• STUDNIÓWKA 2022

     •             Bal Studniówkowy za nami. Był wyjątkowy od samego początku, czyli od planowania wydarzenia. Pandemia rządzi się swoimi prawami, więc całą imprezę musieliśmy przełożyć na inny, niż pierwotnie zaplanowany, termin. Dzięki determinacji naszych Rodziców – mogliśmy wreszcie założyć piękne  balowe suknie, eleganckie garnitury i wreszcie zatańczyć w Sali Balowej Bursztynowa w Pełczycach naszego poloneza. Ten dostojny taniec prowadziła Dyrekcja szkoły, a w kolejnych parach wystąpili Wychowawcy wraz ze swymi uczniami. Studniówkę dla klas: III a Liceum Ogólnokształcącego (wychowawca Małgorzata Blezień-Lach), III b Liceum Ogólnokształcącego (wychowawca Marzenna Wencierska), IV Technikum Informatycznego (wychowawca Mirosława Korczak), IV Technikum Hotelarskiego (wychowawca Beata Milkowska), IV Technikum Ekonomiczno-samochodowego (wychowawca Krzysztof Komorowski) otworzył swoim wystąpieniem pan Dyrektor, Łukasz Jędrzejewski. Nastąpiło uroczystego przecięcie wstęgi i wreszcie padły długo wyczekiwane słowa: STUDNIÓWKĘ 2022 UWAŻAM ZA OTWARTĄ.

                  Istotnym punktem tego wyjątkowe wieczoru były podziękowania uczniów skierowane w stronę dyrekcji, grona pedagogicznego oraz wychowawców za opiekę i troskę okazaną w czasie naszej edukacji. Do tych podziękowań przyłączyła się w imieniu rodziców także pani Anna Plenzner. Wreszcie młodzież skierowała swoje słowa w stronę Rodziców, dzięki którym dzisiejsze spotkanie stało się faktem. Na balu studniówkowym nie mogło zabraknąć programu artystycznego. Prowadziły go Maja, Marysia i Lena, które zaangażowały swoich kolegów i koleżanki do różnych konkurencji z nagrodami. Po tym wszystkim parkiet już był nasz aż do rana...

     • MISTRZOSTWA POWIATU W KOSZYKÓWCE

     • Dnia 25 marca w Myśliborzu rozegrano Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego w Piłce Koszykowej dziewcząt i chłopców. Znakomicie spisały się reprezentacje naszej szkoły, które tego dnia nie miały sobie równych i pewnie wygrały rywalizację w powiecie.

      Na początek do rywalizacji przystąpiły dziewczęta, które pokonały ZS Dębno 11-5 i ZSiPO Myślibórz 18-0. Dziewczęta wystąpiły w następującym zestawieniu: Lena Warzyńska, Julia Rajch, Zuzanna Maj, Nadia Lewandowska, Magdalena Iwańska, Hanna Kumor, Martyna Zima, Martyna Szynalska, Julia Kawalec, Oliwia Nowak, opiekunem drużyny był pan Jarosław Bednarek.

      Jako drudzy zagrali chłopcy, którzy kolejno pokonali ZS Dębno 21-5 i ZSiPO Myślibórz 21-4. Szkołę reprezentowali: Mateusz Sykuła, Damian Walczak, Mateusz Gadzała, Igor Szyszka, Tomasz Kucharski, Mateusz Kwaśny, Daniel Stawicki, Wiktor Bartosik, Gracjan Garbicz, opiekunem drużyny był pan Artur Szychalski.

     • Praktyki zawodowe uczniów ZSiPO

     •             Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej "Wabar" w ZSiPO w Barlinku od 02 września 2021 roku realizuje projekt „Umiejętności bez granic” w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

      Wartość dofinansowania to 48 029,00 EUR.,

                  Projekt realizowany do 01.09.2022 dotyczy mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 12 przedstawicieli kadry. Partnerem zagranicznym jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz/Niemcy.

      Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy maja zapewniony pobyt z wyżywieniem, transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe

                  Celem projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

                  Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobywania w szkole - np. innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym TIK) i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia i adaptacji w zmieniających się warunkach. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

                  Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Niemczech, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

      W ramach projektu realizujemy obecnie pierwszy etap rekrutacji uczniów i kadry.

      Rekrutacja dotyczy grupy 18 uczniów uczących się w zawodach Technik: ekonomista, informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych, którzy od 09.05.2022 do 20.05.2022 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech. Dla tej grupy uczestników przed wyjazdem realizowane będą zajęcia przygotowujące.

       Dla grupy kadry edukacyjnej, która uczestniczyć będzie w job shadowing (obserwacji zajęć) mobilność zaplanowano w terminie od 27.06 do 01.07.2022 r. również w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska.

                  Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania  w  rozwoju  zawodowym  i  osobistym, wzrostu  kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania kultury Niemiec.

       

      Zapraszamy do udziału w projekcie !!!!

      Z Regulaminem rekrutacji można zapoznać się na stronie  Stowarzyszenia WABAR http://www.wabar.com.pl/ oraz ZSiPO https://zsipo.eu. Można tam również pobrać Formularze Rekrutacyjne.

          Formularze rekrutacyjne można pobierać i składać w Sklepiku Szkolnym.

       

      Rekrutacja (I etap) trwa do poniedziałku, 14 marca 2022 r. !

     • POMOC DLA UKRAINY

     • Z inicjatywy Dyrekcji nasza szkoła włączyła się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W pokojach internatu przygotowano 24 miejsca noclegowe, wyposażono zaplecze sanitarne oraz kuchenne, pokój telewizyjny, a dla najmłodszych – pokój zabaw. Nasi nauczyciele nie pozostali obojętni. Dzięki ich datkom zakupiono m.in. nową pościel, koce, poduszki, talerze. Codziennie dostarczają oni odzież, środki higieniczne, żywność i inne artykuły zaspokajające bieżące potrzeby. Do akcji włączyła się również młodzież, która dzięki swoim rodzicom wzięła udział w zbiórce rzeczowej. W ten sposób wszyscy chcemy pokazać naszą solidarność z poszkodowanymi w wyniku wojny w Ukrainie.