• INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

     • OKE w Poznaniu przypomina, że w 2021 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

      a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
      b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z  tych egzaminów nie został mu unieważniony.

       Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

      Absolwenci, którzy składali deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) – zgodnie z deklaracją ostateczną – składają bezpośrednio do Dyrektora Komisji (nie później niż do 12 lipca 2021 r.).
      Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

     • Informacja dotycząca odbioru świadectw dojrzałości, zaświadczeń o wynikach egzaminu dojrzałości.

     •  

      Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku informuje, że z przyczyn organizacyjnych odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystąpili do egzaminu maturalnego w terminie głównym, będzie możliwy od dnia 6 lipca (wtorek) 2021 r. od godz.7.00 w biurze administracji.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
    • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
    • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
   • Logowanie