• Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „GALILEO”

     • Dnia 07.03.2024 uczniowie LO naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „GALILEO”. Materiał zawarty w testach uwzględniał wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEiN. Dla każdego pionu klas opracowany był test konkursowy na odpowiednim poziomie – osobno dla klas I, II, III i IV LO.

      Nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze, w każdym pionie klas udział wzięło około trzystu osób w całej Polsce.

      Szczególnie gratulujemy następującym uczniom:

      - Julia Data kl. 1 LOc – otrzymała tytuł LAUREATA zajmując 7 miejce (wśród klas I)

      - Zuzanna Nazaruk kl. 2 LO m - otrzymała tytuł LAUREATA zajmując 9 miejce (wśród klas II)

      Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienia:

      - Gabriel Prusko

      - Mikołaj Trif

      - Ignacy Downar-Zapolski

      - Jakub Czyżewski

      Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.

      Wszystkim uczniom dziękujemy za chęć wzięcia udziału w konkursie i sprawdzenia swojej wiedzy. Jeszcze raz gratulujemy!

       

      Organizator szkolny: Dorota Borowska

     • UWAGA!!! Zmiany w maturach

     • Nastąpiła zmiana godzin egzaminów ustnych
      z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
      w dniu 14.05.2024 r.
      ( wtorek)- komisja nr 1

      oraz z JĘZYKA POLSKIEGO
      w dniu 22.05.2024 r.
      ( środa)

     • Finał konkursu Poznaj swoje prawa w pracy

     • Alicje finalistkami ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

      W dniu 23.04.2024 roku w sali konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

      W I etapie tegorocznego konkursu uczestniczyło 10 090 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, w etapie regionalnym 720. W zmaganiach etapu centralnego wzięło udział 47 uczestników – laureatów etapów regionalnych z całego kraju.

      Naszą szkołę reprezentowały Alicja Drozdowska z klasy 4.te i Alicja Kubrak z 5.TPE, które otrzymały tytuł finalistki.

      Uczestnicy etapu centralnego mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, w czasie 60 minut, składający się z 50 pytań, w tym 20 o podwyższonym poziomie trudności, z zakresu prawa pracy, w tym przepisów dotyczących BHP oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zestaw pytań został opracowany przez Centralną Komisję Konkursową.

      Konkurs odbywa się pod patronatem MEN, a gośćmi specjalnymi finału byli: Agnieszka Wołoszyn – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Paulina Rudnicka Główny Specjalista Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wioletta Krzyżanowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Agnieszka Wolska Sekretarz Naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

      Dziękujemy Alicjom za wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu oraz za godne reprezentowanie naszej szkoły.

                                                                                                                                                    Opiekun

                                                                                                                                                    B. Krycka

     • Konkurs PIP Poznaj swoje prawa w pracy - etapy

     • 13 grudnia 2023 r. został przeprowadzony szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, w ramach realizowanego przez szkołę programu „Kultura bezpieczeństwa”. Przystąpiło do niego 26 uczniów z klas: 4.Te, 4.Tms i 5.Te, a test 25 pytań, obejmujący przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy przygotował kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel bhp Mirosław Żuk na podstawie dostępnej bazy pytań. Najlepszy wynik uzyskała Alicja Kubrak z kl. 5.Te, a o drugie miejsce w dogrywce z Michałem Maliszewskim z klasy 4.Tm/s, powalczyła Alicja Drozdowska z 4.Te.

      7 marca 2024 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbył się etap wojewódzki XI edycji Konkursu w 105. rocznicę powstania Państwowej Inspekcji Pracy. Do rywalizacji przystąpiło 60 uczestników, z 32 szkół z województwa zachodniopomorskiego, a nad prawidłowym przebiegiem czuwało jury w składzie: Konrad Pachciarek – Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie oraz nadinspektorzy Karolina Zysk i Maciej Kwiatkowski. Naszą szkołę reprezentowały Alicja Kubrak i Alicja Drozdowska.

      Konkursowicze, wśród których byli również laureaci poprzednich edycji, otrzymali test, składający się z 35 pytań i czas 45 minut. Jednak, aby wyłonić zwyciężczynię, potrzebna była dogrywka. Znalazły się w niej trzy uczennice z taką samą, najwyższą liczbą punktów. Dodatkowa runda, czyli 10 dodatkowych pytań testowych i kryterium czasu pozwoliły ostatecznie wyłonić zwycięzców etapu regionalnego konkursu. Bardzo wysoki poziom wiedzy, atmosfera rywalizacji i presja czasu sprawiły, że ostatecznie podium ukształtowało się następująco:

      I miejsce – Roksana Ogrodnik – Zespół Szkół nr  2 w Stargardzie

      II miejsce – Alicja Kubrak - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku

      III miejsce – Alicja Drozdowska - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

      Warto wspomnieć. iż Alicji Kubrak w ubiegłym roku zabrakło 2 punktów, aby znaleźć się w gronie najlepszych. Zwycięska trójka powalczy w finale, który odbędzie się 23 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Test wiedzy będzie składał się z pięćdziesięciu pytań (odpowiedzi wielokrotnego wyboru), w tym 20 o podwyższonym poziomie trudności.

      Uczestnicy etapu wojewódzkiego zostali wyróżnieni dyplomami, a Laureaci konkursu otrzymali wartościowe bony podarunkowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

      Alicjom dziękujemy, gratulujemy sukcesu i mocno trzymamy kciuki za ogólnopolski etap Konkursu!!!

                                                                                                                                                    Organizatorzy:

                                                                                                                                                    Beata Krycka

                                                                                                                                                    Mirosław Żuk

     • KOMUNIKAT

     • Odbiór kodów naklejkowych na Egzamin Maturalny 2024,nastąpi w poniedziałek 29.04.2024 r. w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00.

      Bez kodów nie można przystąpić do ww. egzaminów.

     • JS Strzelec

     • Czołem! 

      W dniu 20 kwietnia 2024 roku, Nasi Strzelcy odbyli zajęcia z zakresu taktyki zielonej oraz podstaw taktyki czerwonej. Strzelcy realizowali zadania polegające na prowadzeniu marszu ubezpieczonego, reakcji na kontakt ogniowy, zrywaniu kontaktu oraz ewakuacji rannego ze strefy zagrożonej wraz z nadawaniem meldunku Medevac. Na koniec zajęć Dowódca sekcji medycznej dokonał również przeglądu i omówienia sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji medycznej w Naszej Jednostce.

     • To nie było takie trudne! - Zajęcia w ZUT w Szczecinie

     • 19 kwietnia 2024 r. jako uczniowie LO mieliśmy okazję wraz z naszym nauczycielem biologii p. Teresą Wróblewską oraz innymi opiekunami: p. Izabelą Leszczyńską, p. Iwoną Czujko i p. Andrzejem Wieczorkiem wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Spotkania prowadzone były w przystępnym, przemawiającym do wyobraźni nas uczniów języku, który pozwolił lepiej przyswoić poruszane podczas zajęć zagadnienia. Zapewne miały one m.in. na celu rozbudzenie naszych zainteresowań, pogłębienie naszej wiedzy oraz praktyczną prezentację zagadnień przy wykorzystaniu bazy aparaturowo-laboratoryjnej uczelni. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowo-dydaktycznych i spotkały się z dużym naszym zainteresowaniem oraz nauczycieli.

      W trakcie ćwiczeń na temat Chemia wokół nas poprowadzonych przez prof. ZUT  dr hab. inż. Arkadiusza Nędzarka i prof. ZUT  dr hab. inż. Małgorzatę Bronisławską samodzielnie przeprowadziliśmy reakcje mające na celu poznanie właściwości, wykrywanie i oznaczanie wybranych związków organicznych czyli estrów, kwasów karboksylowych, aldehydów, ketonów, aminokwasów, peptydów i białek. Zobaczyć wnętrze komórki roślinnej. To nie takie trudne – to temat kolejnych zajęć, w których uczestniczyliśmy przeprowadzonych przez prof. ZUT dr hab. Agatę Korzelecką – Orkisz. Mogliśmy w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych własnoręcznie przygotować preparaty z roślin (cebula, liście trzykrotki i innych). Pracując z mikroskopem identyfikowaliśmy poszczególne elementy struktur komórki (jądro, plastydy, wakuola oraz komórek szparkowych i przyszparkowych). Inna grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach warsztatowych Kuchnia molekularna – jadalne opakowania, magiczne kapsułki prowadzonych przez prof. ZUT dr hab. inż. Małgorzatę Mizielińską i prof. dr inż. Magdalenę Zdanowicz.  Zapoznali się oni w trakcie trwania ćwiczeń m.in. z różnymi metodami otrzymywania opakowań jadalnych oraz poznali metody immobilizacji/kapsułkowania barwników, aromatów oraz substancji aktywnych. Dzięki współpracy p. Teresy Wróblewskiej z uczelnią mieliśmy możliwość wzięcia udziału w jakże interesujących ćwiczeniach i poszerzyliśmy naszą wiedzę dotyczącą różnych aspektów biologii i chemii. Może po ukończeniu liceum ktoś powróci na wybrany przez siebie kierunek na ZUT w Szczecinie.

      W. Leszczyńska, kl. 3 LO a

     • Tydzień Biblijny

     • W trzecią niedzielę wielkanocną w Kościele katolickim rozpoczynał się Tydzień Biblijny. Tydzień ten jest obchodzony od 2009 roku z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem. W tym roku hasłem przewodnim były słowa: „Powołani do Wspólnoty-Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Jest to głęboki czas refleksji nad Biblią.  Tygodniowi Biblijnemu towarzyszyło wiele wydarzeń m.in. rekolekcje, maratony czytania Biblii, spotkania z Biblistami. W ramach Tygodnia Biblijnego, który trwał od 15 do 19 kwietnia, uczniowie ZSiPO  na lekcjach religii i w bibliotece szkolnej obejrzeli przygotowaną prezentację, dyskutowali na temat Biblii jako źródła mądrości oraz czytali wybrane przez siebie fragmenty Pisma Świętego. Był to czas głębokiej refleksji nad Słowem Bożym zapisanym na kartach Biblii. Roman Brandstaetter powiedział: Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz. Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia…. Słowa te zwracają uwagę przede wszystkim na głębię Pisma Świętego i, że jego przesłanie jest uniwersalne dla człowieka każdego czasu.

      R. Orzech

     • Planet vs. Plastics

     • Planet vs. Plastics

      Pod takim hasłem obchodzony jest tego roku Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia. Święto przypomina o znaczeniu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zachęca do zjednoczenia się i podjęcia działań na rzecz zdrowszej planety i lepszej przyszłości. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na konieczność ograniczenia produkcji tworzyw sztucznych (o 60% do 2040 roku) w trosce o zdrowie ludzi oraz planety.

      Co może zrobić nasza szkoła w Dzień Ziemi?

      1. Ubrać się na zielono (chociaż jeden z elementów ubioru w tym kolorze) w poniedziałek 22 kwietnia w celu pokazania poparcia działań.

      2. Wziąć udział w wydarzeniach ekologicznych:

      • rozmowy o święcie na lekcjach,
      • przeczytanie gazetek umieszczonych na parterze szkoły ( w bibliotece oraz przy drzwiach wejściowych do szkoły),
      • edukacja ekologiczna w bibliotece(rozwiązywanie krzyżówek, wymyślanie haseł ekologicznych). Można przychodzić do biblioteki w godzinach jej otwarcia. Dla uczniów najbardziej zaangażowanych tego dnia przewidziana jest w bibliotece niespodzianka.

      3. Wprowadzić własne nawyki, np. zmniejszyć zużycie plastiku, oszczędzać wodę i energię, czy dokładnie segregować śmieci. Propozycje wprowadzenia nawyków można dostać w bibliotece szkolnej.

      4. Posprzątać teren szkoły i okolice w ramach godziny wychowawczej w kwietniu lub w maju.

       

      Ty sam także podejmij wyzwanie!

      Poszukaj przyrody wokół siebie. Wyjdź z domu i zobacz jak przyroda walczy o swoje miejsce w mieście np. drzewka na gzymsach czy dachach starych budynków, rośliny wyrastające w pęknięciach murów, asfaltów czy chodników. Przyjrzyj się drzewom w Twojej okolicy, dotknij je, powąchaj!

     • Święto Szkoły 2024

     • „Istnieje tylko jeden sposób nauki poprzez działanie”.  O sensie słów Paulo Coelho z książki pt. „Alchemik”  mieli okazję przekonać się 26 marca 2024 r. uczniowie technikum, liceum i szkoły branżowej, biorąc udział w obchodach Święta Szkoły. Z tej okazji, w tym roku nauczyciele i pedagodzy we współpracy z uczniami przygotowali ponad dwadzieścia stacyjek – gier i zabaw edukacyjnych z różnych przedmiotów. Dobrane metody działań, pokazały nam wszystkim, że nauka jest niezwykłą przygodą, fascynacją i dobrą zabawą. Młodzież w trakcie wykonywania poszczególnych zadań wykazywała się wiedzą, kreatywnością i swoimi zdolnościami, po czym zdobywała tokeny. Uczniowie na koniec wzięli udział wraz z wychowawcą w spotkaniach i wyjściach integracyjnych.

      Atmosferze dobrej zabawy w tym dniu i innej formy zajęć lekcyjnych towarzyszyła rozbrzmiewająca muzyka oraz piękna dekoracja. W trakcie tego radosnego święta, nie zapomnieliśmy  w przygotowanych ekspozycjach o patronie naszej szkoły – Andrzeju Romockim „Morro”. To był bardzo intensywny dzień dla całej społeczności szkolnej, ponieważ gościliśmy w trakcie przygotowanego Dnia Otwartego uczniów klas ósmych ze Szkół Podstawowych Barlinka i okolic.

      Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację Święta Szkoły 2024.

      Organizatorzy

     • Dzień Ziemi 22.04.2024

     •  

      Ziemio- jak Ci pomóc?- o to spytano młodzież w jednym z badań w 2023 roku.

      Jak żyć bardziej ekologicznie? Oto przykłady:

      • segregować, a jak już segregować to uczciwie;
      • nie używać plastikowych opakowań tylko takich wielokrotnego użytku np. szklanych butelek;
      • ograniczyć zużycie wody;
      • zużywać mniej energii elektrycznej np. gasić światło;
      • wybierać transport publiczny i ekologiczny np. rower, hulajnoga.

      Stosując się choćby do jednego z powyższych rozwiązań działasz ekologicznie. To niedużo. Ziemia czeka na Twój krok. Podejmiesz się?

     • Spotkanie z podróżnikiem Mariuszem Kurcem

     •  

      18 kwietnia w naszej szkole odbyły się prelekcje z podróżnikiem Mariuszem Kurcem- pochodzącym ze Szczecina. Nasz gość jest także religioznawcą, filmowcem, autorem książki „Na obrzeżach świata- w centrum życia”. Podróżuje po świecie ponad 30 lat głównie korzystając z autostopu i gościnności często przypadkowych osób. Ilość krajów które do dziś odwiedził?- 114.

      W prelekcjach uczestniczyli uczniowie   1Lob, 1Ti, 3Tes, 2Ths, 2LOc, 1Bmp, 3LOa, 1Tms, 1LOa, 2Ti, 2 Lob.

      Podróżnik zapowiedział kolejne spotkanie w ZSiPO BarlinekJ

       

      Nauczyciele geografii i I. Leszczyńska

     • Spotkanie z podróżnikiem Robbem Maciągiem

     • W dniu 18 marca 2024 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dwóch fascynujących potkaniach z podróżnikiem Robbem Maciągiem, który podzielił się swoimi niezwykłymi doświadczeniami z podróży do Indii ze swoim projektem "TukTukCinema". W spotkaniach tych łącznie uczestniczyło 10 klas, czyli około 200 uczniów naszej szkoły.

       Podczas spotkania Robb opowiedział nam o swojej pasji do podróży oraz miłości do kina i dzieci. Wyjaśnił, że "TukTukCinema" to innowacyjna inicjatywa, w ramach której podróżuje po odległych wioskach Indii, korzystając z skutera, który w tamtych stronach nazywany jest skutim, pomimo wielu trudności i wielokrotnego psucia się pojazdu.

       Jego celem było nie tylko podzielenie się miłością do kina, ale także dostarczenie rozrywki i edukacji dzieciom w ubogich społecznościach wiejskich. Jednym z głównych elementów jego projekcji było puszczenie klasycznej bajki "Bolek i Lolek", która stała się ulubioną wśród miejscowych dzieci.

       Podczas spotkania Robb opowiedział nam o wielu wzruszających momentach, gdy dzieci z entuzjazmem oglądały animacje, często po raz pierwszy w swoim życiu. Opisał również trudności związane z podróżą po nieprzebytej indyjskiej wsi, ale także radość i satysfakcję związane z widokiem uśmiechniętych twarzy dzieci.

       Całe spotkanie było inspirującym przykładem tego, jak jednostka może wykorzystać swoje pasje i umiejętności, aby zmieniać świat i wpływać pozytywnie na życie innych ludzi. Dzięki Robbowi Maciągowi, wiele dzieci w odległych wioskach Indii miało okazję doświadczyć magii kina i uczestniczyć w niezapomnianych chwilach rozrywki i nauki.

      Oto niektóre opinie naszych uczniów na temat tego spotkania:

      "Pozytywne podejscie, podziwiam go za przejechanie rowerem z Polski do Indii, pozytywne podejście."

      "Poruszające, nierealne obrazy w porównaniu do naszego życia, zachęciło nas to do podróży do Indii."

      "Bardzo intereserująca prezentacja, ciekawe przeżycia, można było się wczuć."

      "Widać, że kocha to co robi, słuchało się z przyjemnością."

      Tekst napisany przez Zuzanne Świątek klasa 2LoC.

     • Wolontariusze na Niebieskim Marszu dla Autyzmu

     • Wolontariusze Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku wsparli  Niepubliczne Przedszkole ,,Bratek,,  w organizacji kolejnego Niebieskiego Marszu dla Autyzmu, który odbył się ulicami naszego miasta w dniu 08.04. w miesiącu świadomości Autyzmu. Pogoda wszystkim uczestnikom dopisała, a zabawy przedszkolaków z Panią Kasią Stanisławską na Rynku i słodkie niespodzianki na koniec sprawiły, iż ten dzień na długo zapamiętamy. Cieszymy się , że mogliśmy jako Ta nieco starsza młodzież włączyć się w tak szlachetną akcję. Mòwimy do zobaczenia, gdyż widzimy się jeszcze w kwietniu na Drugim Biegu dla Autyzmu .

      Wdzięczny opiekun grupy A. Wieczorek

     • WOLONTARIAT

     • W dniu 26.03. podczas Święta Naszej szkoły mieliśmy okazję jako wolontariusze przekazać zebrane fundusze na  rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki  nad Zwierzętami Oddział Animals w Barlinku. Nasi przewspaniali wolontariusze podczas Słodkiego dnia  jaki odbył się w naszej szkole sprzedawali pyszne ciasta , piekli gofry itp. , a wszystko po to ,aby pomóc Milusińskim z terenu naszego miasta.

      Dziękujemy za przybycie do Nas Pań z OTOZ w Barlinku  z  fajną suczką Żabą  i mamy nadzieję ,iż to początek naszej  dłuższej współpracy.

      Wdzięczni opiekunowie grupy

      Marzanna Wencierska

      Andrzej Wieczorek

  • Kontakty

   • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
   • 95 7461 064 lub +48 663 970 340
   • ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek Zachodniopomorskie, Polska www: zsipo.eu e-mail: sekretariat@zsipo.eu fax: 95 7461 064 74-320 Barlinek Poland
  • Logowanie