• Praktyki zawodowe uczniów ZSiPO

     •             Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej "Wabar" w ZSiPO w Barlinku od 02 września 2021 roku realizuje projekt „Umiejętności bez granic” w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

      Wartość dofinansowania to 48 029,00 EUR.,

                  Projekt realizowany do 01.09.2022 dotyczy mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 12 przedstawicieli kadry. Partnerem zagranicznym jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz/Niemcy.

      Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy maja zapewniony pobyt z wyżywieniem, transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe

                  Celem projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

                  Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobywania w szkole - np. innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym TIK) i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia i adaptacji w zmieniających się warunkach. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

                  Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Niemczech, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

      W ramach projektu realizujemy obecnie pierwszy etap rekrutacji uczniów i kadry.

      Rekrutacja dotyczy grupy 18 uczniów uczących się w zawodach Technik: ekonomista, informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych, którzy od 09.05.2022 do 20.05.2022 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech. Dla tej grupy uczestników przed wyjazdem realizowane będą zajęcia przygotowujące.

       Dla grupy kadry edukacyjnej, która uczestniczyć będzie w job shadowing (obserwacji zajęć) mobilność zaplanowano w terminie od 27.06 do 01.07.2022 r. również w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska.

                  Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania  w  rozwoju  zawodowym  i  osobistym, wzrostu  kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania kultury Niemiec.

       

      Zapraszamy do udziału w projekcie !!!!

      Z Regulaminem rekrutacji można zapoznać się na stronie  Stowarzyszenia WABAR http://www.wabar.com.pl/ oraz ZSiPO https://zsipo.eu. Można tam również pobrać Formularze Rekrutacyjne.

          Formularze rekrutacyjne można pobierać i składać w Sklepiku Szkolnym.

       

      Rekrutacja (I etap) trwa do poniedziałku, 14 marca 2022 r. !

     • POMOC DLA UKRAINY

     • Z inicjatywy Dyrekcji nasza szkoła włączyła się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W pokojach internatu przygotowano 24 miejsca noclegowe, wyposażono zaplecze sanitarne oraz kuchenne, pokój telewizyjny, a dla najmłodszych – pokój zabaw. Nasi nauczyciele nie pozostali obojętni. Dzięki ich datkom zakupiono m.in. nową pościel, koce, poduszki, talerze. Codziennie dostarczają oni odzież, środki higieniczne, żywność i inne artykuły zaspokajające bieżące potrzeby. Do akcji włączyła się również młodzież, która dzięki swoim rodzicom wzięła udział w zbiórce rzeczowej. W ten sposób wszyscy chcemy pokazać naszą solidarność z poszkodowanymi w wyniku wojny w Ukrainie.

     • Praktyki zawodowe uczniów ZSiPO Nr 1

     •  

                  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej w Barlinku od 02 września 2021 roku realizuje projekt „Umiejętności bez granic” w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

      Wartość dofinansowania to 48 029,00 EUR.,

                  Projekt realizowany do 01.09.2022 dotyczy mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 12 przedstawicieli kadry. Partnerem zagranicznym jest EDUCARE ET LABORA w Ostrawie w Republice Czeskiej

      Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy maja zapewniony pobyt z wyżywieniem, transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe

                  Celem projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

                  Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobywania w szkole - np. innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym TIK) i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia i adaptacji w zmieniających się warunkach. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

                  Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Czechach, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

      W ramach projektu realizujemy obecnie pierwszy etap rekrutacji uczniów i kadry.

      Rekrutacja dotyczy grupy 18 uczniów uczących się w zawodach Technik: ekonomista, informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych, którzy od 02.05.2022 do 13.05.2022 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową w EDUCARE ET LABORA s.r.o.  w dynamicznie rozwijającym się przemysłowo mieście Ostrawa, które jest trzecim co do wielkości miastem w Republice Czeskiej. Dla tej grupy uczestników przed wyjazdem realizowane będą zajęcia przygotowujące.

       Dla grupy kadry edukacyjnej, która uczestniczyć będzie w job shadowing (obserwacji zajęć) mobilność zaplanowano w terminie od 27.06 do 01.07.2022 r. również w EDUCARE ET LABORA.

                  Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania  w  rozwoju  zawodowym  i  osobistym, wzrostu  kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania kultury Czech.

       

      Zapraszamy do udziału w projekcie !!!!

      Z Regulaminem rekrutacji można zapoznać się na stronie  Stowarzyszenia WABAR http://www.wabar.com.pl/ oraz ZSiPO https://zspnr1barlinek.edupage.org/. Można tam również pobrać Formularze Rekrutacyjne.

          Formularze rekrutacyjne można pobierać i składać w Sklepiku Szkolnym.

       

      Rekrutacja (I etap) trwa do poniedziałku, 14 marca 2022 r. !

     • Podsumowanie akcji - Paczuszka dla Maluszka

     • Uwaga! Uwaga!!!

      AKCJA ZAKOŃCZONA!!!!!!!!

      Zbiórka artykułów dla dzieci z domów samotnej matki zakończyła się.

      W czwartek, 16 grudnia pakowaliśmy zebrane rzeczy do paczek. Pomagali wszyscy: uczniowie i nauczyciele.

      Zebraliśmy: pieluchy jednorazowe, płyny do kąpieli, zupki dla najmłodszych, kremy, oliwki do ciała, zabawki, ubranka dla maluchów, środki piorące i to co widać na zdjęciach… Później odbyło się wielkie pakowanie.

      Dziękujemy pani Adriannie Borowskiej i Mężowi pani Adrianny za dostarczenie kartonów, w których mogliśmy bez problemu zapakować wszystkie artykuły.

      Dziękujemy wszystkim aktywnie zaangażowanym, przygotowującym paczki:

      Klasa 4 TH- wychowawca: Beata Milkowska

      Klasa 3TGs- wychowawca: Jacek Świercz

      Klasa 3TGi- wychowawca: Kamil Wawrzyniak

      Klasa 3 LG b- wychowawca:  Marzenna Wencierska

      Klasa 3Te – wychowawca: Beata Krycka

      Klasa 3Th- wychowawca: Monika Ziemichód

      Klasa 3LOb- wychowawca: Marta Szafkowska

      Klasa 3 LOa- wychowawca: Jolanta Józefowicz

      Klasa 2 Th- wychowawca: Ewa Borowiecka

      Klasa 2 Te- wychowawca: Agnieszka Wójciak

      Klasa 2 LO b- wychowawca: Ewa Wawrzyniak

      Klasa 2 LO a- wychowawca: Izabela Szkwarek

      Klasa 1 LO a- wychowawca: Monika Janicka

      Klasa 1 LO b- wychowawca: Justyna Stawicka

      Klasa 2 Bmw- wychowawca: Rafał Kulpa

      Klasa 1 Ti- wychowawca: Izabela Leszczyńska

      Klasa 1Thm- wychowawca: Anna Gaładyk

      Klasa 1BPwz – wychowawca Agnieszka Sobkowiak

       

      DZIĘKUJEMY!!!!! ZAPRASZAMY DO POMOCY W PRZYSZŁYM ROKU!!!!!!!

       

                                                                              Koordynatorzy akcji: klasa 2 Te z wychowawcą

     • Akcja - Paczuszka dla Maluszka

     • Uwaga! Uwaga!!!

      Uczniowie naszej szkoły przystąpili w tym roku do akcji- Paczuszka dla Maluszka. Przygotowujemy paczki z artykułami higienicznymi ( proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy…)  dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach.

      Możesz jeszcze przyłączyć się do akcji, przygotuj paczkę i dostarcz do szkoły     ( sala 104), my w Twoim imieniu ofiarujemy ją potrzebującym dzieciom.

      Dziękujemy tym, którzy już pomogli przygotowując  paczkę:  klasa 1 Ti- wychowawca pani Izabella Leszczyńska ( tu dziękujemy również Rodzicom uczniów tej klasy, którzy włączyli się do akcji),  klasa 2 LO b- wychowawca pani Ewa Wawrzyniak, klasa 1 Lob- wychowawca pani Justyna Stawicka, klasa 1 Th/m- wychowawca pani Anna Gaładyk, klasa 3 TGS- wychowawca pan Jacek Świercz, klasa 2Te- wychowawca pani Agnieszka Wójciak.

      Dołącz do nas! !!!Nie bądź bierny!!!!

      Koordynatorzy akcji: klasa 2 TE z wychowawcą.

     • UWAGA! AKCJA „TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO”

     • Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku dołącza się do akcji „TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO”. Chcemy zwrócić uwagę na stan oświetlenia w pojazdach, w szczególności teraz na jesieni, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W ramach naszej działalności skontrolujemy i ustawimy ZA DARMO światła w Waszych samochodach.

       

      ZAPRASZAMY od poniedziałku tj. 06 grudnia 2021r. do piątku 10 grudnia 2021r. w godzinach od 8:00 do 15:00 ul. Szosowa – budynek Warsztatów Szkolnych.

      Nauczyciele Diagności

     • Światowy Dzień AIDS

     • 1 GRUDNIA

      Światowy Dzień AIDS został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Epidemia HIV/AIDS to wciąż aktualny problem zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. Warto działać na rzecz jego rozwiązania poprzez upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat HIV/AIDS, ograniczanie sytuacji ryzykownych oraz promowanie testowania w kierunku HIV.

       

      Czerwona kokardka jako symbol Światowego Dnia AIDS

      Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest czerwona kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi.

      Ideę czerwonej kokardki po raz pierwszy zainicjowano w 1991 roku. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, walkę, ale również miłość. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. Symbol ten został wymyślony przez członków Visual AIDS – organizacji charytatywnej zrzeszającej artystów, działającej w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie świadomości na temat HIV/AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z HIV i AIDS oraz ich bliskich, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi. Pomysłodawcy nie przypuszczali, że symbol stanie się popularny na całym świecie i będzie tak wiele znaczył dla zakażonych, chorych oraz ich bliskich.

      Obecność czerwonej kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

      W naszej szkole uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły również  otrzymali czerwne wstążeczki. Uczennice klasy ILOa Wiktoriia Leszczyńska, Zuzanna Maj oraz Jakub Michałko z klasy 1Ti wręczali symbol solidarności z osobami chorymi na AIDS/ HIV.

      Uczniowie klasy 1LOa wykonali również plakaty, które  wyeksponowali na I piętrze szkoły.

      Odbył się również ,, Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV” dla uczniów klas pierwszych. Do konkursu przystąpili tylko uczniowie z klasy 1LOa, 1LOb, 1Ti pozostałe klasy pierwsze nie wzięły udziału. Uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy o HIVi AIDS . Wszyscy wykazali się dużą wiedzą. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      I miejsce – Bartłomiej Łukomski klasa 1Ti

      II miejsce – Aleksandra Rychlińska klasa 1LOb

      III miejsce – Jagoda Warych klasa 1LOb

      IV miejsce – Maria Cwenarkiewicz 1LOa

      Vmiejsce – Maciej Kaczkan 1Ti

      Gratulujemy!!!

      Organizatorzy

      Iwona Czujko, Teresa Wróblewska serdecznie dziękują za zaangażowanie uczennicom klasy 1LOa (Wiktorii Leszczyńskiej, Nadii Lewandowskiej)  oraz pani I. Leszczyńskiej.

     • Wtorki z AWFiS

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w wykładach przygotowanych przez pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z myślą o przyszłorocznych maturzystach. 

      Celem wykładów jest poszerzenie wiedzy uczniów o wybrane zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu, a także nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, będących przedmiotem badań, prowadzonych przez pracowników naszej uczelni. 

      Wykłady będą się odbywały dwa razy w miesiącu poprzez transmisję online. 

      Start. godz. 10.00 

      Najbliższe spotkania: 

      07.12.2021 – Geny a redukcja masy ciała indukowana interwencją treningową i dietetyczną – dr hab. Agnieszka Maciejswska- Skrendo, prof. AWFiS 

      Link do wykładu on-line w Ms TEAMS 

      21.12.2021 – Sport drogą do marzeń – dr Robert Urbański 

      Link do wykładu on-line w Ms TEAMS 

     • Podziękowania za zaangażowanie oraz włączenie w organizację jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku

     • Szanowni Państwo,

      W imieniu grona pedagogicznego, braci uczniowskiej oraz pracowników Zespołu Szkół i Placówek   Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz własnym pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie oraz włączenie w organizację jubileuszu  75-lecia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności mieliśmy możliwość wspólnie wziąć udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu   

      W ostatnim roku, poświęcając mnóstwo czasu i energii, pracowaliśmy nad organizacją uroczystości. Chcieliśmy godnie uczcić święto, jakim jest Jubileusz 75-lecia szkoły oraz serdecznie przyjąć naszych Gości, którzy swym przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami, złożyli nam wiele wspaniałych życzeń i gratulacji, obdarzyli ciepłem i uśmiechem.
       Dzisiaj możemy powiedzieć z całą pewnością i wielką satysfakcją, że organizacja uroczystości jubileuszowych zakończyła się sukcesem.

      Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy, za życzliwy gest i wsparcie.
       Państwa zaangażowanie umożliwiło realizację  naszych celów i zamierzeń. Ogromne podziękowania kierujemy do: HaCon Sp. z o.o, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, „ESTO” Sp. z o.o. Edward Skałecki, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Zawodowej „WABAR” w Barlinku, Centrum Handlowego „BIMEX” Teresa Bitel, Holding- Zremb Gorzów S.A. oddział Metpol- Barlinek, „GOMETAL” Paweł Goryński, „GOTRANS” Marcin Goryński, PPHU „VEGA” Piotr Kawecki, PPH „Trans-Handel” Bogdan Bola, Int. Production JCS Sp. z o.o., PHU “WALBART” Bartosz  Walaszczyk, FUH “KOMPLEX” Krzysztof Gadzała, PPHU “EKO- TERMO”  Zdzisław  Klocek oraz przyjaciół  i innych osób/ instytucji wspierających Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku

      Dziękujemy za pomoc w  stworzeniu podniosłej a zarazem serdecznej atmosfery jubileuszowego spotkania.

      Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
       

       

      Dyrekcja
      Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
      im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”
      w Barlinku

     • Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

     • Palić, nie palić? Zaciągnąć się kuszącym dymkiem, czy też nie? Przed tym hamletowskim dylematem każdego dnia stają miliony nałogowców na całym świecie. Stają, i niestety, wciąż wybierają „palić”.

      Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej decyduje o tym słaba wola, nuda, uzależnienie od nikotyny, przyzwyczajenie, palący znajomi, a także brak innej alternatywy. Czy więc obchodzenie kolejnego Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, świętowanego co roku  w trzeci czwartek listopada (w tym roku 18.11.2021), ma jeszcze jakikolwiek sens?

      Ma i to głęboki! Owe 24 godziny to sygnał, że wciąż można odmienić swój los, a także zrobić coś dobrego dla zdrowia. Mamy jeszcze czas, by pozbyć się zgubnego nałogu. Nie tylko na 24 godziny, ale na kolejne dni, tydzień, miesiąc, rok… Resztę życia.

      Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchodzony jest corocznie w trzeci czwartek listopada. Pomysłodawcą akcji był amerykański dziennikarz Lynn Smith, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. Co przyniosło niespodziewane skutki, aż 150 tysięcy osób postawiło sobie wyzwanie ograniczenia się od palenia tytoniu przez 24 godziny. Akcja ta w kolejnych latach objęła wszystkie stany i następne tysiące palaczy.

       

      W Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzony jest od 1991 roku.

       

      Palenie tytoniu niesie ze sobą wiele negatywnych skutków wpływających na stan zdrowia człowieka, między innymi:

      • Choroby układu oddechowego (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – POCHP, zapalenie płuc).
      • Choroby układu krążenia (niedokrwienna choroba serca, choroba naczyniowo- mózgowa, zwyrodnienie mięśnia sercowego, miażdżyca tętnic, tętniak aorty).
      • Nowotwory (płuc, przełyku, jamy ustnej, krwi, nerek, górnych dróg oddechowych, pęcherza moczowego).

       

      Jest wiele powodów, aby rzucić palenie, a obecna pandemia może być jeszcze jednym motywatorem​:

      • Każdego roku umiera ponad 8 milionów osób, z czego 7 milionów to aktywni palacze, a około 1 milion to osoby narażone na bierne palenie.
      • Osoby palące tytoń oraz używające e-papierosów są 7 razy bardziej narażone na zakażenie koronawirusem.
      • Palenie tytoniu sprzyja powstawaniu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak – nowotwory płuc, gruźlica, astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Palenie tytoniu lub używanie e-papierosa zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, doprowadzając do jego uszkodzenia. Palacze i osoby cierpiące na  POChP mogą mieć podwyższony poziom enzymu ACE-2, który pomaga wirusom dostać się do komórek znajdujących się w płucach, gdzie patogen się namnaża. Palenie tytoniu może być także istotnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu i rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która doprowadza do uszkodzenia pęcherzyków płucnych, co zmniejsza ich wydolność w pobieraniu tlenu i usuwanie dwutlenku węgla. W  konsekwencji dochodzi do uciążliwego kaszlu i problemów z oddychaniem. Jest to także czynnik zwiększający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
      • Palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów, podobnie jak COVID-19, podnosi stężenie czynników krzepnięcia krwi, co zwiększa ryzyko udaru.
      • Osoby palące dużo częściej dotykają okolic ust podczas palenia, co w obecnej sytuacji, przy niedostatecznej higienie rąk, także zwiększa możliwość zarażenia koronowirusem. 

      Metody rzucenia palenia

      Istnieje wiele sposobów na rzucenie palenia od naturalnych metod (zmniejszenie ilości wypalanych papierosów, znalezienie sprzymierzeńca w postanowieniu, pozytywne nastawienie do osiągnięcia cel), przez nikotynową terapię zastępczą (nikotynowe gumy do żucia, plastry nikotynowe, inhalatory nikotynowe) do metod niekonwencjonalnych (hipnoza, akupunktura, Bicom). Istnieją również specjalne, sprofilowane darmowe aplikacje mobilne, które mają
      na celu wspomagać osobę uzależnioną w rzucaniu palenia. Takie aplikacje analizują wprowadzone przez użytkownika dane i dostosowują najbardziej odpowiedni program wsparcia dopasowany do jego potrzeb. Jedną z nich jest aplikacja „Jak rzucić palenie”, o której więcej informacji można znaleźć na stronie http://jakrzucicpalenie.pl/rzuc-palenie-z-aplikacja/ 

       

       Pomocna w procesie rzucania palenia jest funkcjonująca przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie, ogólnopolska
      Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym  tel : 801 108 108.
       Godziny pracy Poradni: poniedziałek – piątek: 11:00 -19:00
      Jeśli masz zamiar rzucić lub jesteś w trakcie rzucania palenia
      i potrzebujesz porady, zadzwoń!

       

      I.Cz

       

      Ważnym elementem profilaktyki palenia tytoniu jest udostępnianie wiedzy na temat jego skutków zdrowotnych, młodzież szkoły z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia przygotowała  informacje, plakaty zachęcające do rzucenia palenia, które wystawiono na I piętrze szkoły a  uczennice Kornelia Ożóg i Zuzanna Sowiejko z klasy 2 LOa  odwiedziły klasy i zachęcały uczniów do rzucenia palenia  właśnie w tym dniu rozdając plakietki z hasłem ,, Nie palę”. Dziękujemy uczennicą za zaangażowanie.

       Za pomoc w wykonaniu plakietek dziękujemy również Mateuszowi Gołuchowskiemu z klasy 2B/m/wz oraz Klaudii Kokoszko z klasy 1Bs/k .

      Organizatorki : Iwona Czujko i Teresa Wróblewska

     • DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

     • W niedzielę, 10 października 2021 r. wolontariuszki z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych kwestowały przy kościele św. Wojciecha Biskupa Męczennika na Górnym Tarasie na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

      Fundacja została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny, a publiczna zbiórka pieniędzy jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji.

      Opiekunowie wolontariatu: Marzenna Wencierska, ks. Piotr Łosiewski