      Harmonogram zwrotu książek

     • NOC GEOGRAFII

     • 23 kwietnia 2021 roku w godzinach 16:00 - 22:00  Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował Noc Geografii. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowej inicjatywy, jaką jest GeoNight (Night of Geography). Jej celem jest zwrócenie uwagi na geografię i geografów, umożliwienie szerszej publiczności zapoznania się z koncepcjami i badaniami geograficznymi oraz szeroko pojęta promocja geografii w świecie. O 16:00 doszło do uroczystego otwarcia  Nocy Geografii z udziałem  Rektora UŚ oraz Przewodniczącej PTG dr hab. Urszuli Mygi-Piątek. Program zawierał 10 ciekawych  wykładów z profesorami.

      Ja miałam przyjemność brać udział w spotkaniu dr Maksymiliana Solarskiego które miało temat : Bytom – miasto, które się zapada.

      Podsumowując spotkanie : W okresie 1883- 1993 osiadania górnicze na terenie Bytomia objęło obszar 54 % miasta. Największe osiadanie terenu odnotowano w Dąbrowie (maks.35 m ). Konsekwencją osiadań terenu były szkody górnicze prowadzące do degradacji lub dewastacji. Pomimo ,iż większość  zakładów górniczych w mieście nie prowadzi już eksploatacji, osiadania terenu nadal zachodzą ,prowadzące m.in. do pogarszania się stanu technicznego budynków i do konieczności przesiedlania mieszkańców np. Karb (w 2011 –wysiedlono 350 osób) czy Miechowic ( w 2018r.- wysiedlono 200 rodzin). Innym przejawem ,,zapaści’’ miasta jest aspekt demograficzny.

      Noc geografii to było dla mnie bardzo ciekawe spotkanie można było dużo się dowiedzieć i nauczyć .Mam nadzieje  tak jak pewnie wszyscy że za rok będzie mogło odbyć się na żywo. Dla wszystkich zaangażowanych Należą  się ogromne brawa.

      /Nikola Pawłowska, kl.2LGb/

       

      • Sprawozdanie drugiej uczennicy:

       

      Na mnie największe wrażenie zrobiły trzy wykłady.

            ‘’Obserwatorium krajobrazu -dlaczego monitorowanie  krajobrazu jest ważne ‘’. Prowadziła go dr hab. Urszula Myga- Piątek . W ciekawy sposób wyjaśniła co to jest krajobraz i z czego się składa oraz jak ważną rolę ma monitorowanie zmian zachodzących w określonym czasie na danym terenie . Pozwala to na zachowanie pewnego rodzaju dziedzictwa jakim jest krajobraz. Zachowanie go od zniszczenia, mądrzejsze nim zarządzanie i budowanie świadomości społecznej.

           Drugim wykładem który oglądałam z zaciekawieniem był wykład dr Andrzeja Boczarowskiego pod tytułem ‘’Świat okiem Gallileusza ‘’ który jest fragmentem cyku ‘’Stojąc na ramionach olbrzymów ‘’.Świetna multimedialna prezentacja i niezwykle ciekawie opowiedziana  .Współcześni naukowcy opierają swoją wiedzę na odkryciach swoich starożytnych czy średniowiecznych odkrywców. Tak naprawdę do odkrycia jest jeszcze bardzo dużo i to wszystko przed nami.

          Trzeci wykład dotyczył „Monitorowania burz z wykorzystaniem radaru meteorologicznego. Pokazano mechanizm powstawania burzy ,przewidywania jej wystąpienia ,skali zjawiska i szkód jakie może generować .Najbardziej zaskoczyło mnie zdjęcie gradziny ,która miała średnicę 12 centymetrów i była największą w Polsce ,a zdjęcie zrobiono w czerwcu 2019 r. w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                        Dodatkową atrakcją był konkurs i możliwość podziwiania panoramy Katowic z dachu ‘’Żylety’’, najwyższego budynku uniwersyteckiego w Polsce ,gdzie planowane jest powstanie obserwatorium krajobrazu . Mój plus jeszcze za tłumacza migowego. Świetny pomysł .Podsumowując- wydarzenie ciekawe  i przydatne, zwłaszcza dla maturzystów.

      /Karolina Kamińska, kl.1LOa/       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
    • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
    • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
   • Logowanie