• Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

     • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

      Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

      Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

      Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

      Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

      Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem.

      Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Poznaniu na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

     • INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Z uwagi na stan epidemii COVID-19 na terenie kraju rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

      Uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021 dotyczy wyłącznie klas I.

       Pozostałe klasy spotykają się w tym dniu z wychowawcami.
      Szczegółowy wykaz sal na w/w spotkania zostanie przedstawiony w dniu 31.08.2020 r.

       

      UWAGA!!!

      Wszystkich uczniów i nauczycieli zobowiązuje się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19 ( obowiązkowo maseczka i dezynfekcja rąk).

       

       

                                                                                                         Dyrektor

                                                                             Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

                             im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku

     • EGZAMIN MATURALNY - TERMIN POPRAWKOWY

     • Informujemy, że osoby chcące przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, mogą składać podanie w biurze Administracji ZSiPO w Barlinku do piątku 14 sierpnia do godz. 14.00

     • Informacja dla maturzystów piszących egzaminy w terminie dodatkowym

     • Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu
      o miejscu przeprowadzenia egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym – lipiec 2020 r.

      Zgodnie z treścią § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zmianami) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu podaje informacje o miejscu przeprowadzania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (lipiec 2020 r.).

      Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu minimum godzinę przed jego rozpoczęciem, posiadać przy sobie dowód osobisty oraz świadectwo ukończenia szkoły.


      HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM


    • ZAKAZANE KSIĄŻKI… KTÓRE MOŻESZ DOSTAĆ W NASZEJ BIBLIOTECE – część V
     • ZAKAZANE KSIĄŻKI… KTÓRE MOŻESZ DOSTAĆ W NASZEJ BIBLIOTECE – część V

     • WOLTER, „KADNDYD, CZYLI OPTYMIZM”

      Książka opowiada o przygodach młodego człowieka, który od swojego nauczyciela, doktora Panglosa, dowiaduje się, że świat, w którym żyje jest „najlepszy ze wszystkich możliwych światów i wszystko, co się w nim przydarza złego, przydarza się z konieczności”.  Powołując do życia swojego bohatera, Wolter starał się pokazać niedorzeczność tej tezy zaczerpniętej z  filozofii Gottfreda Leibniza. Głodny  i bez grosza przy duszy Kandyd wędruje po świecie. Jest świadkiem katastrof, śmierci i cierpienia ludzi. Zostaje po kolei kapitanem w armii, jezuickim księdzem, pasterzem i filozofem. Spotyka na swej drodze Kunegundę, równie doświadczoną przez los.  Razem zamieszkują na farmie, ale  to życie szybko im się nudzi. Czy po takich doświadczeniach można jeszcze stwierdzić, że ten świat jest najlepszy ze wszystkich światów? Bohaterowie spotykają starego człowieka, który radzi im, żeby znaleźli zadowolenie w uprawianiu własnego ogródka.

      Już w 1759 roku powiastka filozoficzna Woltera została zakazana przez władze Genewy i Paryża jako dzieło niemoralne i występujące przeciwko religii, a trzy lata później książka trafiła na indeks ksiąg zakazanych kościoła katolickiego. W 1928 roku amerykański urząd celny zatrzymał przesyłkę zawierającą zagraniczną edycję „Kandyda”, uznawszy utwór za obsceniczny. Czy słusznie? „Kandyd” stanowił przedmiot badań uczonych na całym świecie. Zdania na jego temat były podzielone. Stephane Mallarme, przedstawiciel XIX-wiecznego symbolizmu,  miał powiedzieć: „Świat został stworzony po to, by doprowadzić do powstania księgi”.

      Obecnie „Kandyd” jest uważany za największe dzieło Woltera i jedno z najważniejszych dzieł literatury francuskiej.

      Czekamy na Ciebie w bibliotece – przekonaj się sam, czy warto znać książkę.

      źródło: Nikolas J. Karolides, Margaret Bald, Dawn B. Sova, „100 zakazanych książek”,

      Bartłomiej Paszylk, „Książki zakazane”

                                                                                             

                                                                                                                          Nauczyciele bibliotekarze

     • OFERTA EDUKACYJNA

     • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” - oferta edukacyjna

      Drodzy Rodzice i Absolwenci Szkół Podstawowych!

      W nowym roku szkolnym 2020/2021 przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną wszystkich kierunków kształcenia dostępnych w ZSiPO przy ulicy Szosowej. Jest ona bogata i różnorodna, co umożliwi podjęcie w przyszłości wymarzonych studiów lub zdobycie ciekawej pracy.

      ATUTAMI NASZEJ SZKOŁY SĄ:

      • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów OKE w Poznaniu,
      • nowoczesna baza dydaktyczna,
      • jesteśmy ośrodkiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu organizującym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
      • jesteśmy liderem województwa zachodniopomorskiego w realizacji programów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in.: „Ze szkoły do pracy!”, „Praktyka i kwalifikacja gwarancją pracy w zawodzie” i „Erasmus+”,
      • nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne,
      • staże w Niemczech, Austrii, Hiszpanii i we Włoszech,
      • nowoczesne metody nauczania.

      W zależności od typu wybranej szkoły rozwiniesz w naszej placówce oświatowej swoje zainteresowania z przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych (angielski, niemiecki), informatyki, przedmiotów zawodowych (np. ekonomii, handlu, hotelarstwa, mechaniki pojazdów czy obróbki metali CNC). Absolwencie, masz również możliwość realizowania zajęć praktycznych na terenie warsztatów lub u pracodawców. Ponadto, chętni mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych: sportowych, przedmiotowych, technicznych, turystycznych, artystycznych oraz wsparcia pedagogicznego. Pomożemy Ci w zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności, byś następnie mógł realizować kolejne życiowe cele.

       

      W naszej szkole możesz kształcić się w trzech typach szkół:

      1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

      • profil przyrodniczo-ścisły
      • profil społeczno-prawniczy
      • profil humanistyczno-naukowy

      2. TECHNIKUM

      • technik mechanik
      • technik pojazdów samochodowych
      • technik informatyk
      • technik hotelarstwa
      • technik ekonomista
      • technik handlowiec

      3. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

      • mechanik pojazdów samochodowych
      • mechanik monter maszyn i urządzeń
      • ślusarz
      • sprzedawca
      • wielozawodowa (np. kucharz, cukiernik, elektromechanik, stolarz, drukarz fleksograficzny, murarz, tynkarz)

       

      TWOJE MOŻLIWOŚCI PO UKOŃCZENIU WYBRANEGO TYPU SZKOŁY:

      • po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć studia na dowolnie wybranym kierunku lub kontynuować naukę w szkole policealnej
      • absolwent szkoły branżowej może uzupełnić wykształcenie średnie i uzyskać tytuł technika
      • po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych możesz również podjąć pracę

       

      Ósmoklasisto zapraszamy!

       Zapoznaj się z nasza ofertą i przekonaj się, że Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku to szkoła przyjazna - DOBRA SZKOŁA BLISKO CIEBIE!

      Więcej informacji na temat wybranego typu szkoły oraz zasad rekrutacji znajdziesz na stronie: https://zspnr1barlinek.edupage.org/text2/

       

      KONTAKT:

      Dyrektor i sekretariat:

      tel. (95) 746-10-64

      e-mail:  sekretariat@zsipo.eu

      www.facebook.com/ZSiPOBarlinek

      DOŁĄCZ DO NAS!

      ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NAMI!